Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Архангел Михаил - Архангеловден - 8 ноември 2014

Архангел Михаил - Архангеловден - 8 ноември 2014

Подобен на Бога, Който прилича на Бога

Архангел Михаил,
Подобен на Бога, Който прилича на Бога

Пред престола на Господ винаги стоят седем ангели - архангели.
Първият е св. Архангел Михаил - най-силният ангел!
Той представя Божието слово.

Михаил е защитник на Светлината и доброто, а основната му роля е да съпровожда падналите души, за да не вредят на другите хора. Неговите ангели-помощници са наречени "милосърдния отряд".

Заедно те отвеждат негативно настроените хора (както живи, така и умрели) в Божията светлина, за да бъде излекувано съзнанието им. Главната му функция е да освободи Земята и нейните обитатели от отровата на страха.


  • Призовете Михаил, когато усетите страх при сблъсък с негативни сили.
  • Щом почувствате, че ви налягат грижи и страхове, помолете го да изчисти ума и сърцето ви.
  • Ако усетите, че се отнасят несправедливо към вас, помолете го да се намеси - и въпросът ще се разреши по чудотворен начин.
  • Повикайте го да изчисти жилището, в което преди вас са живели нещастни хора. Да се погрижи за енергията в залата, където предстои да проведете семинар, офиса, в който работите.
  • Повежда и упътва онези, които се чувстват изгубени или тъпчат на едно място - на всекиго според неговата житейска мисия или професионална кариера.
  • Може да подтикне немотивираният и изплашен човек да започне да действа и ще му даде ясни указания какво да предприеме стъпка по стъпка.
  • Когато се чувствате разстроени, призовете архангел Михаил да възстанови мира и хармонията.
  • Ако имате разногласия с близките си, поканете го да се намеси в личните и семейни взаимоотношения.
  • Може да ви помогне да разрешите всякакви неприятни ситуации.


Архангел Михаил носи радост и винаги ще усетите кога и в какъв момент да го повикате на помощ.
По Дорийн Върчу

Архангел Михаил е като колективна Божествена вълна

Честит празник!

Второто идване на Архангел Михаил започна от 1879 г. - днес сме в епоха на Слънчевата култура!

Да се приготвим за деня, когато Архангел Михаил ще дойде, ще похлопа на вратата ни и ще каже:
“Излезте, вие, културните хора, от своите стари къщи!"
Да бъдем човеци на Доброто!

Тогава ще се отворят вратите на Царството Божие и който е готов – ще влезе в него, ще влезе в новия живот, и това е възкресението.

"Сега първият помощник на Христа е архангел Михаил, той е активният. Ангелите се сменят на дежурство, което трае няколко века. Във време на пророк Даниил дежурен беше архангел Михаил и пророкът е говорил с него.

Сега е Второто пришествие, сега е краят на века.
Всички неща, които са писани в 24 глава от Евангелието на Матея и 12 глава от пророк Даниил, се отнасят за сегашните времена.
Тия дни на страдания, ако не се съкратят, нито една плът не би се избавила, но заради избраните те ще се съкратят…

След тия страдания които се спасят, ще влязат в Царството Божие, където има безкрайна красота. Будни бъдете! От главата на будния и праведния нито косъм няма да падне.
Будни бъдете, защото само който издържи докрай на всички страдания, само той ще влезе в Царството Божие и в сегашните най-големи страдания и страхотии избраните трябва да имат вътрешен мир и вътрешна вяра, и вътрешна любов, и да не се обезкуражават, но да работят!
В 12 глава на пророк Даниил се говори за второто идване на архангел Михаил и при неговото идване ще дойдат и най-големите страдания, каквито човечеството не помни.

Понеже архангел Михаил има слънчево влияние, културата, която ще донесе, ще бъде слънчева.

Тогава човекът на доброто ще бъде силен, а човекът на злото – безсилен.

След тия страдания много хора ще поумнеят, много общества ще се оправят.

Сега борбите на земята са отражение на борбите, които се водят в невидимия свят между Бялата и Черната ложа, но ще победи Бялата ложа – доброто.

Тъмните духове ще бъдат вързани и запратени в бездната. Сега човечеството преживява своята най-важна епоха. Радвайте се, че живеете в това време, и вземете участие в изграждането на новото.

Преди архангел Михаил да вземе дежурството, дежурен е бил архангел Гавриил.

Архангел Михаил е като колективна Божествена вълна, с голяма армия от ангели. Тая ангелска армия ще се раздели на четири групи, защото има четири вида хора на земята, кръвта на които не е еднаква.

Тогава ще се отворят вратите на Царството Божие и който е готов – ще влезе в него, ще влезе в новия живот, и това е възкресението.

От живот – към Любовта Божия, от нея – към всичко.
С Любов да се работи и да се помага.

Никой не може да се издигне и да придобие съвършенство, докато не обича.

Сега Бог има велик план и нека винаги да Му благодарим, защото Той е, Който най-много се вслушва и обича съществата, това е Той!"

Из Словото на Учителя
Учителя за Библията, т. II
http://petardanov.com/…/1884-22-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D…/

Снимка: Архангел Михаил
http://petardanov.com/…/1768-%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D0%B…/

Публикувано от Зорница Баракова


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments