Интервю с Майк Куинси, канала на СаЛуСа – част 2

канала на СаЛуСа – част 2

Интервю с Майк Куинси, канала на СаЛуСа – част 2

GD: Това е така. Как вие виждате новата Земя? На какво ще прилича тя, когато стане първият контакт и се състои Възнесението?

МК: Освен това, за което те ни казаха, аз предполагам, че можем да го сравним с това, как те описват своите собствени домове. Защото това, което правите, зависи от нивото на технологиите, с които разполагате. Но моето усещане е, че това ще прилича на планетите, където има кристални градове, аз така го чувствам. Ние няма да имаме различни източници на енергия в домовете. Обикновено, тези домове имат кръгла форма, те не използват като нас квадратни конструкции.

GD: Това е заради потока на енергията, нали?

МК: Да, точно така. Това е идеалната форма. И те ги строят от материали, които не са ни известни, които, ако може така да се каже, имат собствен източник на интегрирана енергия. Разбира се, на нас ни обещаха, че ще имаме на разположение енергии, с които, дори ако все още не разбираме това, ние ще можем да създаваме собствено облекло, храна, други източници на енергия, каквито поискаме.

GD: И това благодарение на технологията на репликаторите?

МК: Да, нещо от този род. И планетата ще бъде на сто процента свободна от замърсявания, няма да съществува нещо, което може да замърсява. И няма да ви трябва нещо, което може да доведе до замърсяване. По такъв начин, това никак няма да прилича на това, което знаем. Самата енергия около вас ще бъде много обучаваща. Мисля, че това малко прилича на това, когато хората имат опит с неизбежна смърт и правят скок в по-високите измерения, където енергията е така прекрасна, че те рядко искат да се върнат.

GD: Да.

МК: … това е така приятно. Мисля, че е невъзможно да се опише. Но мога само да си помисля, че след излизането от тялото във висшите светове срещам моето ... ангелско същество, което ме обгръща с такова чувство, сякаш това е, ако искате, еликсир на любовта, това трябва да е нещо подобно. Това е сякаш някой постоянно излъчва за вас любов, това е забележително чувство.

GD: На мен това ми напомня термина «единно съзнание», който научих. В действителност, това е модел на това, което ще видим и как ще живеем на новата Земя.

МК: Мисля, че това е точно така. И наистина, ние трябва да сме в духа, вече да пробваме да работим с този тип разбиране. Представям си, че това ще бъде невъзможно, докато не се възнесем. Да, единното съзнание, наистина е норма. Мисля и предполагам, че другият термин ще бъде групово съзнание.

GD: Аз още мисля за това, как ние работим, как взаимодействаме един с друг, как си поделяме ресурсите. Искам да кажа, че всичко това напълно ще се измени. Борбата, в която са въвлечени толкова хора на Земята … Мисля за сегашната Земя. И, разбира се, Земята в бъдеще ще има такива изобилни ресурси за всички, че повече няма да има войни. На всички същества и на Майката Земя ще бъде дадена възможност да процъфтяват.

МК: Да, действително. Виждам, че ние влизаме в епоха, когато технологиите ще вземат върху себе си целия тежък труд, който сега изпълняваме. Те имат много сложни органични компютри с много високо ниво на индивидуално съзнание. По-голямата част от работата се изпълнява от тези фантастични компютри. Считам, че периодът, към който вървим, действително ще бъде период на спокойствие. Вие ще се занимавате с това, което счетете за нужно. Всичкото време ще бъде на ваше разположение.

GD: И за да можем да продължим нашите духовни усилия, защото се явяваме духовни същества, ще ни бъде дадена възможност, свобода да задълбочаваме нашата духовност и да продължим да се развиваме.

МК: Да, аз също мисля така. Аз съм уверен, че когато ние се възнесем, нашето собствено ниво на съзнание значително ще се разшири. Считам, че ние ще имаме желание да служим на другите.
Мисля, че всичко ще бъде именно така. Именно по този начин е организирана Галактическата федерация. Развитите цивилизации са достигнали до такова ниво, когато нейните членове могат да работят с безусловна любов.

GD: Идеята да служиш на другите, като противоположност на служенето на себе си?

МК: Да, точно.

GD: Вы споменахте Галактическата Федерация. Какво представлява Галактическата Федерация и каква роля играе СаЛуСа във Федерацията?

МК: Мисля, че вас могат да ви поканят в Галактическата Федерация. Не съм уверен за броя на нациите, които я образуват. Веднъж чух, че те са приблизително 36. Но не мисля, че тук има постоянен ръст. Както вече казах, когато достигнете нивото, когато вашата цивилизация се възнася, у вас се появява възможността да се присъедините към Галактическата Федерация.
Изглежда има и други начини. Този не е единственият. Това би могло да бъде служене на друг народ, разбира се, ако вие се присъедините към Федерацията. Това е избор на вашата добра воля.

GD: Галактическата Федерация представлява планети, общества, кораби, или всичко заедно?

МК: Мисля, че те представляват цивилизации, защото те говорят за себе си като за същества от Сириус, Арктур, Андромеда, Плеядите. По мое мнение, всеки път те говорят за разни цивилизации.

GD: Струва ми се, че за нас, като земляни, след Възнесението ще се появят няколко възможности: да се върнем на нашата родна планета, да останем на Земята или, може би, да постъпим на служба в Галактическата Федерация, нали?

МК: Да, мисля, че всеки от тези случаи представлява избор. Предполагам, че някои хора, узнавайки, кой се явяват в действителност, и спомняйки си за своето семейство, останало на майчината планета, ще поискат да се върнат.
Но освен това, предполагам, че вие просто ще можете да направите ответно посещение, а след това, може би, ще решите да се присъедините към нещо такова като Галактическата Федерация. В това е красотата. Вие имате пълна свобода на избора за вашето следващо ниво на развитие.

GD: Струва ми се, че мнозина от нас вече са членове на Галактическата Федерация. Ние тук се намираме на служба на планетата Земя. Ние просто не знаем това!
МК: Мисля, че това е истина. Да, да. Една ясновидка ми каза, че аз съм … от Сириус. Затова мога да приема това.

GD: Даа!

МК: Мисля, че има много хора, такива като мен, които специално, може би неотдавна, са се инкарнирали, може би не само за този живот, възможно е те да са имали серия от животи, която ги подготвя за това време, за да служат в случай на необходимост.

GD: Хммм. И каква е ролята на СаЛуСа в Галактическата Федерация?

МК: Удивително е, но той никога не ми е разказвал. Подозирам, според това, как той излиза на връзка, че той може би е лидер. Ако искате, това е особена част от тяхната дейност. Това е всичко, което мога да си помисля.

GD: В наш разговор неотдавна вие споменахте корабите. Помислих си, че това наистина е интересно, особено възможността да се възпроизвежда това, което го има на Земята. Така например, те могат да възпроизведат гора или друго обкръжение с такава точност, че ние няма да можем да намерим разлика.

МК: Абсолютно точно. Защото, виждате ли, някои кораби са толкова огромни, че се намират извън нашите представи и разбирания. Искам да кажа, че външно някои кораби-майки имат диаметър най-малко няколкостотин километра. Вие можете лесно да се загубите вътре, дори не осъзнавайки, че се намирате на борда.

GD: Когато мисля за кораба-майка с диаметър стотици километри, за какъв брой етажи говорим, как мислите?

МК: Чувал съм, че при някои това са от порядъка на 4 или 5 етажа. Обикновено най-долният прилича на хангар, където съхраняват техните кораби-разузнавачи. Долното ниво, от което те потеглят. Едно от нивата е предназначено за екипажа. И предполагам, че другите са инсталации, искам да кажа, копия на тяхната собствена планета, където живеят хората, защото те се намират в познати условия.

GD: Вие споменахте Star Trek. Когато мисля за Star Trek, особено за последните епизоди, мисля за корабите, които принадлежат на различни съобщества, или, ако искате, на различни същества, представляващи различни съобщества, които си сътрудничат и с години живеят на борда. Това наистина ли е така?

МК: Съвершено вярно, и една от причините е, че извънземните живеят стотици години. Чел съм, че една група може да живее 2000 години. Причината е, че във високите измерения тялото няма възраст. Може да се каже, че вие можете да живеете вечно.

Но мисля, че когато искате да се измените, можете да направите това. Просто трябва да излезете от вашето тяло и да вземете друго.

Интересно е това, което прочетох за същия този народ. Ако хората попаднат в авария и загиват, то първото, което правят е да се реинкарнират в качеството на възрастни. По такъв начин те обхващат всичко. Съществува голяма приемственост. Мисля, че това е много интересно, защото ние можем да разберем, как някои извънземни, които ни дават послания, говорят за времената на Атлантида и Лемурия. Напълно е възможно те да са живели в онова време и отчетливо да си спомнят тези цивилизации.

GD: Това е интересно. Вие разказахте по какъв начин тези същества поддържат младостта. И аз мисля, че това е, което можем да очакваме, особено когато мислим за нашата днешна планета, където има толкова болести и страдания. Тях няма да ги има на нашата нова Земя.

МК: Точно така. Това е норма за по-високото ниво. Вие просто нямате възраст.

GD: Тогава може на външен вид да имате 20 или 30 години и много дълго да поддържате този външен вид?

МК: Съвършено вярно. Вие можете да се приближите към някого, който изглежда на 30 години и да го попитате: «На колко години сте?» И той ще ви отговори …

GD: Стотици или хиляди? Дааа!

МК: «О, аз съм само на хиляда години»...
Разбира се, това важи за всичко. Това е общо. В противоположност на това, което имаме, когато излъчването състарява и може да разруши материалните неща. На тяхното ниво, поради строежа на собственото тяло, вие трябва да помните, че нашето тяло става кристално, вместо да е въглеродно, и няма нищо извън тялото, което би могло да го състари. По тази причина вие оставате млади.

GD: По-рано вие споменавахте градовете на Светлината... Как мислите, по какъв начин тези градове на Светлината ще се появят тук, на планетата Земя?

МК: Първият вече е построен и, вероятно, ще стане видим в течение на няколко месеца. Той ще се появи в Седона. Постепенно около Земята ще се появят и други. Имам усещането, дори ако не са говорили за това, че в действителност, това може да е кораб-майка. Това не е град, както ние го разбираме. Това е град, предназначен за оздравяване. Има различни устройства, които изцяло са предназначени за оздравяване.

GD: И ние очакваме определен брой градове около Земята?

МК: Да. Те ще бъдат няколко. Количеството, което са обявили до днес, не е много голямо. След като се появи Седона, ще се появят и другите.

Лично аз мисля, че събитията, които трябва да се случат, зависят от освобождаването от тъмните същества, които се намират на власт, и от прекратяването на войните. После, заедно с измененията в правителствата и временните лидери, ние ще бъдем готови за появяването на подобни неща.

Да речем, ако светлинните градове изведнъж се появят утре, мисля че след 5 минути ще бъдат обкръжени от 5000 войници и ще ви държат на разстояние 5 километра. И вие ще възприемете това като нормално, заедно с тоталния контрол.

GD: Значи съществува присъствието на илюминатите, на тъмната клика. Тяхната сила, техните бастиони бяха значително съкратени, но има още много неща, от които трябва да се избавим.

МК: Има още хора, които ги поддържат на по-ниските нива. Мисля, че военните могат по този повод да се разделят. Но разбира се, когато гледате високите нива на контрол, виждате, че редица хора са съвършено съгласни с идеите на илюминатите. Това са милитаристи. Нямам други думи.

GD: Можете ли да ни кажете какво мислите за Bill Wood и конвергенциите на времевите линии?

МК: Да, мисля че това е, което се случва сега, защото за мен има смисъл и е потвърдено от повече от един източник. Това, което ми харесва и ме удовлетворява, е да мисля, че Bill Wood е пътешествал във времето, защото е бил пътешественик във времето и е открил, че когато настъпи 21 декември тази година, линиите ще се съберат. В резултат ще има само една времева линия.

Очевидно, сега съществуват две линии, на светлината и тъмнината. Но времевата линия на тъмнината няма никакви шансове против линията на светлината. Това е причината, поради която действително вярвам в това. И когато мислиш за това, то е логично.

GD: Аз мисля, и за това говорихме и по-рано, че имаме възможност да влияем на хода на нещата, на начина, по който те се проявяват. В края на краищата, има календар, има божествен план, и в този момент, докато се намираме тук, имаме голям контрол върху хода на събитията. И в едно от посланията на нашите звездни братя и сестри, което аз ясно чух, се казва, че те няма да дойдат да вършат нашата работа. Те идват тук като съ-творци, като равни с равни, за да ни помогнат. И има определени причини, поради които те правят това.

Смятам, че за нас е важно да помним, че те идват не за да ни спасяват, а да ни помагат. Действително, ние, като галактическо семейство, трябва да имаме голямо влияние върху събитията, които ще се случват.

МК: Да, аз мисля за това през цялото време. Макар че ние едва започнахме да реализираме нашите собствени сили на творението, ние включихме нашите мисли и нашите идеи и създадохме нашето бъдеще. Дали нашето издигане към възнесението ще бъде плавно или стръмно, в известна степен, това е падение в нас самите. Но в светлината на това, което става сега, аз мисля, че нашето ниво на съзнанието се повиши значително. И ние в голяма степен се намираме във фаза на мирно издигане, или поне аз така мисля.

Не така отдавна, хората чакаха катастрофи и се канеха да преживеят апокалипсис или нещо подобно. Сега е март и всичко се случва относително плавно. И ако хората говорят «О! А цунами!», можете да не ставате, защото всичко сочи техния човешки произход.

GD: През миналите години ни говориха за дати, слушахме предсказания по повод на Възнесението и други събития. Вие също правихте това. Не искам да ви карам да обсъждате дати и прогнози, но каво бихте посъветвали работниците на Светлината, които се чувстват разочаровани поради честите задръжки и отсрочки? Толкова много неща слушахме, като се започне от 90-те години, и много хора възкликнаха: «Вие знаете ли кога ще стане всичко това? Какви са сроковете?» Какво бихте могли да отговорите?

МК: Трябва да се запасите с търпение. Знам, че това е много трудно. Аз самият понякога съм чувствал разочарование. Това е въпрос на вяра и не знам, дали съм споменавал за това, когато говорех. Но посланието е следното: не се безпокойте, не се бойте от това, което се случва на Земята и около вас или някъде другаде, защото нищо не може да попречи на Възнесението да се случи.

Сега това е важна задача. В действителност, нищо друго няма значение. Тогава защо се безпокоите за Възнесението, което беше обявено миналата година и не се състоя, или ако ви бяха обещали стълбове от светлина, а те не се появиха? Ако трябва да съм честен, това няма никакво значение.

GD: Чувствате ли, че за вас тази година се отличава от другите?

МК: О да, аз чувствам тази година, времето се ускорява като никога по-рано. Мисля, че мога да кажа, че дори ако при мен нещо, по някакъв начин, не се получава, аз се чувствам по-възвишен. Мисля, че това е състояние на битието и всеки човек може да почувства това вътре в себе си. Но аз го чувствам така, сякаш мога да плувам, не е важно къде, това няма значение, сякаш се намирам в мой свят, а наоколо е друг свят.

GD: Какво най-много ви привлича в измененията на Новата Земя? Какво ще ви донесе Възнесението? И какво знаете за вашата роля след възнесението?

МК: Нямам никаква представа. И въпреки че имам контакт със СаЛуСа и, вероятно, с други извънземни, никога не съм получавал озаряващи знания при среща с тях извън тялото, какво неизбежно би трябвало да направя.

GD: Има ли нещо особено, което ви е съзвучно, когато мислите за Възнесението и за новата Земя?

МК: Господи, толкова е увлекателно и мащабно да гледаш в бъдещето във връзка със сътресенията, които ще станат на Земята. Мисля, че да станеш едно от висшите същества, само по себе си е вече нещо, да не знаеш повече болести, печали, проблеми, каквито имат толкова много хора. Просто се надявам, че ще мога да достигна по-високо състояние на битието, нищо повече.

GD: Много е увлекателно да се говори за всичко това.

МК: Да, точно така.

GD: Сега, когато започнахте да говорите с групи хора, какво ви казват скептиците?

МК: Със скептиците е много трудно да се говори, защото те искат доказателства. И даже ако им ги представите, това не са доказателствата, които те искат. Тогава не знам. Казвам на хората, които не са съгласни с посланията на СаЛуСа, добре, аз уважавам вашето право да имате собствено мнение и да следвате собствената си истина.

И така постъпвам с когото и да било и с тези, които говорят какво ли не, защото, в края на краищата, ще остане една единствена истина. Значи, няма за какво да спорим. Ние само си говорим един на друг: ок, ти вървиш по своя път с твоята истина, а аз вървя с моята, и някога и двамата ще узнаем истината.

GD: Добре, това е интересно. Когато ще говорим за единното съзнание, като признаваме разнообразието и единството, ние ще видим различни позиции, които в края на краищата се събират.

МК: Съвършено вярно. Мисля, че те карат света да се върти, това е начин за изразяване. Би било скучно да се окажеш в идилична ситуация, където нищо не се случва.

GD: Да, да. Какъв съвет бихте могли да дадете на хората, които едва сега започват да се откриват, да задълбочават своята духовност и да мислят за това значимо време?

МК: Да, разбира се. Ако те започват да правят това, тяхната душа трябва да е открита, толкова много неща трябва да се случат, толкова информация, толкова открития, касаещи вашето минало. Вие действително трябва да имате открита душа и да не правите бързи изводи. И, разбира се, важно е да оставите вашата вяра настрани. Не й давайте да управлява вашия живот или да бъде основа, върху която се опирате и съдите всичко ново, защото това няма да работи. Вие трябва да имате открита душа и да бъдете готови да приемете съвършено нов живот с нови цели и т.н.

GD: Красиво казано. Бих искал да се върна към извънземните и да ви кажа, че съществата, които доброволно идват с любов, не винаги са били на Земята. Имаше същества от други планети, които искаха да завладеят ресурсите, да установят контрол заедно с техните земни съюзници, за да осъществят своите планове. И те не са били доброволци.

МК: Това е вярно. Ако погледнем Земята, когато тя още не е била заселена с човешки същества, такива като нас, други извънзмни са можели свободно да посещават Земята, да взимат ресурси, и даже известно време да взимат животи. Известно време ние сме се намирали в състояние на карантина и извънземните, които са се грижели за нас, са ни защитавали от неканени посетители.

Но говорейки това, трябва да помним, че има закон за привличането, който те трябва да изпълняват. Например, когато илюминатите са общували със Сивите, вместо да кажат: не, в никакъв случай, ние няма да ви оставим на земята в замяна на напреднали технологии, защото ние сме духовни същества. Искам да кажа, че те избрали противоположното решение, защото не можели да чакат появяването на нови технологии, за да се окажат в удобна позиция на контрол върху Земята и нейното население.

Да, имало е посетители, които не са отговаряли на нашите интереси. Но, за съжаление, макар че нито аз, нито вие сме ги канили, те са били поканени от други хора.

GD: А всичките тези същества, които още се намират на Земята, по време на Възнесението няма да могат да останат тук, защото нивото на вибрациите ще бъде такова, че те няма до могат да преживеят, нали?

МК: Да, така е. Мисля, че по време на Възнесението ще бъдат установени красота, справедливост и честност. Или вие ще имате високи вибрации, за да продължите Възнесението, или няма да ги имате. Тогава, вие сте прав, вие няма да можете да продължите. Това е голямо почистване и голямо сортиране на човешката раса.

Това не значи, че хората, които не са готови, са с нещо по-лоши. Всеки следва своя път в своя собствен ритъм. Те ще имат друг шанс, на друго място, за да продължат своята еволюция. И някога в бъдещето, те ще имат такъв шанс като този.

GD: Добре. Ние отворихме много теми и аз бих искал да имаме още много часове на разположение. За мен това беше много интересен разговор, мисля че и за слушателите също. Перефразирайки вашите думи, вие казахте, че ние се намираме в потока на хаос и изменения. Колкото певече се приближаваме към края на календарната година, толкова повече промени ще има. Бих искал да поговорим за нивото на вибрациите. Какви препоръки можете да дадете, за да поддържаме високо ниво на вибрациите, да остенем центрирани в света по време на всичките тези промени?

МК: Мисля, че най-важното е да не разрешавате да ви плашат, защото страхът и всичките отрицателни емоции понижават вашите вибрации. Освен това трябва да избягвате всякакви опити или събития, които биха могли да понижат вашите вибрации. Мисля, че най-добрият начин е фокусирането върху Възнесението. Пробвайте да живеете така, както мислите, че ще живеете след Възнесението.

GD: Това много ми харесва. Добре, Майк Куинси, това е голяма радост, че участвахте в нашето предаване. Благодаря ви за времето, което ни посветихте. Надявам се, че ще имаме възможност да продължим разговора.

МК: Кой знае? Бихме могли след няколко месеца. За щастие, ще имаме какво да обсъдим.

GD: Уверен съм, че ще го направим. Още веднъж ви благодаря.

Превод от руски език: Лусесита

http://www.galacticchannelings.com/ruski/interviewmikequinsey.html
http://lucecita.blog.bg/lichni-dnevnici/2012/04/02/.933063


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments