Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Седемте Свещени Елохима - Ден 43 - 3 Юли 2014

Седемте Свещени Елохима - Ден 43 - 3 Юли 2014Седемте Свещени Елохима

Елохим са "строителите на формата" чрез фокусирането на съзнанието към Бога чрез Седем Лъча.

Това означава, че те са отговорни за физическото създаване на нещата на Земята чрез преобразуване на енергията в материя.

Силите на елементите служат директно под Елохим. Елохим създаде, а елементите подхранват и защитават тези творения в четирите елемента: огън, въздух, вода и земя. Малък пламък от всеки един от техните жизнени потоци е закотвен в челото на всеки отделен въплъщаващ на Земята.

Това е известно като Седморния Пламък и идва чрез интелекта да съдейства за провеждане на баланс и изпълнението на Божествения План във външния свят. Когато напявате свещения звук Елохим, вие се свързвате с тяхната огромна сила и ги карате "да слязат долу" за ползване на физическо ниво.
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments