България, тази вечна ерес - Делфиново

Тези Моите Очи са Твои - Вземи Ги

"Еретичен филм за живота извън Системата, правен извън Системата."


Огледай Се
Бог е навсякъде - Бог е Любов

Пътешествието е Търсене - Еволюцията е Търсене в Релеф от Възможни Стратегии
Търсене и Намиране - Търсене и Загубване - Търсене през Препятствия - Търсене и Намиране

Тези Моите Очи са Твои - Вземи Ги

Делфиново, обяснено в 8 минути
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments