Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Възлюбени Исус Емануил - Ден 38 - 28 Юни 2014

Възлюбени Исус Емануил - Ден 38 - 28 Юни 2014Исус Емануил

Като Аватар на Епохата на Рибите, Исус от Назарет е живото въплъщение на Христовото изразяване на Земята. Той се трансформира в Неговия Христов Аз чрез пълно активиране на Тройният Пламък на Любовта, Мъдростта и Силата, Светата Троица - Отца, сина и светия дух.

Неговата чудотворно въплъщение постави в движение божествения импулс на този космически момент, в който всички хора са в състояние да изпитат собственият си Христов Аз чрез пълна себереализация като Божествена Любов.

Възлюбеният Възнесен Учител Исус: "Аз съм Възкресението и Животът" чрез делата си на безкористна служба към човечеството и към Божествения План.

Исус служи с Кутхуми в офиса на Световния учител и носи качествата на любов, изцеление и осветление. Той ни учи как да последваме примера му и да станем живо въплъщение на Бог АЗ СЪМ.
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments