Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Живото Mислене - Тема 9 ~ Димитър Мангуров

Живото Mислене - Тема 9 ~ Димитър Мангуров

имагинация - инспирация - интуиция

Езотеричното християнство и Свещеният импулс - Тема 8 ~ Димитър Мангуров


Човешкото Самосъзнание с нисшият Аз функционира по триадата: теза, антитеза, синтез.

Свръхсетивни форми на Съзнание:
Ако ти се отворят сетивата и видиш един ангел - това е имагинация (образ).
Ако той ти проговори - това е инспирация (слово).
Ако ти своя висш Аз го идентифицираш с неговият Аз и ти станеш него - това е интуиция (най-висшата форма).

Всеки човек изглежда така, каквато е формата му на Съзнание!

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments