Все повече от вас започват да усещат нашето присъствие

нашето присъствие

10 март 2013, от Джон Смолман

Както мнозина от вас са открили, сътрудничеството или опитът за сътрудничество с тези от духовните измерения може да се окаже по някакъв начин объркващ за онези, които обитават човешко тяло и поради тази причина ние трябваше да ограничим или да намалим изтичането на енергия, когато сме във ваше присъствие. Но скоро вашето въплътено състояние вече няма да изисква от нас да ограничаваме силата на нашия ентусиазъм, докато ви прегръщаме с нашата любов. Нашата любов ви заобикаля във всеки един момент, защото в нашето единство всички ние сме част от божественото поле на любовта, в което всеки живот има своето вечно съществуване.

Това се дължи на вградената материя на човешките ви форми, от които ние трябва да се дистанцираме, докато ви прегръщаме, тъй като разликата в енергийните нива между нас може да причини големи щети на телата ви. И това ограничение означава, че повечето от вас изпитват огромно затруднение да усетят нашето присъствие. Това не е грешка от ваша страна - вие сте такива, каквито трябва да бъдете - ние просто трябва да стоим на дистанция, така че да не се претоварите от интензивността на нашата енергия, която вие ще преживявате вечно, щом се върнете или възобновите вашето естествено божествено състояние на съществуване.

Ограниченията, наложени ви от вашата физическа форма, притъпяват вашите сетива и съзнание, поради което единствено за една много малка част от вас е възможно да усетят нашето присъствие. Въпреки това, тъй като новите енергии, които започнаха да пристигат в края на миналата календарна година, все повече укрепват и се засилват, вие все повече ще се привеждате в съответствие с тях, което е част от процеса на пробуждане, и много повече от вас ще започнат да чувстват или усещат нашето присъствие по време на ежедневните ви медитативни упражнения, осигуряващи ви вътрешен мир и откъсващи ви от вечно съществуващите пречки в илюзията.

Както добре знаете, вие сте духовни същества, преживяващи опит в тяло, и част от еволюционния процес, на който сте подложени, е обновяването на тези органи, така че да можете съзнателно да си взаимодействате и да общувате с тези, които избират да останат необременени от телесни форми. Радостта на целенасоченото осъзнаване на комуникация с безплътен ще бъде причина за големи тържества и пируване!

Както добре знаете от личен опит, вие сте ограничени от телата си поради средата, която обитавате и която ви поддържа - не прекалено горещо, не е твърде студено, въздух за дишане, храна за ядене, и т.н. - и ако главните съставки, които ви поддържат, бъдат отстранени, вашите тела ще колабират и умрат и вие ще трябва да се преместите. Чрез процеса на модернизиране на вашите тела, който в момента преживявате, те ще станат самоподдържащи се; няма да имат нужда от храна, въздух, вода и подслон, и те ще бъдат в състояние, по желание или команда да променят тяхната вибрационна структура, така че да отговаря на енергията на всяка среда, в която решите да влезете или да изследвате. Някои от вас са имали този вид на свобода в някои от сънищата си, когато са в променени състояния на съзнанието, но когато телата ви напълно се обновят, свободата, която сте имали за кратко в сънищата си, ще бъде изцяло на ваше разположение и ще можете да й се наслаждавате завинаги.

И разбира се, някои от вас може да изберат да се откажат изцяло от телата си, избирайки състояние на съществуване, в което няма абсолютно никаква физическа форма, а съществуване като чиста енергия, и така ще бъдат свободни да бъдат незабавно навсякъде, неограничени от който и да е от законите на физиката.

Наистина, възможностите, които скоро ще станат достъпни за вашето креативно творчество, не познават граници. Спомените ви за ограничаване ще изчезнат твърде бързо, веднага след като отново се самоопределите като божествени същества с божествени качества и способности, които са подходящи за това състояние на битието.

Така че съобщението за вас тук е: Вие сте божествени същества с абсолютно неограничени възможности, точно както Бог ви е създал. Всичко, което можете да си представите, е възможно за вас - само си го пожелайте.

Сегашното ви състояние на строго ограничение е това, което вие сте избрали да изградите и в което да влезете, и тези ограничения са част от това понятие. Те твърде убедително са ви позволили да скриете от себе си, че имате нужда от небесна помощ, за да успеете да намерите своя път за вкъщи. Любовта на баща ви за вас - за всички Негови творения - не познава граници, и когато Той ви е създал и ви е дал Неговата безкрайна Сила, Той знаеше, че бихте могли да я използвате по начини, които са били, меко казано, неразумни.

Следователно, в своята безкрайна мъдрост, Той гарантира, че каквото и да направите, както и да използвате или злоупотребите с огромната мощност, която Той е поставил във вашите ръце, вие никога не бихте могли наистина да си навредите, да се загубите или в действителност да се отделите от Него.

Отвъд Него не съществува нищо - не съществува отвъд Него, защото Той е Всичко, което Съществува. Той не би могъл да позволи или направи възможно което и да е Негово творение да се отдели от Него, защото това би било равносилно да създаде състояние на война вътре в себе си, а това е невъзможно. Въпреки това, в рамките на илюзията - вашата илюзия, и най-категорично подчертаваме, че това е илюзия - в която сте преживели въображаемо състояние на отделяне от Него за векове. И накрая, вие сте преживели достатъчно страдание и ужас и сега се подготвяте да се събудите в Реалността.

Ежедневните моменти на отпускане във вашето лично място на мир, освободени от всичко, с което егото постоянно ви бомбардира, са съществена част от процеса на пробуждането ви. Прекарването на известно време насаме, умиротворени и успокоени, вие си позволявате да осъществявате контакт с нас, вашите водачи и ангели в духовните измерения, и въвеждате в съзнанието си чувството на любовта, честта и уважението, които са вътре във вас, защото сте божествени същества, възлюбени деца на Бог. Тъй като осъзнатостта нараства, ще нараства неудържимо и желанието ви да се събудите, докато това желание няма да може да бъде овладяно. . .

Вие всички сте обречени да се събудите, защото това е волята на Отца ви и вашата воля. И вие ще се събудите във вечна радост, тъй като няма друга налична опция и това със сигурност е повод за радост, докато очаквате осъществяването на това значимо събитие.

С толкова много любов, Саул.

Превод: САР

http://johnsmallman.wordpress.com/


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments