Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня 24 януари 2020 г. ~ Учителя Беинса Дуно

Мисъл за Деня 24 януари 2020 г. ~ Учителя Беинса Дуно

Като повдигаш себе си, ти повдигаш и своя ближен

Често се говори за сродни души. Под „сродна душа“ разбирам оная, която е готова да се жертва за тебе, както за себе си. Тя не търси щастието само за себе си. Когато търси своето щастие, тя търси щастието и на другите хора. Ако работя за себе си добре, същевременно работя добре и за другите. Ще кажете, че тоя живот обезличава човека. Не е така. Като повдигаш себе си, ти повдигаш и своя ближен.

~ Учителя Беинса Дуно


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments