Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Слово за деня от Висшите Сили - 29.07.2014г.

Слово за деня от Висшите Сили - 29.07.2014г.


29.07.2014. Слово за деня от Висшите Сили

Идва много мощен енергиен поток. Бъдете готови да го приемете енергийно на всички планове на вашето битие. 

Необходимо е изчистването ви на всички нива на битието ви. Чистотата на съзнанието ви е необходимо условие. От чистотата на вашето възприемане зависи много. Само като се изчистите, вие ще можете да пропуснете в себе си потока от чиста, нова енергия. Вашето идеално състояние за това е – състояние на Чистота и Приемане. Състояние на Вселенска Любов. Състояние и проявление, разкриване на вашата душа в земното ви тяло. 

Тогава вие ще можете да приемете този дар от небесата и безпрепятствено да го разпределите по вашата многомерна структура и форма. А така също, да помогнете на целия обкръжаващ ви свят да се събуди и да промени съзнанието си. От вас, Майсторите на Светлината сега зависи, как ще протекат Преобразованията и Прехода на планетата в Ново Съзнание. 

Чистотата на Майстора – вашата чистота, е сега преди всичко! Работете върху себе си. Има още малко земно време до идването на Новата Вълна – най-мощната и най-изчистващата. Обединявайте се Майстори, за вашата нова работа с хората и планетата. Това е, за което ви обучаваха Висшите Аспекти на Бога. Това е, за което вие дойдохте на Земята. Сега е решаващият етап за всички вас. Бъдете в Любов и в Божественият Поток винаги, и с всички. 

Амин...


Превод: Георги

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments