Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня - 10 февруари 2013 г.

Мисъл за Деня - 10 февруари 2013 г.

10 февруари 2013

Естествена храна за всеки организъм е онази, която има същите трептения, както и самият организъм. Всяка храна, която няма същите трептения, каквито има вашият организъм, не я яжте – тя не е за вас, нищо повече, тази храна е вредна за вас! Хигиенична храна е тази, която има същия размер трептения, както и самият организъм; тя носи същия живот, какъвто се крие и във вашия организъм. Като възприемете тази храна, тя ще продължи живота ви… С каквито възгледи и да сте, вие трябва да приемате разнообразна храна. Не се смущавайте какво трябва да ядете: вглъбете се в себе си и ще видите за всеки даден случай каква храна трябва да употребите. Ще ви се даде един метод как трябва да се храните – има едно вътрешно чувство в човека, което всякога му прошепва с какво трябва да се храни.

Учителя Беинса Дуно

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments