Институт на Светлината

НА СВЕТЛИНАТА

ИНСТИТУТ НА СВЕТЛИНАТА

Абикор – Център на Светлината

Абикор (Abiquor) е уникално изживяване: той е съвместен проект между хората от Земята, същества от други звездни системи и небесни същества от тази Вселена.

Предназначението на Абикор е да подготвя Пазителите на новата Земя, онези многоизмерни физически същества, които придружават Земята при излизането й от 3-то измерение и придвижването й в 5-то измерение. Абикор също така ще позволи на същества от цялата вселена да вземат участие на Земята в уникалната комбинация на 5-то измерение във физическа форма.

Пазителите ще действат като учители, лидери и примери за новата цивилизация, която се създава на Земята. Този Институт ще подготвя Пазителите да станат жители на космоса.

Абикор, като център от светлина, вече е реалност в по-високите честоти; той очаква подходящия момент, за да се прояви в тази реалност.
Благодарим на Толек за горното съобщение

История: Институтът на Светлината е създаден през 2009 г. като корпорация с идеална цел съгласно законодателството на Колорадо, САЩ. Институтът на Светлината спонсорира лектори, семинари и конференции, като проведената наскоро конференция “Трансформация 2012”.

Целта на Института на Светлината е да стимулира трансформацията на Земята. Посоката на Института на Светлината внимателно се окуражава от същества, намиращи се на борда на звездния кораб Athabantian (Атабантиан), които са Андромеданци, а така също и небесни същества.

Днес Институтът на светлината има малък офис в Пагоса Спрингс, Колорадо, който действа като център за неговите дейности. Няма служители, всичко се прави на доброволни начала.

Абикор съществува (в не-физическа форма) в по-високите измерения, и когато ние превърнем тези по-високи плътности във физическа форма на Земята и в хората, Абикор ще се прояви. Ще мога да кажа повече за това в бъдеще, когато нещата се развият. Вече знам, че Абикор ще се прояви с помощта на същите същества, които създадоха Института на Светлината, и което е най-важното - с помощта на земните хора.

Повече информация за Абикор и Института на
Светлината можете да намерите тук:

http://www.cosmicparadigm.com/Athabantian/ 
http://www.cosmicparadigm.com/marks-corner/

Илюстрацията показва Абикор сред планините в югозападната част на Колорадо. Това е илюстрация на това, което ще се реализира, както е съобщено от небесните същества. Абикор съществува в 5-то измерение. След прехода на земните хора към 4-то измерение, Абикор ще се прояви във физическа форма.

Ние търсим земни хора, които искат да подпомогнат проявлението на Абикор, като изпращат светлинна енергия за превръщането му в реалност. Не е необходимо да присъствате физически, за да помогнете. Не искаме нищо повече от това често да фокусирате вниманието си върху Абикор с намерение да се прояви заедно с прехода към Новата Земя.

Това не е молба за пари. Ние молим само за вашия енергиен принос.

След като Абикор се прояви във физическа форма, ние ще предлагаме курсове за обучение, семинари и тренинг, за да помогнем на тези хора, които вибрират на високо ниво на съзнанието като Пазители на Новата Земя. Абикор ще работи също така с тези, които почистват околната среда на Земята и доставят нови форми на енергия. На този сайт ще съобщаваме за развитието на проекта.

http://www.cosmicparadigm.com/abiquor/


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments