Храненето с Огнена Прана – Приноса ви за Еволюцията - Крион, Сен Жермен

Приноса ви за Еволюцията

Крион, Сен Жермен – Храненето с огнена прана – приноса ви за еволюцията

Чрез Марина Шулц и Сергей Канашевски (списание „Световен ченълинг“)

Дошло е времето да активирате особена система от светлинни канали!
Приветстваме всички, които са духовно търсещи! Настана времето да поговорим сериозно за прехода на нов тип хранене, който е свързан с изпълнението на важен тип задачи:

- Подготовката ви за възнесение (заедно с физическото тяло или без него);
- Подготовката ви за живот в пето измерение;
- Процеса на срастване световете от четвърто и пето измерение.

Искаме процесите на промени да станат за вас желани, приемливи и напълно комфортни. А това, на първо място, е свързано с прехода на енергийно светлинно хранене, което заменя биологичното хранене с материална храна. Сега за вас енергийното светлинно хранене, е преди всичко огнено хранене, хранене с КОСМИЧЕСКИ ОГЪН, който съдържа не само енергия, но и всичко необходимо за вашето съществуване и еволюционно израстване.
За да ви убедим в реалността на това хранене, още веднъж ще поговорим, доколко то е ЕСТЕСТВЕНО ваше хранене.

Когато говорим за космически огън, става въпрос за храненето на всичките ви тела, а не само на физическото. Грубата физическа храна не е нужна повече за поддържането жизнеността на физическото тяло. Нещо повече, фините ви тела се променят, стават по-високо вибрационни, започва тяхното съгласуване с телата в пето измерение. За този процес са изключително важни повишаването на вибрациите, повишаване фиността на физическото тяло, което се постига, на първо място, чрез промяна на начина на хранене.

Нека първо да поговорим за терминологията. Мнозина от вас са привикнали към два термина: „хранене с прана“ и „хранене със светлина“. И двата термина са уместни. Но обърнете внимание, че за съвременният етап на еволюцията, говорим не само за хранене с прана, а и за хранене с космически огън, който също така е и космическа светлина.

Затова следва да се изясни: „Храненето със светлина“ е общо понятие, което може да се обозначи като енергийно хранене на човешкото същество (или някакво друго същество), без употребата на физическа храна. В това понятие влизат и храненето с прана, и с космически огън, и някои други видове хранене, за които, засега, не ви е известно.

Светлината като основа на всичко съществуващо, е достъпна за всяко същество, но за всяко по своему. И усвояването може да става по разни начини.

„Храненето с прана“ е по–тясно понятие. Това е един от начините за хранене със светлина, който ви е бил достъпен в условията на дуалността. Следва да се каже, че всички хора, по един или друг начин, се хранят с прана. Само че в различни количества. Дори най-„земните“ човешки същества, които обилно поглъщат физическа храна, не могат да живеят без прана. Защото праната навлиза в тях чрез дишането, заедно с кислорода и чрез кожата, когато в тях проникват външните лъчи на вашето Слънце – Хелиос. Освен това, прана постъпва във тях и на фино материално ниво – чрез енергийните центрове, които наричате чакри. Прана се съдържа и в обичайната биологическа храна, наистина, вече в трансформиран, нечист вид.

Терминът „хранене с прана“ е използван от хората в продължение на последните осем хиляди години. Думата «PRANAH» е била известна и на цивилизациите преди вас. Тази дума се е произнасяла с удоволствие от хората, които са живеели преди осем хиляди години на територията на Индия. Известна е била и на живеещите по островите на Океания. Ползвали са я и съвременниците им – Хиперборейците. Наистина, не всички, а само просветените – жреците, които са осъществявали духовните практики.

Думата „прана“ е позната на живеещите по южния край на Латинска Америка. Виждате ли, колко известна е била тази дума? Следователно, и явлението, което е обозначавала, е било важно за вашите предци.

В различните времена, праната се е разбирала по разни начини. Но винаги тази дума е била свързана със Слънцето, със слънчевата енергия. При това, древните просветени са знаели не само за външното Слънце, но и за вътрешното, сакралното слънце.

Често, това словосъчетание „хранене с прана“ се повтаря от съвременните Светлинни работници, но не всеки се замисля, какво представлява праната и храненето с прана.

Праната е космическата жизнена енергия, основана на РА-източника, т.е. на Слънцето. В превод от санскрит, „прана“ означава „живот“, „дишане“. Следователно, става въпрос за хранене с жизнена слънчева енергия, която дава живота.

Сега, най-често, храненето с прана се възприема като хранене с външната енергия на Слънцето. Затова хората, които се хранят с прана, и досега се смятат от някои за „слънцееди“. Както виждате, праната, действително, е здраво свързана със Слънцето.

Съществува понятие „да се диша прана“, т.е. да се приема във физическото тяло слънчева енергия. И този израз свидетелства, че праната се разбира като по-дълбока енергия. Оказва се, че може да бъде вдишана. При това, не става въпрос само за вдишване на въздух, но и за енергийно дишане, което се осъществява чрез енергийните центрове – чакрите.

Във всички времена, при съществуването на разни цивилизации по Земята, са съществували хора, които са се хранели с прана. Идеален вариант за хранене с прана, е храненето от вътрешните енергоизточници на Земята – източници свързани с енергиите на Вселената, Галактиката и Централното Земно Слънце. Това са вътрешните, сакрални слънца, които не са проявени зримо във вашият свят. Но не винаги е бил възможен такъв вариант. Когато сте навлезли в дуалния експеримент (преди около пет милиона години), Земята, съгласно набелязания план, е била отрязана от външни и вътрешни енергийни източници (била е лишена от първо и дванадесето измерение). Бил е създаден някакъв изкуствен източник на вътрешно захранване и поставен в центъра на Земята – някакво планетарно духовно слънце-звезда.

И затова, ЕСТЕСТВЕНИЯТ начин за осъществяване на хранене с прана, бил затворен. И само единици особено високодуховни хора успяват да се включат пряко към енергиите на вселенското или галактическото Централно Слънце. Но това са били изключения. С какво са се хранили досега праноедите?

Пранохраненето се е осъществявало чрез разни енергийни центрове, които досега наричате чакри. При това, функционирането на чакрите при праноедите се е различавало в значителна степен от другите хора. Това е РАЗВИТИЕ на енергийните центрове, които са получили особено ПРЕОБРАЖЕНИЕ.

Във всички времена, в зависимост от развитието на светлинните същества, на хората, храненето с прана е можело да се осъществява, както чрез долните енергийни центрове (чакри), така и с горните или с разни техни комбинации.

Защо ви съобщихме, че „чакрите изчезват“? Защото енергийните центрове (чакрите) образуват ЕДИНЕН ЕНЕРГОСВЕТОВИ ЦЕНТЪР. Това е станало възможно чрез особена система от торове, които са ОГНЕНИ КОСМИЧЕСКИ ТОРОВЕ – торове, приемащи и трансформиращи ЕНЕРГИЯТА НА КОСМИЧЕСКИЯ ОГЪН. Това е съвременен вид хранене, който ви е крайно необходим сега. Това е хранене с космически огън или хранене с ОГНЕНА ПРАНА.

Съвременната огнена прана се различава от старата, с която сте свикнали, с това, че може да се включите към земното Централно Слънце, към галактическото Централно Слънце и към вселенското Централно Слънце – като към три основни източници на енергия за всякакви вселенски същества. При това, в телата ви се появяват съответните структури, които са способни да приемат енергията а трите Слънца пряко. А преди, това е било възможно само чрез външното Слънце, което разбира се е носело и вътрешна енергия от разни нива. Затова може да се каже условно, че външната прана сега става вътрешна. Слънчевата енергия започва да идва от вътрешни източници, които за вас са родни източници. При това, съвременната прана придобива форма на КОСМИЧЕСКИ ОГЪН, който ще започне все повече и по-разнообразно да се проявява в живота ви.

Праноедите през последните 5000 години са се хранили или чрез долните три енергийни центрове/чакри, или чрез горните три. През това време не се е използвала на пълна мощност и централния енергиен център/четвъртата чакра. Било е свързано с това, че този център по време на еволюцията през последните 5000 години, е получил особена структура. Започнал постепенно да се преобразува в система, подготвяща прехода на огнено хранене. И хранене с външна слънчева енергия през него не се е осъществявала.

Всичко това се е случило през последните ПЕТХИЛЯДИ ГОДИНИ, когато е протичало силно уплътняване на материята и се е осъществявало изключването ви от вътрешните енергийни източници. Затова под термина „хранене с прана“, по ваше време се е разбирало различни начини на хранене чрез енергийните центрове от външен източник – слънчевата енергия. Именно видимите и невидими слънчеви лъчи са създали тази възможност. Ситуацията сега е коренно променена.

Вече ви е известно, че на Земята са върнати невероятните мощности с енергиите на Вселенското, Галактическото и Земното Централно Слънце. И тези енергии са донесени от Огъня Животворящ. Вие самите сте участвали активно в провеждането на тези три вида плазмен огън на Земята. Това е новият Животворящ огън. Точно той ще помогне на Земята, на човечеството и на другите жизнени форми, да преминат на ново стъпало от еволюцията.

И сега на дневен ред стои съвършено различен принцип на хранене с прана – става въпрос за хранене с огнена прана. А това означава – ДА ЖИВЕЕТЕ С ОГЪНЯ, ДА ДИШАТЕ ОГЪНЯ, ДА СЕ ХРАНИТЕ С ОГЪНЯ. С космически огън, който става все по-достъпен за вас.

Уместно е да знаете, че съвременният човек и сътрудник на Светлината, няма да започне да се храни чрез определени енергийни центрове/чакри или комбинации от тях, дори не през всичките чакри. Ще започне да се храни чрез единна система за огнено енергообезпечаване, която Крион е обозначил като торова огнена система.

Старата чакрова система може да съществува още известно време; на физическо ниво тези центрове могат да останат и да действат, на по-фино ниво при преобладаващото количество от хората, вече се е сформирала единната енергосистема. Независимо дали човека го признава или не. Именно чрез тази нова система на енергоосигуряване се доставя особена енергия, която можете да наречете „Огнено енергообезпечаване“, „Огнено хранене“ или „Хранене с Огнена Прана“.

За съвременните хора това е най-новият вид хранене, който позволява да се премине на по-високо еволюционно ниво. Преминаването на хранене с Огъня Животворящ и на другите видове космически огън, които ще дойдат на планетата ви, става за вас жизненоважна задача, необходимостта от която, рано или късно, хората ще я разберат. Но най-добре тази задача да не се отлага за после. Защото вече отбелязахме в началото, че изпълнението зависи от подготовката ви за Възнесението и от бъдещият ви живот в света на Новото Човечество.

При това, и общественият живот, и личния ви, индивидуален живот. Скъпи наши! Сега е уместно да разберете и да приемете със сърцето си важната Истина – личният ви преход на енергохранене, е сериозен, много сериозен принос за еволюцията на човечеството и планетата. Казваме ви го без ни най-малко преувеличение.

Вече се е появила при вас такава възможност – да направите космическият огън основна форма на своето енергозахранване. Храненето с Огън Животворящ ще направи напълно различни телата ви и в четвърто и в пето измерение. Своевременно ще започнете да живеете в по-високо вибрационните области на пето измерение, имайки при това възможност, при необходимост, да се спуснете в по-плътните слоеве на материята.

Постоянно ви говорим, как можете да го постигнете. Да изградите система от огнено енергозахранване и да я поддържате постоянно в работно състояние. Това ще доведе до пълно престрояване на физическото и другите тела, като ви даде възможност за по-лесно избавяне от физическата храна. Освен това, необходими са някои други светлинни практики, които също ще ви предоставим.

Скъпи ангели от Централното Духовно Слънце! Не случайно ви наричаме така. В това е същността! Изначално, в своята същност, имате способността да се храните с вътрешна слънчева светлина, в това число и с огнена прана. Искаме да разберете – преминаването на такъв вид хранене е ваша неизбежна еволюционна крачка в сегашният момент. И в Светлинните ви тела е заложена информация за този преход. Сега Светлинните ви тела се усложняват, преминавайки през сериозна трансформация преди прехода в пето измерение, а заедно с този процес протича отварянето на светлинните ви канали, очакващи досега своя час.
Но при разните хора, този процес се движи с разна скорост и изисква осъзнато отношение за своята пълна реализация.

Какво разбираме под „светлинни канали“? В кои тела са разположени те, и как трябва да се отворят? Това са важни въпроси за съзнателната работа с тях. Съществуват ли хора, които нямат изначално заложени светлинни канали и трябва да бъдат изградени? Как най-лесно да отворим светлинните канали? Отговаряме на всичките въпроси.

Хората изначално имат програми за отваряне на светлинните канали (на информационно ниво). Това показва, че светлинното хранене е нормално, естествено хранене за вас. То може да варира в зависимост от света, в който се проявяват фрагментираните ви същности. Наличието на програма за светлинни канали, показва готовността ви за хранене със Светлина изначално. И затова не трябва да се говори, че някой няма светлинни канали. При повечето хора сега са в неактивно състояние. Дошло е времето да се оживи тази система и да се пусне по нея светлина.

Ако принадлежите към възходящия еволюционен клон на планетата Земя, притежавате временно запечатани светлинни канали. Представителите на възходящият еволюционен клон имат също така всички качества на Ангели от Централното Духовно Слънце, както и представителите на низходящият клон. Просто при светлинните същества от възходящата еволюция светлинните канали са по-архивирани, все едно са разположени по-дълбоко. И са необходими повече усилия и време, за да се разкрият тези канали и да се приведат в активно състояние.

Тази система от канали ще ви помогне при Възнесението, защото ще позволи физическото ви тяло да се напълни с светлинни вибрации. Ще пропусне Светлинният ефир и ще даде „сила за излитане“ на физическото тяло. Ако ще се възнасяте без физическо тяло, то системата от светлинни канали ще ви позволи изключително бързо да напуснете четвърто измерение. Бързо, хармонично и спокойно.

А сега - внимание! Къде се намират тези светлинни канали? И как да ги видите или почувствате?

Светлинните канали са един вид тунели в многомерното пространство на вашите физически клетки. Ако говорим за физически клетки, веднага може да си помислите, че принадлежат на физическото тяло.

Не бързайте с изводите! Ние говорим през цялото време, че усвояването на светлинното хранене ви е нужно за живот в пето и по-високи измерения. И затова, нека да си спомним за взаимопроникването на телата ви. Да, на първо време, светлинните канали ще захранват клетките на физическото ви тяло. Но клетките ви не принадлежат само на четвърто измерение, те са многомерни. Също както е многомерна ДНК-то ви. И затова светлинните канали са промеждутъчно, свързващо звено между сегашното ви физическо тяло и тази многомерна конструкция, която сега се преобразува в по-фини тела. В това число, в светлинно тяло. Те образуват мрежа от канали, която действа между всичките ви тела.

Тази мрежа от канали не е нужно да възприемате като приличаща на системата от известните ви канали или центрове/чакри. Тези канали са природни, естествени начини за връзка на въплътения човек, четиримерния, с природната му основа, т.е. със Светлината.

Светлинните канали са микроструктура, активирането на която позволява да приемате светлина ОТВЪТРЕ, а не отвън. По-добре да бъдат наречени „вътрешни канали“, „вътрешни светлинни структури“. Те осъществяват ВРЪЗКАТА с по-фините форми на Светлината.

Съществуват няколко нива на тези вътрешни канали, с отварянето на които енергозахранването ще стане по-фино. Те трябва да се откриват, опознават, с тях трябва осъзнато да се сътрудничи!
Те пронизват всички светлинни тела, откривайки отражението си във физиката на субатомно ниво, в наносвета. Тези канали са квантови и полеви структури. Канала, който при вас се асоциира с някакво материално изражение – тръба, връзка, линия, в този случай са неуместни. Тук връзките са по-сложни. Това са полеви и светлинни структури със сложна организация на взаимодействие. Те могат да бъдат открити с изразяването на ЧИСТО НАМЕРЕНИЕ.

Важен принцип при откриването и активирането на каналите е въздействието и взаимодействието с импулсната енергия. Вече има възможност това да се осъществи. Откъде можем да я вземем тази импулсна енергия? Вече я имаме в нас. Спомнете си, че сами помогнахте да дойде на Земята Огъня Животворящ. Той се придвижва на три потока, т.е. три импулса. Точно така работи в пространството на нашата планета. Триалността въздейства на трите Централни Слънца – вселенското, галактическото и земното – изразявайки с троен импулс работата на Животворящия Огън. И това е главният принцип в ОЖИВЯВАНЕТО на мрежата от светлинни канали.


Какво дава мрежата от светлинни канали? Как ще започне да се проявява оживяването, какви процеси ще бъдат стартирани?

Импулса за АКТИВАЦИЯ ще предизвика лавинообразен процес в цялата мрежа, в цялата система от светлинни канали, насищайки ги с Огън Животворящ. Импулса на триалния Огън Животворящ ще създаде взаимодействие с полевите структури в мрежата от светлинни канали и ще я настрои за Квантоване, за особена трансформация на Светлината. Това е необходимо за нормалната работа на светлините канали. Точно този процес ще даде възможност на физическите ви тела да се избавят от грубата физическа храна, от физическа храна изобщо.
В процеса на квантуване се включват и много други структури от телата ви, за които това е пусков момент на преобразяване и преход в петмерно тяло.

Как може да се установи резултата от запуска на мрежата от светлинни канали? Можете с духовното си зрение да видите СВЕТЕНЕТО на всичките си тела. Можете да проследите процеса, наблюдавайки тази мрежа преди и след активацията в сакралното си сърце. Това може и да се усети, ако обърнете внимание на усещанията си преди и след отварянето на каналите.

Но най-главното, за което не трябва да забравяте, е промяната на състоянието ви след отварянето на светлинните канали. Вярвайте на тялото си, ако не иска да яде, както преди. Вярвайте на тялото си, ако поиска нещо НОВО, което не е искало преди. Може да започнете повече да бодърствате, отколкото да спите. Много промени ще настъпят. Но бъдете много внимателни към своето Аз, то ще ви каже всичко! И накрая, можете да попитате за резултатите и за други препоръки своите Висши Аз, групата за подкрепа, Учителите.

Какво е необходимо да усвоите и да приемете сега?

Усъвършенствайки храненето си изобщо, като преминете на огнена прана, решавате две задачи:

1. Превеждате своето физическо тяло в състояние близко до Възнесението;
2. Започвате активен процес на обновяване своите създаващи се петмерни тела. Това е много важно да се разбере и приеме. Захранвайки ги със Светлина, активирате процеса на установяване, подготвяте се за момента на Възнесение. Т.е. ще навлезете в процеса на Възнесение с ГОТОВИ ЗА ФУНКЦИОНИРАНЕ петмерни тела. Това ще доведе до бързата ви адаптация и до началото на активен живот в Новия Свят.

Работете над прехода към Огнено хранене! Много бързо ще разберете, доколко този път е Път към постигането на Цялостност! Ще обясним това твърдение. Сега, при храненето на физическото ви тяло основно с твърда храна, увеличавате разрива между него и фините тела, защото те имат друго хранене. А трябва да постигнете хранене в единен комплекс именно със Светлина. Фините ви тела сега се хранят от фините светове – астрален, ментален и по-висшите. А трябва да преведете всичките си тела на единно хранене, и обезателно Светлинно.

Щом се решите да поемете по пътя на прехода към хранене с огнена прана, ще откриете достъп към пълното обединяване на своите фрагментирани същности, на Божествените си Аспекти и многомерността в своя Аз. По-лесен начин за постигане на Цялостност ние не знаем!
Следвайте пътя на тези еволюционни преобразования! Когато ви е ясно, че няма друг път, трябва да направите определени усилия, за да не задържите собственото си придвижване към набелязаната Цел.

Разберете, че можете да се възнесете с не напълно излекувано тяло, но отварянето сега на светлинните ви канали е по силите ви! Това е ЗАЛОГ за адаптацията ви към петмерността.
Скъпи приятели! Колеги! Светлинни работници и всички, които се движите по пътя на духовно търсене! Предлагаме ви да изпълните практическата работа по отварянето на светлинните канали.

Практическа работа

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА 

Здравейте Ангели! Вие ли не знаете, колко много светлина носите? Вие сте Светоносци по природа. Самите сте Светлина и сте свързани със Светлината. За провеждането на дуалния експеримент, нивото ви на светоносност е било значително понижено, връзката ви с изначалната Светлина е била многократно отслабена. И ето – експеримента е завършен. Вие се завръщате към изначалната си светоносност, постигате Цялостност и космическо майсторство. Завръща се изконното ви състояние – състоянието на Светлинни същества.

Скъпи хора от възраждащата се планета Земя. При вас вече започна Нов Етап от преображения, които осъществявате заедно с Гая. Трябва да си върнете някогашното Светлинно величие! Затова си спомнете, как сте се хранили със Светлина, как сте могли с нейна помощ да Творите, да преобразувате пространството. Най-накрая, чрез светлината сте можели да преминавате от измерение на измерение, да пътешествате в различните светове… Всичко това сега може да се възстанови. Нещо повече, отваряйки старите резерви, можете да продължите по-нататък и да станете тези, на които са достъпни космическите простори.

Мили Ангели от Централното Духовно Слънце. По своята същност сте Светоносни Същества. И е дошло времето не само да си спомните за това, но и да демонстрирате на света своя Светоносен статус. Това ще придаде на вашият Аз импулс за духовно развитие, какъвто още не сте имали в този си живот. Това е път към Целостта, път към Възнесението!

А сега да си спомним, че във вас още от Началото на Времената съществува специална система, която ви позволява да се храните със Светлина. Да-да-да, такава система съществува, но много дълго не сте я ползвали. Дошло е времето да я отворите, да разпечатате светлините си канали. Да ги напълните с Огън Животворящ. И да дадете възможност на всичките си тела да се хранят с тази, единствено правилна храна, която ви връща към вашето естествено състояние на Светлинни Същества.

Погледнете внимателно на своите четиримерни тела. Всички те са неразривно свързани с мрежата от светлинни канали. Засега не я виждате тази мрежа. Защо? Защото не е активна и не е напълнена със Светлина. Нека да работим. Това е много увлекателно творчество – възраждането на светлините канали!

Какво представляват в своята дълбока същност? Изобщо не приличат на известните ви енергийни канали и система от енергийни центрове. Невъзможно е да бъдат изобразени на схема, да ги опипате или да ги привържете към определено тяло. Те са неуловими доставчици на Светлинна Енергия. Но на тях трябва да им помогнете да се възродят и да се включат светлинните потоци. Тези канали работят с вътрешна светлина, а не с идваща отвън.

Дошло е времето и за вас, любими Ангели, да преминете на хранене от вътрешни източници. Това означава да стартирате във всичките си тела процеси, аналогични на тези, които протичат в планетата. Нали Земята отново стартира вътрешното си слънце, с което е започнал уверен процес на новото й енергозахранване.

Планетата изгради система от Огнено Енергоснабдяване и започна да помага на хората, да направят същото. Но за пълноценното функциониране на тази система, за преминаване на Огнено хранене, трябва да стартирате Мрежата от Светлинни Канали, да започнете активно да се ХРАНИТЕ С ВЪТРЕШНА СВЕТЛИНА.

Призовете за съ-творчество Светлинното Семейство, Планетарния Владика Христос-Мелхиседек, Планетарната Майка Мария Майтрея, Майка Гая. Призовете своите Висши Аз и групата за Подкрепа; призовете Наставниците си, Учителите и Ангелите-пазители. Призовете Крион и Сен Жермен като непосредствени ръководители на работата. Призовете Галактическата служба на Лаертите като координатори на пространство-времевите параметри.
Призовете Огъня Животворящ като Велика Духовна Същност!

С какво ще започнем, Ангели? Както винаги, ще играем. Днес ще играем със Светлината. Има различни игри със Светлината, престои ни да играем на няколко нива и ще се запознаете с различни свойства на Светлината като Велик Създател на Светове.

Представете си пред себе си Сфера – с размер малко по-голям от вашето тяло. Напълнена е с изключително ярка бяла Светлина… Смело навлезте в нея и постойте няколко мига, свиквайки с това бяло великолепие… Постепенно приемете тази Бяла Светлина в своите тела… Усетете присъствието й във всяка своя клетка, във всичките си тела… Тази Светлина е външна. Но тя взаимодейства с вътрешната Светлина. И ви е необходима, както въздуха, който дишате, без който, засега, не можете да живеете.

А сега се вгледайте внимателно, какво се случва със сърдечното ви пространство. Там има мрежа от Светлинни Канали, които искаме да съживим. Тя съществува! И сега тази мрежа може да бъде активирана от вас.

Нека да изкажем Чисто, Искрено Намерение за активирането на мрежата от светлинни канали в системата от всичките ви тела… Те очакват призива ви! Готови са да откликнат! Отдавна са на границата на пълното Стартиране. Но им е необходим особен импулс, който да стартира верижна реакция за насищането им със светлина. Точно това правим сега с вас.

Формирайте от прекрасната Бяла Светлина, в която се намирате, малка сфера и я поставете на дланта си. Огледайте я от всички страни… поиграйте си с нея като с малка топка-играчка… Усетете, че можете да я изпратите във всяко едно направление. Разберете, че много неща можете да сътворите с помощта на тази малка сфера. Нали тя е Творяща Светлина, а вие сте Светлинни Творци. Да-да, на дланта ви сега е концентрирана Енергията на Светлинния Творец. А ръцете ви – погледнете ги! Това не са ръцете на физическото ви тяло. Сега сте в Светлинно тяло, което притежава параметрите и на четири и на петмерността едновременно. И малката светлинна сфера е концентрирана Светлинна Енергия, която притежава способностите на Универсалното Творене. Това е Сфера от Божествена Светлина, която съществува във вас като Ангели от Великото Централно Духовно Слънце.

А сега си представете, че вътре във вашите клетки, на субатомно ниво, има милиони, милиарди малки Светлинни Сфери – значително по-малки. Те са в този свят, който наричате микросвят, наносвят. Всички Светлинни Сфери са свързани в една единна мрежа. Те са съставна част от светлинните канали. Много важна част! Вие сте способни да изпратите импулс само в една такава сфера и да стартирате цялата мрежа от светлинни канали.

И ето, започваме Светлинното Вълшебство. Погледнете отново на сърдечното пространство. Отделете в мрежата от не активирани светлинни канали, един малък елемент-сфера. Една произволна сфера. Главното е да знаете, че всичко в мрежата е ВЗАИМОСВЪРЗАНО. Сега ще работим с нея. Трябва да я напълним с Огън Животворящ, свързвайки я с Вътрешния Източник на Светлина, който все още не е задействан от вас. От къде да вземем този Източник? Скъпи Ангели! Той вече съществува във вас. Той вече е активиран и отворен. Къде? Във същото това Сакрално Сърце!

Обърнете внимание на оранжевата звездичка вътре в Сакралното ви Сърце. В нея живее Източник на Вътрешна Светлина. Каква Светлина само! Чиста, Първозданна Светлина, от която сте произлезли…

Смело навлезте във оранжевата звездичка, „гмурнете“ се в нея!
Сега предстои да приемете Импулс за стартирането на Светлинната Сфера в активно състояние. Този импулс ще дойде от дълбините на сакралното ви сърце. Ще го призовете по следния начин:

„ПРИЗОВАВАМ Импулса на Животворния Огън от дълбините на Сакралното си Сърце за СЪЖИВЯВАНЕ на МРЕЖАТА от Сакрални Светлинни Канали. НАСИЩАМ с Огън Животворящ този елемент от мрежата. Чрез този елемент СТАРТИРАМ цялата Мрежа от Светлинни Канали в ДЕЙСТВИЕ. Нека Вътрешният Огън на Светлинното ми Същество да я СЪЖИВИ! СВЪРЗВАМ днес Вътрешната Светлина с Външната Светлина!“

Наблюдавайте, как ЗАСВЕТИ избраната от вас Светлинна Сфера, как са ТРЪГНАЛИ ИМПУЛСИТЕ от нея по цялата мрежа от светлинни канали…

Можете да видите по различни начини началото на този процес. Процеса ще премине ХАРМОНИЧНО, ако видите в центъра оранжева светлина, а по края се формира огън с виолетов цвят. От този виолетов цвят се проточват нишки, сплетени между себе си в особени клетки. Тези клетки ще започнат да се размножават, да растат, да се разпространяват във всички направления…

Обезателно ФИКСИРАЙТЕ нивото на разпространяващата се светлина по тази мрежа. Повтаряйте управлението на мрежата от светлинни канали и я преглеждайте постоянно в сакралното си сърце, защото тя живее точно там в своето пълно великолепие.

А сега… да си поиграем със светлината, както ви обещахме. На дланта ви има сфера от външна, бяла светлина. Вътре във вашата система от светлинни канали, се е появила оживена от вас сфера, напълнена с вътрешна светлинна… Съпоставете двете сфери. Обединете ги помежду им с вълни от светлина. Разгледайте ДИНАМИКАТА на съществуването им. Те са свързани помежду си!

Едната пулсира и втората също. Нека да зададем на тези пулсации особен ритъм! Ето, блясва сферата на дланта ви. А след това се запалва и сферата с вътрешна светлина. Те пулсират, проблясвайки една след друга. Добре… Вълшебството продължава… Сферата на дланта ви започва да предава енергия на малката сфера от вътрешна светлина. И малката сфера в мрежата от светлинни канали отговаря със светкавица. Поиграйте със сферите, убедете се в пълното им ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ…

А сега настана времето за пълното им ХАРМОНИЗИРАНЕ – хармонизиране на външната и вътрешната светлина. Във външната светлинна сфера, която обкръжава телата ви, отправете осемцветния Огън Животворящ.

Последователно оживявайте в тази сфера следните цветове: червен, оранжев, жълт, зелен, светло син, тъмно син, виолетов и животворящия бял. Погледнете, как сферата ви започва да играе с цветовете на дъгата. Обърнете внимание: променят се не само цветовете! Променя се формата на сферата, тя се изтегля, преобразува се в елипсовиден светлинен пашкул. Това е особена светлинна структура, която сте имали в телата си преди, а сега, след хилядолетия, тя се завръща.

Дори сега можете да си спомните наименованието й. „ДЪГАТА НА АНУБИС“ – така сте наричали този пашкул, когато сте живели в късната Лемурия, по земите на днешна Африка и Евразия. Тогава сте знаели, че Анубис не само съпровожда умрелите до другите светове. Знаели сте, че енергиите на Анубис, като особено колективно светлинно същество, е енергията, която свързва вътрешното и външното.

Тогава, с помощта на енергиите на Анубис, сте се учили да живеете без вътрешна светлина, заменяли сте светлинната храна с биологическа. Някога за вас, лемурийците, е била победа… първия изяден плод. Сега за вас победа ще бъде последната биологична храна.

ПРИЗОВЕТЕ енергията на Анубис, сина на Озирис, и обединявайте вътрешната и външната светлина.

Наблюдавайте, как светлинния пашкул, Дъгата на Анубис, около тялото ви, сияе със своето великолепие. И нека сърцата ви се изпълнят с радост. Вие се завръщате към светлината, обединявате външната с вътрешната светлина, която вече се ражда във вашите тела.
Гледайте: бялата сфера на дланта ви също е започнала да променя цвета и формата си. В ръцете ви оживява Дъгата на Анубис!

Нали светлинната сфера на дланта ви е вече свързана с сферата от микросвета, със сферата на вътрешните светлинни канали.

Насочваме единната енергия в сакралното си сърце. Елемент с НОВО КАЧЕСТВО се ражда в мрежата от светлинни канали. Светлината в мрежата започва да се движи на ИМПУЛСИ, променяйки постоянно своя вибрационен диапазон. Това може да се види като проблясъци с разни цветове.

Дъгата на Анубис вече живее вътре, в светлинната мрежа! Започва КВАНТОВ ПРОЦЕС! Ще усетите това с цялото си същество! С всичките си клетки! Проблясъците на светкавиците следват един след друг, от едната сфера към другата, от едно квантово ниво към друго, от една клетка към друга.

Мислено се потопете в една от сферите и усетете, как импулса-вълна ви изнася, устремявате се към втората сфера…

Сфера – вълна – сфера – вълна… процеса продължава НЕПРЕКЪСНАТО, променяйки светлинната ви природа… Сега въвеждате светлинната си структура в диапазона на квантовите енергии. Преминали сте сега на нов диапазон от Светлинен Живот, стартирайки в телата си ПРОЦЕСА НА ПРЕОБРАЗУВАНЕ В НОВО КАЧЕСТВО на светлинното същество. Започнали сте да се завръщате в изначалното си състояние.

Скъпи Ангели! Успокояваме се и се завръщаме в четиримерната реалност… Заземяваме се заедно с Мама Гая…

Благодарете за съ-творчеството на Светлинното Семейство, на Планетарния Владика Христос-Мелхиседек, на Планетарната Майка Мария-Майтрея, на Майка Гая, на своите Висши Аз и на Групата за Подкрепа, благодарете на своите Наставници, Учители и Ангели-Пазители. Благодарете на Крион и Сен Жермен, като непосредствени ръководители на работата. Благодарете на Галактическата служба на Лаертите.
Благодарете на Огъня Животворящ като на Велика Духовна Същност!

Сега извършихте велика мисия – мисия на завръщане към вашето изходно светлинно състояние. Приветстваме ви за принадлежащия ви изначално статус Светлинен Човек!

И това наистина е така!МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

5 comments

 1. Здравейте,
  Человек съм с доста голям опит и "изкачване" по въпросите, "засегнати" в горната тема. Няма как да се получи по тази "технология", колкото и "яко" да Ви звучи информацията и практиките по-горе. Бих използвал думата - невъзможно е - но пък ще си изразходите времето, отредено Ви за по-реалистични достижения в този Ви живот. Дори бих се изразил с "пагубни съвети". Ако човек иска да тръгне по тази пътека не трябва да си поставя подобна цел, а да вдигне летвата към нещо наистина значимо /ако някой се интересува, бих насочил към няколко направления/ и тогава "храненето с прана" /на мен ми звучи дори и смешно/ ще е автоматичен процес и Вие няма да изпитате проблемите, пред които се изправят т.н. "пранояди" или бретарианци. Поставете Вашата пирамида да стои не на върха си, а на основата, и тогава нещата ще започнат да Ви се случват. И още нещо - описаната по-горе технология е от т.н. янски модел за трансформация, който е изключително неефективен и заблуждаващ по отношение на достиженията на всички етапи от изпълнението на "техниките". В моята практика десетки години робувах на подобни технологии, с янски мирис, без да постигна онова заветно място, от което няма завръщане. "Виртикалните пътища с ински мирис" и преподаващите такива "техники" Учители почти вече не се срещат по нашите земи. Това е положението. Но никой не Ви пречи пък да се щурате насам-натам. Но ще се окаже, че ще бъдете поредният глупак, загубил ценното си време, точно като мен! И все пак успех в щурането!
  Шебек

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Уважаеми анонимен, нарекъл се Шебек ! Да бяхте казали вие как постигнахте праноедство , не сте оставили никаква връзка, а казвате да ви пишат на лични....

   Изтриване
 2. Чета с голям интерес подобни статии но бих искала да споделя ,преди време реших да опитам като през първата седмица вървеше добре само на вода след десетият ден намалих водата на около две чаши на ден а след ден изспадах в някакво състояние нечуствах глад почти не стават от леглото в някакво сънно състояние докато мои съсед се е притеснил че не ме е виждал а знае че съм си в къщи и ме откри помня много добре в резултат на моите опити се сдобих с язва на стомаха получих доста увреждания за сега благодаря на Господа жива и здрава съм

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. Здравейте, явно първия път процесът не е задействан успешно. Все пак тези указания не са за всеки, написано е "работници на светлината".

   Изтриване
  2. Не трябва да има насилие в целия процес. Би трябвало да стане плавно и естествено. Затова се появяват болести, когато гладуваме без да сме готови. Аз лично активирах колит. Но човек се учи от грешките си. Може би като осъзнаем и си припомним процеса с интуицията си ( без ума, който само фиксира фактите) ще се получи. И Петър Дънов е казал, че след много години ще се храним със светлина...

   Изтриване