Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ПОСЛАНИЕ НА АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА от 24 МАЙ 2015 г.

ПОСЛАНИЕ НА АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА от 24 МАЙ 2015 г.

Безусловната любов

Дойдохме с любов, за да ви помогнем в еволюционното пътешествие на спомените. Струва ви се, че светът е изпълнен с интензивни картини на доброто и злото едновременно – това е дуалността, изразена по най-висш начин. Това става поради факта, че засилването на енергиите на Светлината значително влияе на стабилността на всичко, което е формирано от старите убеждения и концепции. Радвайте се, скъпи, тъй като завършвате трудния възход, който променя световното съзнание – външното винаги е отражение на вътрешното. Бавно, но уверено започва да се проявява съзнанието на Единството. Все по-голям брой хора интуитивно се стремят по всякакви възможни начини да помогнат на другите хора, животни, растения и околната среда на Гайя. Разбирането за единството у много хора, раждайки се на подсъзнателно ниво, преминава в осъзнаване. Висшите пространствени енергии отварят сърцата на всички, които са готови, което води до дълбокото разбиране, че всеки човек, независимо от цвета на кожата и езика, на който говори, а също и всички жизнени форми се състоят от Единна субстанция и се стремят към едно и също, в съответствие със своето ниво на разбиране. Мир, хармония, благополучие, радост – това са аспектите на безусловната любов, Божествената същност на всичко, която винаги е била и винаги ще бъде. Често само бедствия носят разбирането на тези, които все още насила задържат чувството на разделение, желаейки да живеят в замъка на самодоволството и властта, като се считат за особени и по-добри от другите. Когато стават промените с тези хора, радвайте се не на тяхното изглеждащо „поражение”, а на това, че те също така се учат и се развиват, но за тях това е „тежък път”. Днешното съобщение е посветено на любовта, на темата, за която говорят и обсъждат по целия свят на различни равнища. Дълбокото и истинско разбиране за Божествената природа на Любовта е жизнено важно за духовното развитие. Любовта – това е проявлението на единството и основата за всичко съществуващо. Това е свързващото звено, съединяващото всичко съществуващо, което се интерпретира и се изразява в съответствие със състоянието на съзнанието на всеки човек. Например: Любовта, енергията, която съединява всичко вътре в Единното Вездесъщо Съзнание, когато се интерпретира с неразвитото състояние на съзнанието, външно се проявява като война, насилие, злоупотреба и други изражения на дуалността и разделението. Единното е неизменно и никога не може да бъде нищо по-малко от това. Това е състоянието на индивидуалното съзнание, така че както и общото съзнание, интерпретира и проявява това, което вие виждате и което става по света.

По-високият смисъл на любовта започва да се пробужда в сърцата на хората. Любовта, която свързва енергиите на всичко живо, започва да бъде изпитвана и да бъде признавана по-дълбоко отпреди. Болшинството от вас сте имали животи, в които се е смятало, че любовта съществува само между родителите и децата, или може би между приятели и възлюбени, и често при определени условия. Любовта е била повече бартер и почти никога не е била безусловна. Често тя е била в недостиг или изобщо я е нямало в бракове, сключени за удобството и безопасността на двете страни или семействата. За бедните тя само е давала още един чифт работна ръка. Жените често са били считани за разменна монета или просто за собственост, за средство за постигане на целите. Любовта даже и в човешкия смисъл е била рядкост. Често са забранявали и са възпрепятствали дори романтичната любов, ако съюзът не е съответствал на концепциите и убежденията на онези, които са имали власт, било то обикновени семейства или кралските. Малко хора са разбирали истинската природа на любовта, с редки изключения на мистиците. Концепциите, в основата на които са лежали дуалността и разделението, са се управлявали със съзнанието на човечеството живот след живот, като са обуславяли и са интерпретирали любовта, както и всичко останало, много ограничено. Любовта започва да бъде признавана като нещо по-голямо от емоционална привързаност. Дълго време тези, които са имали по-високо състояние на съзнанието, са се опитвали да разкриват смисъла на безусловната любов посредством своите думи и действия, но по-голямата част от хората не са били способни да обхванат това ниво на съзнание. Вашата вътрешна работа се състои в раждането на новото световно съзнание, и човечеството бързо ще успее да се научи да живее в Любовта като всеобща и безусловна истина на битието, каквато всъщност е тя. Вие се развихте и сега сте готови да приемете и да вплетете по-дълбоката истина на безусловната любов като същността на всичко. Това трябва да стане чрез достигнато състояние на съзнанието, ако искате да преминете в енергиите на висшите измерения, които се появяват и стават достъпни в сегашното време, и изискват разбиране и практика от ваша страна. От вас не се изисква достигането на такова съзнание, за да се придвижите, но трябва да имате чистото намерение да направите това. Висшите измерения – това са измеренията на Любовта и в тях не трябва да се влиза, зациклили в съзнанието за разделение и съпровождащите го осъждане и критика. Необходимостта в безусловната любов понякога действа като блокаж за духовно готовия човек, неспособен да приеме идеята за необходимостта да обича всички. Това е неправилно разбиране на въпроса какво е това безусловна Любов всъщност. Безусловна любов може да има даже у тези, които живеят в много плътните нива на разбирането, само в момента, в който разберат, че безусловната любов не е нито одобрение на действията, нито понижение на равнището на собственото съзнание. Това не е нито признаване на всички и всичко, независимо до какво разрушение може да доведе това, нито емоционално желание да бъдеш с човек, място или предмет, макар да може често да бъде и това.

Безусловна любов означава, че на всеки човек или ситуация, за която узнавате, трябва да се гледа с нови очи, да се тренирате да интерпретирате всичко в съответствие с новите и висши методи. Започнете да си представяте елмаза в сърцето на всеки човек, който срещате през деня. Направете този елмаз символ на възродената Божественост на човека, дори и да не ви харесва този човек или да не го уважавате. Новините, светът, това, което вие виждате или чувате по телевизията – това всичко са възможности да благославяте света посредством разпознаването. В един момент ще бъде достигнато разбиране на единството в световното съзнание, ако то иска да излезе извън границите на дуалността и разделението, и вие, Сътрудниците на Светлината, работите над това, за да се случи то. Постарайте се да се избавите от осъждането и критиката, тъй като страхът, безпокойството и вълнението им дават храна, която те нямат и укрепват всякаква илюзорна енергия, която имат. Това може да бъде тежко за онези от вас, които са се борили активно с негативните световни проблеми в своето търсене на промените. Сега ви молят да направите следващия ход , който се състои в това, да освободите съпротивлението и да преминете към безусловната любов. Разумът ви ще приеме това след известно време, макар в началото да се съпротивлява, тъй като той е бил обучаван с други методи. Но това не означава, че вие не можете да подпишете петиция или да предприемете някои мерки, които чувствате, че са необходими. Това означава, че вашето първо действие става безусловната любов, която може да доведе до следващото действие, а може и да не доведе. Достигнете това състояние на съзнанието и правете следващата крачка в своето пътешествие, и вие ще бъдете готови.

Източник


Превод: Селена | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments