Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня - 12 февруари 2013 г.

Мисъл за Деня - 12 февруари 2013 г.

12 февруари 2013

Влюбването е един естествен процес, както и яденето: аз сравнявам яденето с влюбването. Например когато някой човек не е ял няколко дена, лицето му посърва, пожълтява, очите му хлътват навътре и който го види, мисли, че или е болен, или не е ял нищо; но щом се наяде, веднага лицето му е освежено, става разположен. Преди да се наядете, вие сте неразположени, но щом се наядете, разположението веднага идва. Такова нещо е и влюбването – то е едно хубаво ядене. Когато някой се влюби, той е на голямо угощение… Тези големи обеди ги наричат гала-динЕ. Младият, който се е влюбил, е доволен, че е на динЕ; един ден престават да го канят и той изгубва разположението си, очите му стават мътни, не му се живее.

Учителя Беинса Дуно

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments