Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Урок 4 : Кръгът на Творците - Уроците на Творението

Урок 4 : Кръгът на Творците - Уроците на Творението

Кръгът на Творците

Урок 4 : Кръгът на Творците

9 май 2013, от Елена

Друга част от вас, стремейки се към високото, незабавно ще започне да твори нови, напълно непредсказуеми реалности. Позволете да се сбъднат най-невероятните ви мечти! За какво мечтаете? Всичко това е реално. Ще можете да създадете всичко това. Искаме само да кажем да не бързате. Само защото творението на обикновената реалност е вече отработен механизъм и вие го правите автоматично. Още не сте усвоили сътворяването на нови реалности. Например, можете ли да създадете ябълка, висяща във въздуха? А не ябълка? Нещо, което няма аналози в света.

Тоест отначало при опитите за сътворение на нещо ново ще имате трудности. Творенията ви ще се разсипват като пясъчни замъци и ще ви се струва, че нищо не се получава. Започнете с нещо малко и познато. А после го сменете. Както художникът, преди да започне да рисува картината, отработва детайлите на етюди.

Говорим за два метода на творение: усъвършенстване на съществуващия свят и пълно създаване на нещо ново. Досега описахме процеса и механиката за създаване на нов свят на основата на шаблона на стария. Но има и друг път. Той е за малцина. За тези, които са готови да дръзнат да направят нещо повече, за тези, които са готови да се разделят с илюзиите си. За тези, които не държат на стария свят и са готови да създадат всичко ново.

Ние няма да ви оценяваме и разделяме. Всеки върви по свой път. Но какво ще се случва за тези, които ще могат да творят съвсем нови светове? Това са хора с високо развито въображение и с готово светлинно тяло.

Тези, които създават нов свят не по шаблона на стария свят, вървят по малко по-различен път. Те създават свои реалности на фантазиите с помощта на свободна енергия и са способни да се преместват в тези светове с помощта на светлинното си тяло. За това е необходима практическа работа със светлинното тяло, усилване на неговата подвижност и възприемчивост. Тези хора пътешестват в своите нови светове насън, когато светлинното тяло не е така привързано към физическото.

Ако ви се присънват необикновени сънища, изпълнени с нови светове и пътешествия, вие сте от тази категория. Постепенно ще се приспособявате към своите сънища, тоест към присъствието си в новата реалност. Сънищата ви ще стават все ясни, ще се изпълват с подробности. Сега не запомняте всичко от тези сънища, защото се губи много енергия за поддръжка на картината на създадения свят.

Ако вие творите своя свят сами, това е много сложна енергийна задача. Колкото повече творци участват в сътворяването на конкретна реалност, толкова по-бързо се създава тя и толкова по-устойчива става. Как се твори съвместна реалност? На вас са ви предадени всички техники. Това е съвместно осъзнато сънуване. Това са телепатични импулси на общуване и сътворяване. Това е сънастройка с честотите на сътвореца.

Как да творите заедно? Преди всичко изберете кръг от сътворци. Искаме да кажем, че на нивото на вашите Висши Аспекти кръговете на сътворците вече са определени, разбира се. Но тъй като вашата задача е осъзнато творене, вие трябва да изберете кръг от сътворци във вашата текуща реалност. Как? Ще го почувствате.

Първо, това разбира се са преди всичко тези хора, които сега са свързани с вас в реалния живот. Това не е случайно. Всички те взимат участие във вашия кръг на сътворчество. Второ, вие можете да изпратите заявка за включване в този кръг и всички те по някакъв начин ще се проявят сега във вашия механизъм на творение. Погледнете навътре в себе си. Там са всичките връзки. Законът за кармата за вас завършва по такъв начин, че довежда в живота ви сътворците на вашия свят.

Щом започнете да сътворявате реалността осъзнато заедно, вие ще разберете какви огромни възможности притежавате. Техниката за съвместни сънища ще ви подскаже. Ще започнете да откривате в сънищата си ваши познати. Следващата стъпка е да се научите да управлявате реалността на сънищата. Това изисква доста енергия. По-рано това беше възможно благодарение на дългата работа с енергийното тяло и с икономия в изразходването на енергия в текущия живот. Сега много неща се измениха.

Особеното на настоящия етап на творението е това, че към планетата се вливат мощни потоци от енергия на творението с различни честоти. Усетете ги. Предава ви се информация за тях. Потоците се променят в различните часове на деня и зависят от зодиакалните особености. Можете директно да използвате тази енергия на творението. До началото на отделянето на новия свят всички видове възможна енергия на творението ще бъдат предадени на планетата, за да ви помогнат в процеса на творението на нови светове. Отново повтаряме: ще ви бъде оказана всякаква помощ, но да сътворите вашите нови светове можете само самите вие ...

Постепенно сънищата ви ще стават толкова прекрасни и осъзнати, че няма да ви се иска да се събуждате. И един ден, подчинявайки се на своя избор, вие просто няма да се събудите в стария живот, а ще останете в сънищата си, които ще станат за вас новата реалност.

Разбира се, у вас веднага възникнаха множество въпроси. Например: а какво ще стане с моето физическо тяло. Не се безпокойте за това. Вселената ще се погрижи за всичко. Нека повече да ви безпокои готовността на вашето ново светлинно тяло.

Или въпросът за вашите роднини и близки. Вече сме отговаряли на този въпрос, но ще повторим. Всеки от тях има свободен избор. Ако те изберат друг път на творението, приемете това. Ако не сте готови да се разделите с тях, свободни сте да останете в старата реалност и да усвоявате творението на нов свят по метода на копирането. Но знайте, че това е ваш избор. Във всички случаи няма място за тъга. За тези, които са усвоили творението на новия свят, но не са готови да се разделят с близките си – няма граници за Творението и Любовта.

Първо, пред нас както винаги е вечността и всички възможности на творението ще бъдат предоставени на всички многовариантно. Тоест, не само няма да имате ограничения във времето, но и ще имате съдействието на Вселената. Вие вече отворихте вратите към Новата Вселена, в която не съществува тезата: който закъснее, губи. Никой не може да закъснее. Вие вече сте в отбора на избраните творци и рано или късно ще започнете вашето творение така, както пожелаете. Вие вече сте издържали изпитите и ви предстои интересно обучение и увлекателно творение. Ваше право е да си вземете отсрочка по ваш избор. Няма нужда да се разделяте с никого.

Второ, силата на Любовта и Творението няма ограничения. Количеството на вашата светимост може да изпълни друг човек и да насочи неговия вектор на осъзнаването към работа на светлинното тяло за съвместно творение. Това, че Любовта прави чудеса, не е метафора или красиви думи. Това е реална светлинна работа и начин на взаимодействие. Мощността на енергийните потоци на любящ човек се усилва пропорционално на пропускателната способност на светлинното му тяло. Тоест той вмества толкова енергия, колкото може да вмести неговото светлинно тяло. Когато той достигне състоянието на Абсолютната Любов, той просто вмества целия поток от вълнови импулси на Вселената и сам става този импулс.

Затова, ако сте готови да изпълните със своята светлина любимия си и близък човек, вашата помощ ще му помогнете да се включи в процесите на вашето сътворчество. Ако разбира се той сам избира това, защото законът за свободната воля продължава да работи.

И още един важен въпрос. Излиза, че количеството на създадените светове ще е много голямо? Да, това е така. Но всичко това зависи само от вас – творците на тези светове. Дали ще ги слеете в един, или ще творите множество - това е избор на всеки от вас. Ще пожелае ли всеки от вас да се присъедини към общия сътворен нов свят или ще съществува само в своя собствен - всеки избор се приветства.

Означава ли това, че мога да сътворя свят, в който ще съм сам?” И това е възможно, но е малко вероятно. Защото вие сте колективни същества. По-нататъшният ви път на развитие предполага обединение на ниво душа в клъстерни съобщества и никой не избира пътя на единично развитие и творение. Освен това, вие все пак продължавате да творите по шаблони на творението. Защото все още ви е трудно напълно да се отделите от тях.

Иначе казано, създадените от вас нови светове доста ще наподобяват старите по своите очертания, цветови решения и напълненост. Да речем, как, в какъв вид ще си представите друг човек във вашия нов свят? С шест ръце и едно око? Разбирате ли? Именно затова вие със своите мисли творите бъдещите светове, в които не сте сами, защото пътят на единичното развитие е много избирателен, макар да има и желаещи да попаднат на прекрасен необитаем остров.

Ние не можем да предскажем вашите картини на творението, защото те се променят ежесекундно. Задачата ни е да ви обясним механизмите на творението и да поддържаме вярата ви във вашите възможности на творец, а също да ви дадем всичките необходими инструменти за сътворяване на нови светове.

Превод от руски език: Росица

Източник

 


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments