Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Сакрална геометрия и значение на числата - част 1 - Джорджия Николова

Сакрална геометрия и значение на числата - част 1 - Джорджия Николова

градивна част на всички физически форми

Сакралната геометрия е част от математическото съществуване, която показва съвършените алгоритми, като градивна част на всички физически форми. Tя е универсален модел на сътворението и божествена архитектурна прогресия направена от точни геометрични последователности, което създава нейната прецизност в пространството.

божествена архитектурна прогресия

Физическата реалност е изградена и от електромагнитна енергия, която изгражда електромагнитно поле на всеки обект. Тази енергия има полюси и затова е противоположно поляризирана и дуално балансирана. Със знания в областта на сакралната геометрия лесно можем да видим взаимовръзката и отношението между елементите на вселената и да изгубим всякакви съмнения за божествения произход на нещата.

божествения произход на нещата

Всичко започва от точката, съединението и с втора и описаните около тях окръжности. Така се изгражда сферична безкрайност изпълнена с безброй сакрални модели.

безброй сакрални модели

Последователностите от мисли сътворяват бъдещите моменти, в които живеем по същия свещен принцип.

свещен принцип

различна честота на трептене на мозъка

С всяка секунда ДНК на всяко същество се развива и колкото по-висок е интензитетът на трептене, толкова по-лесно се свързваме с всички във вселената и се изравняваме с тяхната заложена сакралност и така градим нови опитности, които са различна честота на трептене на мозъка.

Всяко тяло е свързано с торсионни полета

Вселената има фрактално – матрична структура. Всяко тяло е свързано с торсионни полета, които както ДНК при хората съдържат информация за съществуването на тялото. Планетарното торсионно поле съдържа в себе си цялата информация за всички обитатели на планетата, както и такава, която е от други части на вселената. Торсионните полета често осъществяват резонанс.

Торсионните полета осъществяват резонанс

Когато структурата на планети, звезди, хора или други обекти е и във физическа подреденост интензитетът на трептене се увеличава и това дава много нови условия, които при различните подредености са с различни следствия, а времето създава това следствията да са винаги уникални.

Така например сакралната геометрия е проявена физически чрез танца паневритмия, където участниците изграждат всички възможни геометрични модели и ги зареждат енергийно чрез ритмични последователности изграждайки сакрален резонанс с цялата вселена.

Ум оформен от сърцето

Всяка мисъл става част от естествена сакрална синхронизация, която изгражда безкрайността във възможностите на времето и неговите проявления.

и неговите проявления


Платонови тела

Съединените описани точки от цветето на живота образуват многостени (или равностранни многоъгълници) и така сътворяват платоновите тела.

сътворяват платоновите тела

Платоновите тела са описвани, като едни от най-съвършените и заради свойството им да изграждат съвършено поляризирана дуалност. Има много възможности за изграждане на многостени, но само 5 (тетраедър, куб, октаедър, додекаедър, икосаедър) от тях са правилни, защото основния принцип за изграждането им е да имат еднакви стени, с еднаква дължина на страните и във всеки връх да се срещат еднакъв брой ръбове.

едни от най-съвършените форми

На тетраедъра съответства огънят, на куба-земята, на октаедъра-въздухът, икосаедъра-водата и на додекаедъра–праната или ефирът.

огън - земя - въздух - вода - ефир

Платоновите тела са изградени от правилни многоъгълници и центровете на стените им също образуват платонови тела. Центровете на стените на куба образуват октаедър и обратно, центровете на октаедър образуват куб. Такова свойство имат и додекаедърът и икосаедърът.

Центровете на стените на куба образуват октаедър и обратно

Човешкото ДНК се състои само от икосаедри и додектаедри. Това са структурите на водата и праната. ДНК на хората е подготвено за следващото ниво на съзнание, съставено от икосаедри и додектаедри: вода и прана.

структурите на водата и праната

Физическите форми са диаграми на силите, които са ги създали и така всяка натурална форма е съчетание на красота и функция, показваща как природата проявява регенериращи технологии основани върху икономия на енергия и оптимално представяне.

всяка натурална форма е съчетание на красота и функция

Ние възприемаме света чрез нашите сетива, които реагират на енергийни движения в обкръжаващото ни информационно поле или се свързват с по-далечни пространства. Всяко сетиво е настроено за определени честоти на трептене. Дори и подсъзнателно понякога сетивата ни реагират свързвайки се с геометричните и пропорционални еднаквости или различия на това ново, с което започват да резонират.

възприемаме света чрез нашите сетива

Свещената измерност на тази геометрия е видна част от архитектурата на повечето храмове, църкви и светилища. Използвана като основа на много учения и идеологии между които еврейският гностицизъм и египетският мистицизъм, тя е основна част в изучаването на времето и изследването на принципите на движение, които планетите, звездите и другите тела следват. Статично изглеждащата подреденост в небето, която дава възможност да хората да използват астрологията и астрономията също се базира на сакралната геометрия и колкото по-запознати сме с нея, толкова по-лесно ще разбираме значението на положението на обектите, които ни заобикалят.

Свещена измерност


Сакрална геометрия в подредеността на космоса

На 29 юли 2013 в галактиката млечен път се образува равностранен шестоъгълник, известен също и като звезда на Давид или просто два тетраедъра, които са позиционирани един в друг.

звезда на Давид или просто два тетраедъра

Явление, което е прецизно до толкова, че да съвпада с геометричните принципи на фигурата, която е основа на цялата вселенска геометрия не е много често и затова синхронизацията, която го изгражда е свързана концентрирано с времето и пространството, където се случва. Обикновено тази физическа подреденост от тела, която образува сакрален резонанс с всичко, заради сходствата в структурата им, подпомага за всички възможни и невъзможни съвършени проявления във всички аспекти на съществуване.

Земята е центърът.

Фигурата се получава между планетите Венера, Марс, Юпитер, Плутон, Нептун, Земя и Луната. Земята е центърът.

Управление на ресурси и енергия (Венера в Дева) и прояви в правилната употреба на личната ни Сила (Плутон в Козирог), което позволява изобилие (Луна в Телец), разширяване на връзките ни с другите (Юпитер и Марс в Рак) и задоволеност в чиста благодат (Нептун в Риби).

образува се от 2 равностранни триъгълника или пирамиди

Тетраедърът (звездата на Давид) се образува и от 2 равностранни триъгълника или пирамиди. Пирамидата е формата, която приема и отдава най-лесно енергия, заради интегрираното в нея златно сечение или съвършени спираловидно-фрактални пропорции. Две пирамиди една в друга образуват в центъра на фигурата поляризирано поле, изградено от две противоположно въртящи се спирали. От гледната точка на земята се образува подреденост в тази форма, което показва, че земята в такъв случай попада в поле, което е сакрално поляризирано и е с най-висок интензитет на трептене.

излива вода, напоявайки земята и хората

Всяко явление във вселената е уникално и действа по уникален за условията си начин. Съзнателно и подсъзнателно изградената до момента епоха на Водолея, който излива вода, напоявайки земята и хората вече има по-благоприятни физически аспекти за проява чрез елементите на водата и земята след образуващия се на 29 юли тетраедър.

следва втора част за значението на числата…

Източник

Прочети Още:


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments