Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Идването на Ариман - Тема 10 ~ Димитър Мангуров

Идването на Ариман - Тема 10 ~ Димитър Мангуров

правомерни и изостанали

Живото Mислене - Тема 9 ~ Димитър Мангуров


Дойде време да говорим и за така наречените "тъмни сили", и за това което ни чака в следващите 15г.

Както има правомерни богове от ангели до серафими (добрите), така има и изостанали същества (тъмни богове), които не са изминали азовата си степен когато е трябвало.

Те са 3 вида същества:

Луциферически, Ариманически и Азорически.

Луциферически - изостанали Ангели

Ариманически - не справили се Архангели

Азорически - не справили се Азури, духове на личността (Архаи)

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments