Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Освобождение на Земните Дракони

Освобождение на Земните Дракони


Приветстваме те, възлюбено семейство на Земята, приветстваме Човечеството!

Ние сме жителите на златната планета Атлантида. Приемете нашето послание с пламък на дружба, любов, благородство и чест. Ние сме тук в този момент да предадем важни неща за вашата планета от името на Слънчевия Камелот на галактиката и вселената.

По-рано вече ви предадохме, че Земята и нашата планета са планети-близнаци, но разположени в различни времеви потоци. Макар че се различават една от друга, ключовите параметри на нашите планети напълно съвпадат. Нашата планета, както и Земята, се пазят от 48-те дракони на Източника или 24 звездни двойки дракони на еволюцията. Те съхраняват златните, медните, изомрудените, сапфирените и други книги за еволюцията и свободата на нашите раси. Създаде ги самият Източник за вечно съхранение и съзидание на еволюцията на нашите планети. Безсмъртните дракони обитават центъра на планетите. Те се грижат за чистотата на вечното сияещо знание в дъното на кристалния кладенец. Драконите изпълняват тази мисия по двойки – богове и богини, допълвайки се взаимно. Всички 24 двойки се отличават по цвят и форма. Дракон-бог провежда енергията на Слънцето, а богиня – на Луната. Семейството на драконите на Източника е безсмъртно и заедно с нашите планети те преминават от една еволюционна фаза в друга. На Земята драконите са съхранявали вълшебните енергии на Елфическата съзидателна магия и вечните книги, изсечени върху диамантени плочи, кристали и злато. Драконите са помощници и покровители на всички вълшебници с чисти сърца и благородни стремежи. 48-те дракони са Живото време на Земята и Атлантида. Благодарение на техните мистични сили някога човечеството е било семейство от вълшебници. Драконите са пазители на цивилизацията на Елфите и елфическата магия. На Земята те са били натоварени да обучават хората в магическото изкуство, предавайки знанието от центъра на Земята в разумни порции, съобразно духовното енергийно и творческо съзряване на учениците. Абсолютно всички хора са имали свободен достъп до тези учения. Ето защо вие сте живели извън енергиите на страха, не са ви били нужни пари, не сте познавали болести, страдание и нищета. После се е случило нещо ужасно в съзнанието на хората. Когато Земята е паднала в забвение, драконите са се издигнали от центъра на планетата, за да водят война за свободата и свободното съзнание на земляните. Те са се сражавали за вас до последната капка от своята сила. Но планът за падението на Земята е бил неизменен за този момент. Всички дракони били повалени. Лишили ги от техните мистични сили, похитени и поделени били те от тези, които установили на вашата планета закона на страданието, властта и парите. Но тъй като драконите са безсмъртни, те са заточени на вашата планета и до днес. Намират се на различни места на Земята и до днес. Ние ви призоваваме да освободите всичките 48 дракони на Земята, да възвърнете статуса им на пазители и възможността напълно да възродят своите вълшебни сили.

Не бъркайте 48-те безсмъртни дракони на Източника с рептилиите или злобните завоеватели, които хиляди години са владяли вашият свят. Освобождението на 48-те дракона на Земята ще ви даде възможност за истинно Възнесение и пълно възраждане на космическото съзнание на човечеството. Драконите ще ви върнат вълшебната сила на добрата магия. След тяхното възкресение на Земята ще могат да се върнат звездните елфи, еднорози, кентаври, сияещите елементали, които бяха напуснали планетата по принуда. Всички тези вълшебни същества чакат своя звезден час на своите кораби и други планети. Те искат да се завърнат, за да ви дадат шанса да си спомните себе си и своята истинна планета. Да възвърнете сили и да станете свободни отново. Всеки дракон служи вечно на човечеството и Земята. Всеки дракон е една от мистичните сили на самата Земя. Всички те трябва да бъдат свободни. Дойде времето, когато вие можете да го направите. Дойде времето да станете свободни! Това освобождение ще измени вашите държави и градове, целия ландшафт на планетата. Важно е за човечеството да осъзнае чрез своите клетки, че тези дракони и вълшебните същества, които ви изредихме – това е вашето семейство. Вие сте свързани и с тях, както и с нас, чрез вечни и незрими нишки от светлина. Те са като струни, които звучат, изпълвайки вселената с прекрасна музика. Когато влизаме във взаимен контакт и резонираме на единна честота.

Тези връзки са много важни за Вселената. Чрез връзката на сърцата си ние сътворяваме музиката на Източника. Тя се разлива във вълни от светлина, прониквайки във всички светове, слоеве и нива на мирозданието. За болшинството същности в Космоса тази енергия е важна като дихание. Това е праната на сърцето. Вие сте свързани генетично с 48-те дракони на Светлината. Да, това не са физически дракони. Те са изтъкани от енергията на топлите и студени лъчи на Космоса, Слънцето и звездите. Те могат да бъдат видими и за човека, когато сами пожелаят това. Свободата на планетата зависи от освобождението на драконите, защото те са част от нейното съзнание, огнена огърлица за нейната душа. Ще видите как свободно ще въздъхне планетата, когато се освободи поне един от нейните сияещи дракони. А всички те принадлежат към кралския космически род на кралиците и кралете на Светлината.

По-рано ние не можехме да ви предадем това послание. Вие имахте друга вибрация и твърде малко сили и знания, за да освободите тези могъщи земни енергии. Сега вие сте готови и времето – планетарно и галактическо – е благоприятно за това. Обединете се в групи за освобождение на боговете-дракони във всяка страна. В процеса на работа ще видите колко е нужна вашата помощ за планетата и милионите вълшебни същества, на които за хилядолетия беше забранено не само да помагат на човека, но и да общуват с него.

48-те дракони на Източника са всъщност 48 мистични свещени енергии на тази сила, която вие наричате Рейки. 48 Слънчево-Лунни канали Рейки бяха закрити на вашата планета. Те бяха полярните канали за връзка със Златната Атлантида и самия Източник. Чисто, лъчезарно, истинно, свободно от карма Време струеше някога по тези канали към Земята. И вашата планета сияеше отвътре със целия спектър на светлината до сребърна и златна, винаги прекрасна и цялостна. Сега всичко се възражда.

Драконите отново ще бъдат свободни.

Времето на Източника ще протече към Земята по каналите на изцелението и истинното Добро. Всички истински рейки – майстори могат да приемат времето на Източника с новите му параметри, изцелявайки всеки ден планетата и човечеството.

Ако сте готови да работите за освобождението на боговете – дракони, в следващото послание ще ви дадем информация за драконите, които трябва да бъдат освободени най-напред и за местата, в които те се намират в момента. От тези точки на планетата ще се повдигне тяхната велика сила и ще преобрази Света. Драконите са Агни – същности, те са духове на трансформацията, трансмутацията и еволюцията; благородни и благодарни същества. Те вечно ще служат на своите освободители и на всички, които се отнасят към тях с любов и почит. Техните вълшебни сили ще подействат освобождаващо на вашата генетика и вие ще осъзнаете новата си същност, новия Космос и новия Свят.

Земята възвръща своята сила, памет и космически статус на кралица от Източника. С пробуждането на драконите вашата планета ще стане отново крилата планета-звезда. Ще се осъществи галактическа синхронизация на нашите две планети. Ще се отворят порталите и многоцветния мост на дъгата отново ще стане съдбовна част от вашия планетарен и галактически живот.

Благодарим Ви!

Жителите на Златната планета Атлантида

13.10.2013.
Сефер.

Източник


Превод: Д.Кискинова | Самосъзнание.comМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments