Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Е-моция = Енергия в Движение

Е-моция = Енергия в Движение

Любовта е основното качеството на Живата Сила

Вселената не разпознава отрицателно и положително. Тя разпознава само енергия. Енергия във всякаква форма създава промяна в тази Вселена. Всички трансформации по пътя към Просветлението се възползват от емоционална енергия. Докато има Жива Сила ще има енергия движеща се през нас, за да ни помогне в развитието и откритието на по-добри начини за правене на нещата. Енергията във всякаква форма ни води към нашето Просветление.

Нашият ум е компютър, който създава приоритети и прави планове да ги изпълни. Когато нашите планове са съмнителни, енергията ни се изкривява от емоциите ни. Нашите планове искат да се движат по права линия, но нашето съзнание живее в "гората на пречките", създадени от миналата ни карма. Често забравяме, че част от извършването на нашият план е преодоляването на пречките или кармата, които стоят на пътя ни. Емоциите са мощни инструменти, които ни дават мотивация да продължим напред и да намерим най-добрия път през гората. Няма такова нещо като права линия в Природата! Дори реката прави завои и обрати докато проправя своя път надолу от планината към океана. Всяка река в крайна сметка ще намери своя път към океана. Реката няма ум, който да и крещи и да я съветва да спре! Реката протича дори когато пътят и е блокиран от огромна скала. Тя просто обикаля скалата и дълбае нов път към океана.

Нашият ум мисли, че емоциите се опитват да блокират постигането на нашите цели. Но в действителност, емоции никога не казват: "Спри!" Нашият ум ни казва да спрем, но емоциите ни са чиста енергия, която ни казва да продължим. Емоциите ни дават енергията, която ни трябва, за да намерим пътя си около препятствието и да си проправим нов път. Никога не се отказвайте! Продължавайте! Ние не трябва да изсечем дърветата, за да се измъкнем от гората! Намерете своя път около дърветата и открийте един по-добър път за достигане на целта си. Нека емоциите ви бъдат ваши приятели.

Ако чувствате гняв, изчакайте докато видите по-добър начин за процедиране. Използвайте гнева си като мотивация за намиране на по-добър път.

Ако чувствате тъга и болка, потърсете това, което може да ви направи щастливи. Има един по-щастлив път за поемане от този, на който сте.

Ако чувствате страх, преодолейте страха си като погледнете по-внимателно в нещото, от което се страхувате, докато не получите ново разбиране за това как да процедирате.

Ако изпитвате вина, погледнете в сърцето си и преразгледайте своите мотиви. Вината възниква, защото знаем, че нещо не е наред. Може би сте мотивирани от твърде много его и искате да си проправите път през гората без оглед на другите живи същества. Отпуснете се и трансформирайте вината си в Любов и Състрадание. Само тогава съществата от гората идват да ви спасят и да ви помогнат да намерите по-ясен път към целта си.

Всички планове произхождат от Любовта. Любовта е основното качеството на Живата Сила. Когато енергията ни е мотивирана от Любов, всичко в тази Вселена се усмихва и ни помага да намерим пътя.

Източник


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments