Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Архангел Габриел ~ 12:12:12 Активиране

Архангел Габриел ~ 12:12:12 Активиране

12:12:12 Активиране

Шанта Габриел ~ Архангел Габриел ~ 12:12:12 Активиране

Скъпи Мои,

Активирането (12:12:12) на 12 декември 2012 г. ще донесе най-високите честоти, които някога са кодирани в светлината на Христовото Съзнание на планетата - за преобразуване на Земята и всички живи същества.

Чрез силата на свързаните портали, отворени от Архангелите на 11:11, нова сила на Христовото Съзнание ще бъде предоставена през Активирането на 12:12:12 . Силата на тази пробуждаща енергия, позволява на всеки човек да изпита Светлината на Христос в момента на кодирането на 12:12:12 . Веднъж изпитали това съзнание, вие няма да паднете отново в старите вибрации, тъй като Златната Христова Светлина буквално ще заличи от вашето същество честотите, които вече не ви служат. Преобразени от светлината, клетките се събуждат за кодиране, внедрено от душата. Тази активация се провежда докато съзнанието на земята подкрепи масовото пробуждане. Информираност и подготовка са ключовите фактори за преобразуване чрез Светлината на Христос. Това време е Сега.

12:12:12 представлява активиране на Божествената Любов - в, чрез и около вас. Когато Божествената Любов активира светлинно-кодираните нишки в рамките на вашето същество, тогава ще има пробуждане. Това активиране предвижва тялото в 12-Спиралова система и дава възможност за свързване на веригите на ДНК. Това активира фината енергия, която обединява новата 12-чакрова система. Светлината сама по себе си не може да създаде връзка, въпреки че Божествената Интелигентност е в рамките на Светлинните Сили. Божествената Любов се изисква, за да събуди кодирания Съюз на душата със завършването, присъщо на Дванадесетте. Това е пробуждането на  Христовото Съзнание.

Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.comПродължение:МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

1 comments