Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Слънцето и изгревите на Слънцето

Слънцето и изгревите на Слънцето

Изгревите на Слънцето

Като физическо същество човек трябва да прави упражнения - нищо повече. Той трябва да става рано сутрин, да излиза навън на чист въздух, да посреща първите слънчеви лъчи, които съдържат специфична енергия, полезна за всички живи организми. Който се лени да става рано, да посреща ранните слънчеви лъчи, колкото и да се грее на обедните лъчи на Слънцето, той нищо няма да придобие.

Може да излагате на слънце цялото си тяло.
Слънчевите бани ще правите сутрин от 8 до 10 часа.
Тези бани произвеждат ефект върху гръбначния стълб,
мозъка, дробовете.
Мозъкът е като батерия. Щом тази батерия започне да възприема, щом пълненето - със слънева енергия става правилно, тя после я разпраща към всички части на тялото
и тази енергия започва да лекува.
Колкото повече слънчева светлина приемете в себе си,
толкова по-голяма мекота и магнетизъм ще се развие във вас.

~ УчителяМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments