От София ще дойде световният Мир! ~ БЪЛГАРИТЕ СА НАРОД НА СВЕТЛИНАТА!

Световен Мир - България

Кратичка история разказвам днес за вас,
за полза на България, света и всички нас.
И моля Бог и всички Същества на Светлината
да пишат с нас сега Историята на Земята!

Един път, потънал дълбоко в медитация,
пожелавайки Доброто на цялата ни нация,
дойде при мен на кон Ангел Светъл, мил,
погледнах го и гледам Архангел Михаил.

Поздрави ме Той учтиво с вдигната ръка
и с усмивка на уста каза ми така:
Привет, брате мой! Адонай Елохим!
Готов ли си сега с теб да излетим?

Цял потреперих от почуда и в захлас
с радостно „Да!“ отвърнах му аз.
Тогава Той посочи ми моя еднорог,
който поклони се и грейнах от възторг.

И тъй полетяхме през полета от рози,
яхнали нашите бели еднорози,
прекосихме красивата Тракийска долина
и спряхме нависоко в Рила планина.

И там всред красота и омайни езера
стъпихме двама с него на крака
и грейнал Михаил като Слънце по пладне,
рече ми: България няма да пропадне!

Иде за България велик и светъл ден,
народът като Феникс, в Любовта възкресен,
ще пламти като Огън, че в Небето и Земята
БЪЛГАРИТЕ СА НАРОД НА СВЕТЛИНАТА!

И тогава народите омаяйни, смирени,
ще вперят очите си към вас изумени,
в София всички племена ще се сберат
и там ще подпишат завинаги Мирът!

В този миг аз паднах по очи на колене,
целувах и галех земята под мене,
а сълзите, рукнали като дъжд от Небето,
сляха се с кристалните води на „Сърцето“.

Така съм останал не знам колко време,
но усетил ръката на Архангела до мене,
изправих се, благодарих и славейки Бог
литнахме с Вихрун – моя еднорог.

И стигнали отново Долината на Розите,
целунах и прегърнах Михаил и еднорозите
и написах на всяко листо, цвят и корен
думи свещени на цял свят за спомен.

И който масло от наши рози вземе,
послание тайно ще получи навреме
и сърце му в екстаз ще мълви кат еликсир:
От София ще дойде световният Мир!

(10.11.2016, Пловдив, България, 19:19 ч.)
Благодаря Ти, Архангел Михаил!МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

3 comments