Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня - 9 март 2013 г.

Мисъл за Деня - 9 март 2013 г.

Мисъл за Деня - 9 март 2013

Много от нашите идеи, много от нашите чувства се развалят по единствената причина, че Любовта на жените не е с такива трептения, с каквито трябва да бъде; не е с такава топлина, с каквато трябва да бъде. А и Любовта на мъжете не е с такава хладина, с каквато трябва да бъде. Като говоря за мъжа и за жената, аз имам предвид самия човек вътре в себе си.

Учителя Беинса Дуно


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments