Великият Преход. Камертоните на Възнесението. Тишината преди Решаващия Скок.


29 октомври 2013, от Елена

Докато четете ченълинга, помнете – никаква външна информация не притежава стопроцентна достоверност. Преди всичко слушайте себе си. Във всеки от нас е налична цялата необходима информация.

- Учителю Кутхуми, има информация, че ни напускат силите на Галактическата Федерация и представителите на другите цивилизации, защото сме отказали помощта им. Така ли е?

- В Галактическата Федерация има определени закони за намеса и ненамеса. Както и сред вашите правителства. Ситуацията със Земята действително е много сериозна. И досега не са постигнати показателите за пик в квантовото ниво за скок във възнесението и процесът спря. За повишаването на вашата мерност бяха задействани много сили и енергии от вселенските бази за развитие. Засега е признато за неефективно по-нататъшното напомпване на енергия във вашия сектор на пространството. Условно казано, люлката на вашето възнесение дълго е била засилвана с помощта на външни източници. Но щом външната помощ намалее, тя забавя своето движение. Външното въздействие сега е временно прекратено и се извършва прогнозиране на възможните траектории в движението ви. Активното постъпателно движение от пролетта и лятото на тази година спря.

- С какво е свързано това?

- С липсата на вяра във вас. Темата за прехода е станала поредният увлекателен сериал за вас, дори и за най-добрите от вас. Пикът на вашата активност в действителност беше в края на 2012, когато мнозина вярваха в ставащото. Сега вярата отслабва. Не става въпрос за вяра като идеологическо понятие или религиозно чувство. Вярата е постъпателната енергия за творение на реалността. Но вие никак не искате да разберете, че никой освен вас не е в състояние да сътвори бъдещата и настоящата ви реалност. Всичко, което могат да помогнат външните сили, е само енергийна и информационна подкрепа. Останалото трябва да се направи от вас. По друг начин е невъзможно. Така е устроена Вселената. Най-близкото обкръжение и близкото бъдеще на всеки от вас се сътворява в мислите, вярата, страховете, радостите и съмненията ви. Ако в началото на 2013 година 40% от човечеството все пак вярваха във възможността на прехода, сега постепенно тази цифра намалява. Дори тези, които са Светлинни работници, започват да се съмняват в тази възможност. Вие сте в сектора на свободната воля, всеки сам избира своята реалност. Енергията на съмнението блокира общия сценарий. Бяха ви изпратени голямо количество послания за да повишат вярата ви и да ви посочат възможните пътища за движение. Преобладаващото мнозинство се отнася към това като към приказка или фантастика. Точно това не ви позволява да видите това, което ви очаква.

- Оказва се, че от нас са се отказали нашите помощници и учители?

- Учителите никога не се отказват от вас. Да си учител е доброволен избор на всяка същност, и ако съм го направил, никога няма да се отклоня от избрания път. Учителите винаги са били с вас, и в най-трудните за вас времена. И винаги ще бъдат за тези, които имат нужда от тях. Учителите са огромно множество. Затова, ако по някаква причина не може да откликне един, обезателно ще откликне друг. Това е един вид кодекс на учителите. Получавайки правото да бъдеш учител на човечеството, поемаме определени задължения, от които е доста трудно да се откажеш, защото това е свързано с енергийните връзки с други същности. Ние се привличаме към вас за помощ. Ако някой от нас освободи връзката си с ученика, той автоматично се откъсва от Земята, ако се прекъсне връзката с всичките ми ученици, аз ще се окажа на друго ниво от битието. Но и в този случай ще се намери дубльор. В този случай е Сен Жермен, ти си запозната с него.

Оставят ви много доброволни помощници – други цивилизации. Много от тях заделят много ресурси от развитието на собствената си планета, понеже искат да ви помогнат. През цялото време те са държали полето на възнесението, своеобразен коридор за възнесение, по който внимателно ви съпровождаха. Точно затова нямахте такова количество катаклизми, постъпващи отвън във вид на небесни тела, които биха могли да се случат.

- Т.е. сега този коридор е премахнат?

- Не, все още не е премахнат докрай. Сега точно се решава въпросът, доколко е необходим и ако да, до каква степен на защита. Нуждаете ли се от защита и от кого. Вие сами привличате в полето на своята планета много същности, заредени по различни начини, а след това мърморите против тях и търсите помощ, да ви избавят от тях. Не ви осъждаме, стараем се да помогнем в тези ситуации, но такова развитие е неефективно, губи се прекалено много енергия.

Много членове на Галактическия съвет предлагат да бъдете оставени на следствията от избора си. Т.е. определящ ще бъде този избор, който надделее. Преди имаше сценарий, че 10% от Светлинните работници ще повишат своите вибрации и по закона за взаимодействието (аналогия на закона за топлообмена), ще започнат да увеличават вибрационните показатели на пространството до необходимото ниво. Но този сценарий сега не работи. И ако бъде взето решение да бъдете оставени на своя избор, то е възможен вариант, че 90% от населението няма да избере повишаването на своята мерност.

- Какво ще стане тогава с тези, които са избрали прехода?

- Ще им бъде оказана всякаква помощ, според желанието им. За нас е важно всеки да бъде запазен. Искаше ни се да получим прецедент за масов преход на цяла планетна система на ново ниво, но не се получи.

- А какво ще стане с тези, които не вярват в прехода?

- Остават предишните сценарии на прехода. Ще им бъде предоставена възможност да се развиват по-нататък. Проблемът е в това, че самата планета е готова за прехода, но същността, която наричате Гея, не иска да ви изостави, независимо, че много зло сте й причинили. Тя ви обича и е готова да продължи пътя на развитието с вас. Затова става въпрос за очистване на земното поле.

Планетата не може да съществува в старите вибрации, понеже сама е повишила вибрациите си като вселенска същност. Нейните вибрации сега се намаляват от живеещите на нея хора. Затова е необходимо частично очистване на човешкото ниво, за да може основната човешка маса да се съвмести с планетата си. За целта, в следващите няколко месеца на планетата ви ще постъпват много мощни енергии. Вече започна тяхното навлизане. Мнозина от вас вече го усещат. Това са енергиите на камертоните от пространствените измерения. Необходимо ви е много мъжество и любов в тази ситуация. Мнозина няма да издържат. Представете си звук, който не можете да издържите. При някои ушите заглъхват или тъпанчетата се пукат. Същото е и с енергетиката. Разбира се, всичко ще става с максимална предпазливост. Силата ще се нагнетява постепенно, за да можете да се приспособите към новото поле.

- Т.е. в преносен смисъл, на някои може да им се спукат тъпанчетата, какво означава това?

- Това може да означава физическа смърт. Но повтарям, всичко ще става много внимателно. Сега от вас зависи целият процес на прехода. Какво решение би взела ти в такава ситуация ? Планетарните системи са готови. Вие преминавате не сами, а като част от веригата. Но преходът на цялата система е невъзможен, ако една негова част не може да премине. Т.е., с други думи, преход все едно ще има. Въпросът е в последствията за вас. Всички системи са в очакване на вас като съставка на прехода. Има още една система в Алфа Кентавър, която засега също изостава. Но жителите й успешно преодоляват проблемите си с помощта на Галактическата федерация.

Всички планетарни системи са готови да извършат скок. Но планетата ви ги задържа. Всички светлинни сили вече обещаха, че няма да има потоп и аварийни варианти на възнесение, че всички процеси ще преминат в най-щадящ режим. В продължение на няколко години, по ваше летоброене, продължаваше интензивната работа по подготовката на прехода. Към момента на планирания пиков скок, всички съпровождащи сили бяха привлечени. Намериха се много доброволни цивилизации, които изявиха желание да предоставят ресурси и да ви помогнат. Но почти в последния момент, повечето хора не са готови да приемат помощта.

- Но вие казахте, че решението за прехода е било съгласувано с висшите аспекти на всеки въплътен и сред тях няма несъгласни.

- Така е. Но висшите аспекти не могат да повлияят да изберете новата реалност. Решението, в кой свят преминавате, в какъв вид, какви ще са неговите закони, трябва да вземете вие, Въплътените. Отначало беше вярата, че 144 000 Светлинни работници ще могат да създадат и удържат с наша помощ създадената реалност. И тогава тези, които не са могли да я моделират самостоятелно, ще се включат и ще я подкрепят и затвърдят. И тогава новата реалност би встъпила в сила. Винаги има първопроходци, които откриват новите светове. Но за съжаление, общите усилия не стигнаха. Не слушате достатъчно сърцето си.

- Включване към реалността? Имаш предвид матрицата?

- Всеки сформиран свят поддържа някаква матрица на възприятие или се поддържа чрез някаква матрица на възприятие. Въпросът е там, че тези матрици са различни в разните светове. Т.е. има различни функции на ролево поведение в системата, която наричате матрица.

- Значи част от човечеството ще умре, понеже няма да издържи претоварванията при прехода?

- Надяваме се, че няма да се случи. И както показва опитът, няма еднакви сценарии за прехода. Те се променят през цялото време. Във всеки случай, Творецът дава разрешение за това, понеже ви обича. Но трябва да ви предупредим, че процесът за някои може да е болезнен.

- Казваш, че Творецът дава разрешение за промяна на сценария, понеже ни обича. А преди ? Нима не ни е обичал, когато е имало потопи и други катаклизми?

- Можеш сама да го попиташ. Обича ви и винаги ви е обичал. Това негово качество е неизменно. Това е неговата същност. Не може да не обича. Така е устроен. Но често трябва да решава, както го правят хирурзите ви. Какво е по-добре, да се отреже някой орган или да се изгуби човекът изцяло? При това, нищо не се губи. Животът е вечен и просто става смяна на битието и натрупване на опит. Сега иска да ви даде възможност сами да решавате съдбата си. Това е почти за първи път. Почти за първи път същности на този етап на развитие сами решават съдбата си. Все едно, на деца да повериш съдбата на планетата. Но това е решението му. Никой не го обсъжда. Това е негово право. Освен това се надява на мъдростта на децата му и любовта им. Всички тук обсъждаме помежду си, че в края на краищата ще ви спаси, както възрастните помагат на децата, които поради неволно невнимание могат да си навредят. Той се надява, че най-после ще пораснете, че това, което се случва сега, ще ви накара да се събудите. Не мога да ви предам колко е голяма любовта му към вас, можеш да го усетиш в енергиите ми сега, понеже всички сме свързани с него.

Във всеки случай, сега няма установен сценарий на прехода. Има известно очакване в преломните енергии. Казано според вашия израз: всички очакват чудо. И е възможно Творецът да го прояви. Продължаваме своята работа. Всеки Висш Аз се намира в тясна връзка с човека. Казано по вашему, всеки ден издаваме бюлетин за общото енергийно поле на планетата. Тези от вас, които казват „да“ на прехода, ще им бъде насочена всестранна помощ. Не спираме и не ви изоставяме. Редом с вас сме.

- Какво ще стане с тези, които са казали „да“ на прехода?

- Това е много индивидуално. Понеже все още няма създаден нов свят, по-точно, неговото създаване е временно спряно, всеки от вас може да опита самостоятелно или на групи да построи своята реалност и да премине там. Обръщайте се за помощ. Всеки ще получи подробни инструкции. Ако някой, който иска да премине, по една или друга причина не може да построи своя реалност, ще му бъдат предложени други светове за избор. Но трябва да съответства вибрационно на този свят. Тогава има варианти – или преминава там, където може по своите показатели, или се опитва все пак да повиши вибрациите си и да премине на по-високо от предложените нива. На всеки ще бъде предложен поне един вариант. Избирайте.

- Ако този, който е казал „да“ на прехода, не се съгласи с предложените варианти?

- Остава в сегашния ви свят и преминава по общата схема на прехода. Т.е. заедно с планетата ще се подложи на очистващото въздействие и ще се готви за преход заедно с планетата.

- Но вие виждате вероятностните линии. Кои варианти са най-възможните?

- Не мога да ти кажа, понеже много се влияете от всеобщото мнение и всичките прогнозни варианти ви влияят. Взето е решение да не ви се дават конкретни показатели, за да не се ограничава изборът ви. Нека изборът ви е изцяло ваш. Сами избирате играта си.

- Сега в интернет съществува мнението, че е настанал часът на великата тишина, когато всички сили са се дистанцирали от хората, както Бог оставил Исус преди възнесението. Истина ли е?

- Преди решаващ скок винаги има тишина, това е точката с най-голямо струпване на вероятности и може да наклони везните в някоя посока. Казано по друг начин, теоретически всичко изчисляваме и планираме, но никой не може да каже точно в каква посока ще тръгне движението на една или друга система или изборът на една или друга същност. Това е като денят за размисъл преди вашите политически избори. Дава ви се възможност за спокоен избор. Вие сте на ход.

- Има информация от Галактическата федерация, че няма повече да пази планетата ни от разни катаклизми, черни дупки и комети. Какво ще кажеш, това достоверна информация ли е?

- Това е предупреждение. В Галактическата Федерация няма единно мнение по този въпрос. Говорих ти за коридора от възможности, в който се поддържа планетата. Поддържана е благодарение на светлата енергия на доброволни помощници – цивилизации участници в Галактическата федерация. Мнозина не са съгласни с това, понеже смятат, че усилията им отиват напразно. Засега коридорът се поддържа на старото ниво. Запасите от сила засега са достатъчни. Но скоро или трябва да се включат допълнителни източници, или сами трябва да го направите със своя устрем. Или Творецът ще ви даде подкрепата си и чудо.

- Какво става с енергийните цивилизации?

- Те координират енергийно процеса. Поддържат коридора. Също изчакват. Повтарям, засега процесът не е изключен. Зависи много от следващите решения.

- Кажи, нима кометите и черните дупки не притежават, както всичко съществуващо, съзнание?

- Кометите – да. Черните дупки са характеристики на пространството и това е нещо различно. Въпросът не е в това. Ти не мислиш за мравките, които настъпваш при движението към целта си. За Вселената си нещо като мравка, но се опитаха да ви помогнат. Има по-мощни цивилизации и много системи, работещи и съществуващи по свои закони. Досега Галактическата федерация ви охраняваше внимателно от възможните последствия при сблъсък с такива системи.

- Значи в близко бъдеще са възможни катаклизми?

- Засега се удържат. Не акцентирай върху страха. Знам, че не се страхуваш. Но другите могат да не го разберат. Обещали са ви, че катастрофи няма да има. Стараем се да сдържаме обещанията си.

- Преди съм получавала информация, че се подготвя преобръщане на пространството и наши копия ще бъдат записани за възможен презапис в новото пространство. Всичко това не се ли случи?

- Преобръщането ще се случи при всички случаи. Преобръща се цялата система. Въпросът е в това, ще можете ли да го направите заедно с планетата. Записи на вашите системи действително са направени. Това винаги се прави преди преобръщане. За да не се загуби нищо.

- Излиза, че губим шанса си да преминем в новата реалност заедно с галактическата система?

- Това много ни опечалява. Защото толкова много го очаквахме.

- Но Основателите и други източници предсказаха поетапен достатъчно дълъг период до 2030 година. Променени ли са тези срокове сега?

- Всичко се променя. Факторът на непредсказуемостта работи като дава на системата по-голяма устойчивост. Мисля, че точно това заинтересува Твореца.

- Нима не можеш да го попиташ за това?

- Мога. Но не го правим. Творческият процес е непредсказуем. Всичко може да се промени. Както беше променен сценария за 2012 година.

- Какви срокове виждате сега?

- Не мога да ти дам такава информация. Първо, защото веднага се вкопчвате в сроковете. Второ, тези срокове постоянно се променят. И трето, взето е решение да не ви се дават конкретни показатели, за да не се влияе на самоопределението ви.

- Какво искаш да предадеш на хората сега?

- Погледнете в сърцата си. Всичко е там. Цялата любов на Твореца се отразява в тях. Нека за вас това не са просто думи. Усетете прилива на светлина. Настройте се към Светлинните фарове, които излизат от Него. Обръщайте се към Него, както децата се обръщат към бащите си. Той чува всеки. Желанията и стремежите на всеки откликват в Него като взрив на свръхнова. Всички очакваме решението Му. Сверявайте всичките си мисли със сърцето си. В постъпващите сега енергии има информация за всеки. Енергията е информация, и обратното. Умейте да различавате. На всеки се изпращат индивидуални пакети, над това работят безброй същности и учители. Молете и ще ви бъде дадено. Всичко, което сте искали, ви се дава. И помнете, винаги сме с вас. Никога не ви изоставяме и никога няма да ви изоставим, понеже сте част от нас и сте част от Твореца.

Няма нищо невъзможно за силата наречена Любов. Можете да преодолеете всичко и да проявите чудото на творчеството на своя чудотворящ Отец.

http://yosif.net/articles.php?lng=bg&pg=6848
http://espavo.ning.com/profiles/blogs/3776235:BlogPost:1052143
 

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments