Вибрационното ниво на София и България ~ Сал Ракели


Един от често задаваните въпроси по време на лекциите и семинарите със Сал Ракели в България беше за съставното вибрационно ниво на града и страната, както и на присъстващите в залата. Конкретно за София, България и света вибрационните стойности са следните:

- София: 3.72
- България: 3.65
- светът: 3.57

Прави впечатление, че съставното вибрационно ниво на България е малко по-високо от това на света, а нивото на София е малко по-високо от това на страната.

Макар средното ниво на България да е над средното за света, то все пак е под нивото 4.0, необходимо за преминаване през прехода към новата Златна епоха на Земята. И тъй като вибрационната честота на самата Земя вече надхвърля 4.0, достигнато на 21.12.2012 г., това означава, че множеството българи не са готови за прехода към Новата епоха, още по-малко за физическо възнесение.

Като махнем от уравнението служителите на светлината, средната стойност за България би била още по-ниска, вероятно някъде около 3.50, което е една стъпка над животинското съзнание на трета плътност, свързано преди всичко с физическото оцеляване и размножаване.

За разлика от тези стойности за широките маси нивото на групата присъстващи в залата по време на лекцията в София беше 4.47 - значително над общото ниво и над 4.0 необходимо за преминаване през прехода към новата Златна епоха. Нивото на хората, участвали на двата семинара в София и Варна беше още по-високо и надхвърляше 4.50, необходимо за физическо възнесение.

Тези високи стойности, разбира се, не са изненада, защото хората с по-ниска вибрация няма да се интересуват от лекция или семинар на такава тематика. А за нас, организаторите, както и за Сал, работата с такава група хора, посветени на духовното си израстване, е истинско удоволствие и си струваше и времето, и усилията, като споделеното време заедно беше едно прекрасно преживяване, за което ви благодарим!

По време на личните консултации Сал неведнъж отбеляза колко важни са духовните практики за повишаване на вибрационното ниво и как те често са решаващи за пътя на развитие и готовността за преминаване през прехода към новата Златна епоха.

Най-общо казано, ниво 3.0 е свързано с оцеляването и размножаването на човека. Ниво 4.0 е нивото на висшия ум, когато човек става съзнателен за по-висшите истини и се стреми да ги прояви и изрази в живота си. Ниво 5.0 е нивото на любовта, служенето и състраданието. Това е нивото, когато човек вече се чувства част от Творението и затова служенето на другите идва като естествена нужда. Повече за различните нива на вибрации и съответното съзнание можете да прочетете в книгата „Интегриране на душата“ на Сал Ракели.

И така, както завършва и видеото, постигнатото не трябва да е повод за мързелуване, а по-скоро трябва да ни послужи като вдъхновение да продължим съзнателния си път на духовно израстване и развитие!

Източник

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

2 comments