Преминаване през Празнотата

Преминаване през Празнотата

Празнотата е състояние на съзнанието, през което може да преминете, разширявайки се извън вашето сегашно ограничение, изоставяне на стари неща и преминаване към вашето следващо ниво на израстване. В празнотата вие изоставяте назад семейни структури, навици, мисли, поведение и становища и навлизате дълбоко навътре, за да създадете новия сам себе си, който съчетава вашата по-висша вибрация. В това състояние вие можете да получите прозрения и извършите много повече вътрешна работа. Това може да трае минути, часове, дни, дори месеци. Вие ще изживеете преминаване през празнотата през времето на вашето духовно пътуване. Вие сте способен да живеете близо до празнотата, да влизате в нея по желание и да я направите ваш приятел, който ще ви помага в израстването - по-бързо и с повече радост. Представете си щастливо летяща птица в един устрем. Тя гледа нагоре и вижда едно по-високо течение, към което тя иска да се присъедини. Тя започва да напуща своя познат път и лети към по-високото. Обаче условията между двата пътя не са много сигурни. Възможно е, наранена от буря тя да падне долу временно на началния път. Тя може да бъде отнесена над по-високия път или да намери, че пространството помежду им има много малко въздушно течение, което прави обикновения полет по-труден. Когато напуща познатата въздушна струя, птицата научава много за себе си. Тя открива много относно летенето, както и условията, които могат да засегнат нейния полет. Накрая тя е в състояние да се стабилизира и да лети лесно в по-високия поток. Нейното изживяване е подобно на това, с което вие се срещате, когато вие сте в празнотата.

Празнотата се случва, когато вие изоставяте един аспект от вашето личностно аз, което повече не съответства на това, което вие сте станали. Това представлява едно ново ниво на предаване на вашата личност на ръководството на вашият Висш Аз; това е раждането на една нова част от вашият Висш Аз в тази действителност.

ПРАЗНОТАТА Е ЕДНО СЪСТОЯНИЕ НА ПРЕМИНАВАНЕ И ПРОМЯНА

Вие ще изпитвате празнотата отново и отново, докато израствате. В това състояние може да чувствате, че вашия живот се променя бързо, нещо ново идва или че вашата основа е пропаднала, като не ви оставя нищо солидно, за което да се заловите. Вие можете да почувствате сякаш нещо се е случило вътре във вас, но не виждате никаква промяна във вашия начин на живот. Това не е удобно място за вашата личност, която обича нещата да са сигурни и положителни.

Празнотата може да дойде, когато вие сте между планирани промени - вашето последно дете току-що е напуснало дома или сте напуснали една работа и все още не знаете какво да правите след това. Един от вашите близки приятели може да ви е напуснал или вие трябва да се преместите, или да намерите един нов дом. Това понякога се усеща, сякаш сте влезли в един нов свят, където нещата се нареждат по различен начин, а вие още не знаете правилата.

Всяка празнота е отбелязана с последици в сърцето. Вие ще намерите себе си да задавате сериозни въпроси като „Как мога да обичам и да обичам повече и себе си? Аз привлекателен ли съм? Кой съм аз? Мога ли да имам това, което искам?” Вие може да намерите, че вие се чувствате по-мек и повече обичащ други в това време на несигурност. Вие издигате вибрациите си, разширявайки се извън вашите стари навици и модели.

Празнотата може да ви направи да се чувствате по-малко общителен от обикновено. Ако винаги сте имали връзки, можете да намерите себе си да живеете сам или без основна връзка. Вие можете да чувствате по-голямо разстояние от съпруга или жена си, дори когато чувствате нарастващо състрадание и любов към него или нея. В празнотата вие може да имате по-малко желание от обикновено от интимен физически контакт, което преплита вашата аура с аурата на някой друг. През времето на празнотата вие прочиствате вашата аура от енергията на друг човек, като част от процеса на повишаване на вашата вибрация.

Вие може да се чувствате празен или самотен, дори когато сте заобиколен от хора. Вие може да искате още повече време да сте сам. Желанието да бъдеш сам, дори чувствата на самотност е отражение на вашето задълбочаващо се желание да се свържете с вашият Висш Аз. Във вашата задълбочаваща се мъдрост вие знаете, че вашите контакти с други не замества по-дълбокия контакт с вашият Висш Аз. Когато прекарвате времето си сам, вие започвате да разбирате себе си по-добре. Време е да разберете вашите чувства и мисли, да помислите какво искате да направите с живота си. Когато вие започвате да разбирате и се сприятелявате със себе си, вашите усещания за самотност намаляват.

Вие може да се почувствате физически различен - повече енергизиран, или дори да искате да спите повече от обикновено. Спането осигурява време за вътрешната работа да заеме своето място и вие може да се нуждаете от повече спане, за да обедините всичките вътрешни промени, които стават. Много хора се тревожат, че имат по-малко енергия от нормалното и не могат да обяснят защо. Ако вие не уважите необходимостта от почивка, вие може да почувствате леко заболяване, за да останете спокоен. Някои хора получават болки в гърба или различни физически наранявания, което изисква от тях да прекъснат работата си и да си дадат време за почивка или размисъл.

При процеса на повишаване вашата енергия, понякога преминавате през период на смущение. В празнотата новото още не е установено, а старото все още не е напуснало. Те съществуват рамо до рамо. Това може да създаде смущение, докато вие подредите нещата.

Вашето настроение може да е непостоянно. Вие можете да сте по-емоционален от обикновено или да имате малко емоции за нещо. Когато вашата вътрешна работа нараства по-интензивно, вашият ум може да се чувства различно. Празнотата е време, когато вие се учите да мислите по един нов начин. Поради това може да бъде по-трудно да се мисли по стария начин. Вие може да имате моменти, когато имате затруднения да мислите ясно или можете да забравите неща, които сте знаели предишния ден. Вие можете да се чудите дали не сте загубили паметта си. Може да имате повече затруднения, отколкото обикновено, вземайки бързи решения или да не знаете какво искате. И все пак, ще има периоди на голяма яснота с нови прозрения и идеи, които ви заливат. Може дори да имате времена, когато си спомняте отдавна забравени събития от вашето минало.

В празнотата вашите мисли могат да бъдат различни от обикновено, ако вие измервате нещата чрез един нов стандарт. Това е сякаш вие излъчвате една могъща светлина във вашия живот и виждате нещата по един нов начин. Вие може да изследвате всичко във вашия живот и да решите какво да задържите и какво да оставите. Може дори да чувствате, че нещата отпадат или нещата които сте допускали за верни, не работят по начина, както обикновено. Идва време когато видението, къде искате да бъдете изисква вие да изоставите нещо, което сте създали. Празнотата ви учи относно вашите привързаности. Време е да проучите вашите връзки, чувства, навици и ценности, като замените тези, които вече не ви служат с тези, които действат.

НЕЗНАНИЕТО МОЖЕ ДА БЪДЕ ВРАТА КЪМ ИСТИНСКО ЗНАНИЕ 

Празнотата е едно време на незнание. То може да се почувства като състояние на бездействие, или нищо (небитие). Това е само когато вие спрете да разбирате по вашия нормален начин, и изпитате незнание, и тогава вие можете да се свържете с ново знание. Това състояние на небитие и незнание по-скоро е едно състояние „да бъдеш” отколкото „да действаш”, състояние на притихване и мълчание. Мнозина от вас се страхуват от празнотата, тъй като тя не предлага нито солидна основа, нито ясна идентичност. Това, което сте установили може да бъде промяна, която да ви позволи да израстете в по-голяма самоличност.

Позволявайте на себе си да влизате в празнотата за няколко минути всеки ден, като успокоявате ума си. Нека вие да изследвате небитието. Мълчанието е вратата към по-голямо знание, и вие ще откриете едно богатство на енергия извън описание, вместо това „нищо”. Всеки път, когато влизате в празнотата, вие ще излизате оттам на по-високо ниво.

Източник


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments