Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Сай Баба - Шри Ауробиндо - Чистият смях ~ Елеазар Хараш

Сай Баба - Шри Ауробиндо - Чистият смях ~ Елеазар Хараш

Чудният смях


4.12.2012.
Л-я: Сай Баба
Ид. Сай Баба
Л-я: Шри Ауробиндо
Ид. Шри Ауробиндо
Л-я: Чистият смях
Ид. Чудният смях

1 Лекция
САЙ БАБА

Всеки истински търсач придобива в своя път непоколебима настойчивост. Значи, това е мярка, много хубаво, много точно казана. Всеки истински търсач придобива в своя път, по това се разбира, непоколебима настойчивост.
Проповядвай само това, което сам следваш.
Учеността не избавя човека от нисши навици.
Учеността не дава мъдрост и съвършенство.
Работата е богослужение.
Търсещият Бога не жадува за богатство.
Не губете свободното си време за празни разговори.
Не можеш да получиш милост от Бога по лъжлив път.
За да привлечеш вниманието на Господа, трябва да бъдеш вътрешно чист човек.
Не се отчайвайте, ако Бог временно не ви дава Своята милост, даже ако вие много се нуждаете от нея.
Не позволявай на света да живее в тебе.
Книгите могат както да трансформират, така и да деформират човека.
Въведи Бог в сърцето си.
Бракът, това е упражнение за контролиране на чувствата.
С гимнастика, йога и аскетизъм не можеш да привлечеш милостта Божия. Тази милост може да се придобие само чрез безкористна, непоколебима и преодоляваща всичките препятствия любов.
Да имаш истинска скръб по Бога, това помага да спечелиш Неговата милост.
Милостта на Бога никога не зависи от това, дали го възхваляваш или не. Става въпрос, че тази милост – с голяма чистота, с голяма любов и – Бог вече не може, Той няма избор, казва Майстер Екхарт, ако имаш такава любов, Бог няма избор, Той вече става твой. Въпросът е да стигнеш до там, така да Го направиш свой.
Велика е връзката с Бога, основана само на неизменна любов.
Ако една работа е посветена на Бога, Сам Той я ръководи и Той се грижи за нея.
Не мислете, че резултатите от вашата работа зависят от вас. Бог ви е дал тази работа и Той я извършва чрез вас, а резултатите са по Неговата воля.
Себепознанието е осъзнаване на своето Божествено начало, това е предаване на себе си на Бога. Това предаване е осъзнаване, че всичко е Той. Всичко е Той! Когато се е предал на Бога, в човека се появява допълнителна енергия, двойна енергия, за да служи.
Вашата преданост трябва да бъде призната за истинска единствено от Самия Бог. Никакви хора, никакви същества – Той трябва да признае и тогава тя е истинска.
Ако човек не може да осмисли пътя си, той е по-глупав и от маймуна. Така казва Сай Баба.
Смисълът на живота е да познаеш Бога и да се слееш с Него. Всички други постижения тъмнеят.
Богатство означава единствено духовна Мъдрост.
Ако искаш да изучаваш природата на Духа, трябва да практикуваш Истината.
Този, който си строи живота според стремежите на ума, неизбежно попада в беда.
Целта на всички деяния, в които сте въвлечени – и приятни, и неприятни, - тази цел е очистване на ума.
Възможността за служене е дар от Бога.
Ако имаш увереност в себе си, ще се справиш с всяка задача.
Смирението е признак на истинското образование.
Не се огорчавай, че нямаш кола – бъди доволен, че имаш крака.
Не викай, че те е ухапало куче – бъди доволен, че не те е ухапала змия.
Правилната работа и правилното поведение – това е влог в банката на Бога.

1 идея
САЙ БАБА

Образованието трябва да се образова.
Само който е покорил своя ум, може да стане предан на Бога. Само тогава може да получи позволение. Иначе може да иска колкото си иска да е предан – трябва да е овладял ума си.
Предаността не е поза, нито желание – тя изисква велик самоконтрол.
Когато Любовта е разрушила егото, имаш право на преданост към Бога.
Човек, който много силно се стреми към Бога, но не се владее, той полудява.
Който иска да узрее и да стане предан, трябва да избягва и привързаност, и антипатия.
Първият признак на духовен живот е непривързаността.
Молитвата на чистото сърце е по-могъща и от най-страшното въоръжение.
Само когато човек придобие истинско знание, може да получи свободата. Иначе тя е въображаема.
Непрестанното вътрешно самоочистване е най-мощната духовна практика.
Мъдрецът е Брахман. Т.е. мъдрецът никога не е човек, мъдрецът е Дух.
Няма такъв миг, в който Бог да не участва.
Бог е Невидим и Неизвестен. Вие нали не виждате корените на дървото, но те са там и трябва да ги поливате.
Той е причина за това, че някои учени Го отричат. Сам Той иска да Го отричат, това е Негова идея.
Който не вижда Бога навсякъде, напусто разсъждава за Него.
Всяка деятелност в света се направлява от Бога и хората вършат тази деятелност за Него, независимо дали знаят или не знаят. Дори и когато изпусне човек неправилна дума, действа Скритостта – има кой да се учи от нея и кой да пада.
Лишените от смирение никога не могат да познаят Истината.
Покоят е дисциплина на порядъчният живот. Покоят – това е медът на Любовта.
Всичките ви знания и постижения са безполезни без Истинността.
Заблужденията никога не дават покой.
Бог всякога вижда, чува и знае какво правим до най-малките подробности.
Не допускай близо до себе си това, което те отдалечава от Бога.
Чистотата е по-важна от медитацията. В неделя стана въпрос и в София – каквото и да практикуваш, медитацията е една игра, едно заблуждение без чистотата. Практикувай непрестанно самоочистване, ако искаш някога, няма значение дали след хиляди години, ще се домогнеш до истинска медитация. Познавам много хора, които медитират и оглупяват, както и да е. Исках да ви кажа накратко: чистотата е по-важна от медитацията, медитацията оставете настрана.
Когато болката стане непоносима, продължавай да обичаш Бога.

2 лекция
ШРИ АУРОБИНДО

Първо някои неща за него: същество с много силно търсене на Истината, с особен стремеж и голямо постоянство. И така, той е станал човек, който е дочакал часа на тайната, часа на посвещението.
В началото е бил писател, мислител, поет, йога, философ, много езици е знаел, включително революционер. Дори влязъл в политиката за известно време, която после неочаквано за своите близки хора напуска. Владеел е много езици, както казах, но когато се случи среща с Истината, всичко това става на прах, изчезва.
Ауробиндо, това е една много красива душа, която е успяла да привлече Бога и да получи посвещение. Той разбрал, че главният въпрос в края на краищата е един-единствен: чистотата. Съумял да пита Бога правилно (чистият пита правилно).
Истинският въпрос е умение на душата. Това е въпрос, който знае как да отиде при Брахман – Пречистата Древна Светлина – и затова той е получил отговор, който е повече от отговор. Това означава, че Ауробиндо е успял да отключи своя път към Бога – тайния си, чистия вътрешен път, където изчезват въпросите.
Той осъзнал и още нещо много важно: че вдъхновението не зависи от условията, защото вдъхновението – това си ти; няма значение какви са условията, вдъхновението – това си ти. Ти решаваш да си вдъхновен, а не чакаш някакви специални благоприятни условия. Много просто, ще има много да чакаш.
Книгите му са около 35 тома. И така, някои неща от мъдростта му:
В човека има две сили – знание и Мъдрост. Знанието е развалената част от Истината, а Мъдростта е тази, която прониква и прозира в Духа, в Окото на Божественото видение.
Ако Бог ме порази с човешка ръка, аз какво трябва да му кажа? – О, Господи, прощавам Ти тази дързост!? Казва: Бог диша във всяка точка на този свят. Когато Бог ме поразява, Той ми принася благо. Това е закон, ще го повторя: Когато Бог ме поразява, Той ми принася благо. Какво следва да Му кажа? – О, Всемогъщий, прощавам Ти злото и жестокостта, но повече не прави така. Така ли трябва да говоря на Бога? Когато изнемогвам в нещастие, аз наричам например това зло и изпитвам разочарование, но тогава аз събуждам в себе си вечния глупак. Когато аз виждам как страдат другите, аз чувствам себе си нещастен, но Мъдростта, която не ми принадлежи, тя вижда че се извършва благо и Тя го благославя.
Един престъпник, който го водили към неговата голгота, казал: - Ето, по Божията милост идвам тука, при собственото си наказание. По Божията милост, ето осъзнаване.
Господ е Велик и жесток Мъчител, защото ни обича и иска да се върнем към Него.
Истинско значение имат само тези събития, които никога не са се случили. Тези, които са се случили и които са влезли в историята, те са наистина бедна история. В сравнения с тези събития всички исторически събития са мъгливи и незначителни.
Ако Бог ми е определил място в ада, аз не разбирам защо трябва да се стремя към небесата, нима Той не знае по-добре? Той по-добре знае от мен кое е нужно за моето благополучие.
Ако Бог ме води към небето, и даже Той с другата Си ръка да се опитва да ме задържи в ада, аз съм длъжен да се стремя нагоре.

2 идея
ШРИ АУРОБИНДО

Логиката е опасен враг на Истината, защото тя не вижда своите заблуждения и своето несъвършенство.
Когато аз с удоволствие завърших четенето на една много скучна книга, аз видях и в скуката нещо съвършено (и там го има, просто трябва да го видиш). Аз видях нещо съвършено и в скуката, защото удържах победа над своя ум. Умът може да намрази скуката, но за Духа това е едно забавление, едно преодоляване.
Тигърът действа съгласно своята природа, той не знае нищо друго и затова той е Божествен и няма в него зло. Ако тигърът само за миг се усъмни в себе си и в своята сила, той веднага ще стане престъпник. Наистина тигърът, както Бодхидкарма го нарича „движеща смърт“, там Бог развива качества Свои Си, за бъдещето на този тигър. Той не е роден да бъде агне и когато осъждаме, ние отново се отдалечаваме далече от Истината и дори от своя път.
Бог е велик, говори мохамеданинът, и наистина Бог е толкова велик, че може да Си позволи слабост всеки път, когато има необходимост от нея. Понеже Бог е велик и непобедим, Той може да се крие и да покаже слабост.
Бог е самата Мъдрост, но Той си е оставил в скритост и право на глупост. С тази глупост Той също поучава. Както знаете при Настрадин Ходжа, понякога самият Настрадин избира да постъпва глупаво, той дава място на Истината, влиза в глупостта, за да може тя да расте. Така и той израства.
Можеш ли да видиш Бога в часовете си на мъчение, тогава ти ще се докоснеш до най-високото познание. Не страдание – мъчение, там Бог те обича и иска да направиш скок в развитието.
Не си мисли, че Бог е само Любов.
Най-голямата сила се ражда от най-голямата трудност. Т.е. когато ви дойде трудност, ако се мобилизирате, вие ще изтръгнете от нея сила.
Когато отидем отвъд насладите, тогава ще имаме блаженство.
Ставам онова, което виждам в себе си.
Чувството за хумор е солта на живота. Без това чувство, светът и човекът щяха да излязат от равновесие и да отидат по дяволите.
Бог, Който не знае да се смее, не би създал този изпълнен с хумор свят.
Всичко е Негова игра, страховита или прекрасна – това е Негова игра.

3 лекция
ЧИСТИЯТ СМЯХ

Първо ще ви разкажа единадесет шеги. Те си имат тайни и дълбоки поуки, няма да ги коментирам, ще ги изнеса.
Гарабед се връща от война и разказва на Киркор: - Вървим ние в пустинята, сто души арменци, тежко въоръжени. По едно време от един храст излиза един негър с голям нож, а ние, олеле-мале, сто души самички, без никакво подкрепление! (Както виждате, Бог може от едно малко нещо, от малкия страх може да порази цяла армия даже, и т.н.)
Вторият случай, стюардеса успокоява възрастна жена в самолета: - Не се тревожете, госпожо, досега не е е имало случай, самолет да не се върне на земята. (Тука имаме един пилот, той знае – винаги на земята.)
Трето, борец се разхожда по брега на реката с дъщеря си. Видяли един художник, който рисувал пейзаж. Като отминали, борецът много поучително казал на дъщеря си: - Видя ли, колко много се мъчи, като си няма фотоапарат?!
Четвърто, крадец влязъл в бостан в тъмна и бурна нощ. Светнала светкавица, той видял най-голямата диня и я откъснал. И после казал: - Сега, Боже, светни ми и за един пъпеш! (Значи, дори и крадецът знае нещичко.)
Петият случай, прословут стиснат шотландец купува на жена си ветрило за подарък. – Мила, виж какво съм ти взел! Тя му казала трогната: - О, мили, много ти благодаря! – Скъпа, да не забравиш да прочетеш как се ползва, за да трае по-дълго и да можеш с години да го ползваш: дръж ветрилото неподвижно и си върти главата!
Шести случай, в автобуса баба подава левче на пияница, да й купи билетче. Пияницата подава левчето на някакъв чичко в синя униформа и иска билетче. Чичкото казва: - Аз не съм контрольор, аз съм капитан! Пияницата се връща при бабата и казва: - Бабо, ситуацията много се усложни, намираме се на кораб!
Седмо, пътник в пустинята среща бедуин и го пита: - Кажи ми, приятелю, накъде да вървя до най-близкия град? Бедуинът казал: - Няма проблем, ще вървиш направо пет седмици и после надясно. (За него пет седмици са разходка, но мерките са различни.)
Осмият случай, мъж отива в гората за дърва, горският го хваща и го пита: - Накъде с тия дърва, бе? – Ами за зайците ми. – Че зайците ядат ли дърва, бе? – Ами ако не ги ядат, ще ги изгоря!
Пикасо, знаете, велик художник, пристигнал в Лондон, на гарата му открадват часовника и куфара. Полицаят пита: - Подозираш ли някого? – Да, този, който ми помогна за куфара. – Можеш ли да го нарисуваш? – Мога, и по тази рисунка ще го хванем! И той го нарисувал. На основата на неговата рисунка арестували: трима старци, две бабички, три автобуса, един шкаф и едно куче. (Както виждате, голям художник и голямо рисуване).
Следващият случай, разговор между двама луди: - Какво правиш с това въже? Казал: - Търся края му. – Не го търси, то няма край, аз го отрязах.
Единадесетият случай, по време на комунизма в едно предприятие свикали събрание за уточняване на работното време (да видите какво се казва трудолюбие). Станал шефът и казал: - Понеделник няма да работим, защото е след почивка, всички ще сме изморени. Във вторник също ще се настройваме и няма да работим. Сряда – работен ден. Четвъртък ще сме изморени от сряда, петък няма да се работи, ще мислим за почивка, събота и неделя – почивни дни. Става един работник от залата и казва: - Ама шефе, всяка сряда ли ще работим?


3 идея
ЧУДНИЯТ СМЯХ

36 кратки шеги-некролози, преди бях ви казал някои неща, сега други. Надгробни надписи:
Не знам дали ще имам желание да се върна обратно.
Тук почива една победа на природата над медицината.
Все още чакам резултатите от изследванията, за да разбера дали съм умрял.
Мъките ми не са свършили, жена ми всеки ден идва да ми разказва как е минал деня й.
Приемам съболезнования само ако са искрени.
Бих предпочел вие да сте на моето място.
Трябваше да умра, за да видя името си издълбано със златни букви.
Кой ще ми докаже, че съм умрял?
На седмото небе съм. (Разбира се, под въпрос е, но може човекът и да е на седмото небе).
Вече нямам тежест.
Забранявам да се плаче на гроба ми, дори и от радост.
От семейството ми – с голяма признателност за преждевременното оттегляне.
Вече съм само една снимка. (Както виждате, хората щом могат да се шегуват с тези неща, значи има нещо духовно и в тези хора).
Отвъдното не ме грее.
Върнах се в каменната ера.
Край на тегобите, край на рожденни дни, годишнини, празници и погребения.
Бог ми даде живот, Бог ми отне живота. Боже мой, докога ще ме разиграваш?!
До моите скъпи наследници: - Не забравяйте, че ако възкръсна, ще си взема всичко обратно.
Сънувам приказка безкрай.
Вечно ще скърбя за себе си.
Нямам какво повече да добавя.
Върнах се към корените си.
Като си помисля за отлежалите вина, дето ги скрих под дюшемето, че ще се вкиснат, ми се иска да се върна, но май друг ще ги пие. Но поне да е за мое здраве!
Това е първата ми успешна диета за отслабване.
Няма вече години, няма вече сезони, няма вече седмици, няма вече дни – няма ме и мене.
Нямам търпение да видя тука пак всичките си приятели.
Не можете да си представите, какво удоволствие е да не ти досажда вече никой по телефона.
Не е нужно да казвам, че всичко между нас е свършено. (Става въпрос за раздяла).
Поне няма да ставам свидетел на края на света.
Не разчитайте вече на мене да ви разведрявам настроението.
Не завиждайте, мраморът за плочата го купих на кредит.
Ако завиждате на положението ми, готов съм да го разменя в удобно за вас време.
Най-сетне се отървах от жена ми.
Не съм тук по собствена воля.
Реших да прекратя всякаква ненужна дейност.
Боях се за утрешния ден, но сега съм спокоен.
Следваща лекция на 2 април.
АУМЪ

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

1 comments

  1. Моля, този който списва тези статии, да се научи как се правят съкращения на дадени думи, какво е това Л-Я, не искам да съм груба, но ми писна в интеренет да е пълно с хора, които нямат елементарни познания за българският ръкопис!

    ОтговорИзтриване