Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ПОСЛАНИЕ ОТ АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА от 26 април 2015 г.

ПОСЛАНИЕ ОТ АРКТУРИАНСКАТА ГРУПА от 26 април 2015 г.

разширяване на съзнанието

Отново ви приветстваме, скъпи, в това време на нови начинания. Дойдохме, за да донесем подръжка и любов на многото от вас, които усещат като че ли вътрешно и външно разногласие. Старите идеи бързо остаряват и се разтварят, а новите още не могат да се проявят в пълна степен /в личен и обществен план/, което ви обърква.

Може да ви се струва, че в света всичко става както обикновено, но все пак забелязвате, че много неща вече не резонират с вас така, както сте знаели и очаквали. Това предизвиква смущение и ви кара да се съмнявате в себе си. Никога не се съмнявайте и не мислете, че вие просто действате, превъзмогвайки умората или се побърквате, тъй като във вашето разбиране стават промени. Промените показват, че става разширяване на съзнанието – често зад пределите на това, което е познато и обичайно.

Вие не осъзнавате колко много неща се случват на другите нива, когато спите, медитирате или просто живеете ежедневния си живот. Хората са програмирани да анализират и да обосновават всичко мислено, но този подход не работи с това, което сега се случва на дълбинните нива.

Чувството на разделение, с което човечеството е живяло живот след живот, е проявило свят, пълен със страдания за много. Малкото, които са признавали погрешността на тази концепция, непробуденото мнозинство винаги твърдо ги е карало да мълчат и по този начин митът е продължавал да живее. Поради това искрено търсещите са привикнали да търсят истината извън себе си, вслушвайки се в тези, които са се считали за по-осведомени и знаещи. Но често те не са били такива и досега продължават да говорят, че човекът е грешен и трябва по пътя на страданията и неимоверните усилия да получава благодарността на Бога, създаден по образ и подобие на човека.

Лъжливите учения никога не са променяли истината, но живот след живот действително са въздействали на вашето възприятие на истината. Всички събития /много не съвсем приятни/, които са резултат от невежеството – това са важни аспекти на еволюционното ви пътешествие, което ви е довело дотук, където се намирате сега. Не бойте се и не се съмнявайте, скъпи, защото вие вървите по своя път, независимо дали мислите за това или не. Оставете зад вас тези учения, които ви казват, че трябва да вярвате по определен начин или да изпълнявате определени обреди, за да бъдете „спасени” или духовни. Време е да разберете, вие вече сте спасени и духовни, и никога не е било обратното.

Свещената тайна, която дълго е била скрита вътре във всеки от вас, и за която никога не сте подозирали, е, че вие винаги сте били продължение на Източника. Вашето Истинско Аз никога не е могло да бъде отделено от Единното Вездесъщо Божествено Съзнание, защото то – това е всичко, което съществува. Откъде сте произлезли?

Еволюцията е просто постепенен процес на спомняне чрез живот на подеми и падения, подеми и падения. Земята е мощна и тежка школа, но вие излизате като подготвени могъщи същества на Светлината. Всичко става съгласно плана и сега вие сте готови да излезете зад пределите на подемите и паденията и да встъпите в знанието.

Духовната готовност се състои в това, винаги да познавате и направлявате Висшия си Аз и под неговото ръководство да правите всяка необходима стъпка на своето пътешествие. Това знание ви помага да осмисляте всичко и постоянно да търсите. Много метафизични книги, написани в миналото, дават определени методики, необходими за духовното израстване. Ако ви привличат определени методи – това е прекрасно, много от тях действително са основани на истината, но ако те не предизвикват у вас интерес или ги чувствате като остарели, доверете се на това усещане и не мислете, че сте претърпели неуспех в определен смисъл заради това.

Болшинството от вас са развили висша необходимост от външни инструменти. Много /не всички/ древни книги са били написани за новаци, нуждаещи се от определени методи за пробуждането към нови нива на разбирането. Много хора все още приравняват екстрасенсите към духовните същества.

Преходът на човечеството към по-високи нива на разбиране се проявява външно с появата на много нови и високо развити учители. Ще ги познаете по енергетиката на словата им. Бъдете отворени, защото те могат да ви предоставят идеи за истината, които в началото може да ви се сторят странни. Много развити същества на Светлината са се инкарнирали в това време или са решили да „навестяват”, за да помогнат на много хора да се движат по-дълбоко и по-високо, излизайки зад границите на това, което досега е било известно.

Не е необходимо да осмисляте всичко, просто знайте, че вас ви направляват. Първичният ум обича да води политика на диктат в духовното пътешествие чрез внушения, от определена гледна точка и чрез осъждания, но помнете, че човешкият разум може само да получава достъп до това, което вече се намира в световното съзнание, ако повече не му е дадено от по-дълбоките нива. Вие излязохте от границите на менталния стадий – отнесете се с любов към него, благодарете за възможностите, и не обръщайте внимание, вместо това се вслушайте във вътрешното си ръководство.

Всякакви неприятни събития, които може да преживявате точно сега, показват, че старите енергии /понятия, убеждения, събития/ просто излизат на повърхността, за да им обърнете внимание, да ги интерпретирате на по-високо ниво и да ги освободите. Тези събития са знаци, които свидетелстват, че вие сте готови за по-дълбоките истини, които не могат да се обединяват с това, което е остаряло.

Кармичните ситуации, които искат завършване, са дошли до критичната точка. Болестите, необоснованите страхове и всевъзможните проблеми на третото измерение се изправят пред много високо развити души, които сега са духовно способни и са готови да се освободят от тях. Проблемите никога не се явяват признак на поражение за сериозно търсещия истината. Когато ви се струва, че наоколо всичко се руши, признайте, че събитията се явяват признак на вашата готовност да виждате по-дълбоко и че сега сте достатъчно развити, за да изпълнявате тази работа. Никога не смятайте, че вие или други хора сте претърпели поражение, основавайки се не на външни проявления, защото може да бъдете свидетели на факта, че високо развити души са решили да преработят на дълбоко равнище старите енергии на този живот.

У някои възниква желанието да отричат появяването на „проблеми”, считайки, че това е по-духовният път /проблемите не са предопределени от Бога и затова не съществуват/. Това често става капан за сериозния ученик, защото действително, това е абсолютната истина, но не трябва да си живее абсолютно и да се изпитва напълно, докато не бъде достигнато такова състояние на съзнанието. Знайте абсолютната истина, но живейте, изхождайки от своето най-високо достигнато състояние на съзнанието.

Отрицанието и съпротивлението могат да засилят проблемите, тъй като ги подхранват енергийно. Никога не отричайте противоречията в живота си, но знайте, че те нямат никаква сила, освен тази, която вие им давате. Не казваме, че ако ви безпокоят някакви проблеми със здравето, не трябва да отидете на лекар или че това означава крачка назад, защото любящата и предана помощ се проявява и е достъпна на всички нива.

Когато възникнат проблеми:
  1. Отхвърлете видимото и знайте абсолютната истина /Бог никога не създава това, защото то не е било създадено и няма закон, който да го поддържа/.
  2. Потопете се в себе си, поискайте помощ и се вслушайте в своята интуиция. Отговорите могат да не дойдат веднага, но ще дойдат тогава и по такъв начин, който най-малко очаквате. Никога не очаквайте определен резултат /концепция/ освен това, което носи най-висша и най-добра полза за всички.
  3. Правете това, което чувствате, че е необходимо да правите.

Това ще ви помогне да се избавите от страха и съпротивлението, които създават енергията „проблем”.

Вие преминавате към нова жизнена парадигма, която се състои в разбиране на себе си като мощно същество – пеперуда, която се появява от пашкула на животи, преминали в плътността на дуалността и разделението. Пашкулът трябва да бъде отхвърлен, независимо от това, колко привично или комфортно той отразява промените в това, с което се храните, как действате, работите и всичко, което става в живота ви. Вие преминавате към по-висок смисъл на обичайните неща, което означава, че не сте длъжни да заемате ново място, да се развивате в нещо ново или да се връщате назад.

Това трябва да става автоматично, тъй като започвате да живеете с вътрешната сънастройка. Искате да останете в това, което е познато и привично, независимо колко е неудобно, или искате да вървите напред към нещо ново? Не бойте се, скъпи, тъй като духовното ново винаги ще се появява във висши и най-добри форми. Няма да пропускате нищо реално, вие отивате към разбирането и преживяването на това, но на по-високо ниво.

Ние – Арктурианската група.
26 април 2015 г.

Източник

Превод: СеленаМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments