12 Чакрова Система


Освен седемте основни чакри в рамките на вашето лично енергийно тяло има и пет други портали, които служат също като закотвящи точки и енергични вихри, които Ви свързват с Вселената. Вашите Енергийни Портали, които преминават през вашето същество не са възпирани или ограничени до физическото тяло.

  • Осма Чакра: Земна Чакра
Вашата осма чакра се намира на три фута под почвата на Земята - независимо от това къде се намирате. Тази чакра е вашата връзка с Майката Земя. Това е вашата връзка със земята, животните и растенията. Земната чакра ви свързва с природните сили, както и с природните духове. Чрез тази чакра се свързвате с генетичното родословие на вашите предци чрез вашето ДНК. Тази чакра служи като котва, която закотвя всички по-високи честоти на светлинната енергия преминаваща през вас, и я трансмутира. Тази чакра притежава планетарна памет и ви подравнява с планетарното съзнание. Тази чакра е вашият ключ към Живата библиотека на Майката Земя. Тази чакра управлява костите, зъбите и ДНК-то в тялото ви. Вашата скелетна система се състои от хидроксилапатитни кристали. Земната чакра ви свързва с Кристалното Ядро на Земята, както и с минералното царство - задържа, получава и предава енергия напред-назад от вашите ДНК и кости към кристалните решетки на земята. Тя се възприема като кафеникава на цвят - по-тъмна и с по-голяма плътност от тази на червената коренна чакра.

  • Девета Чакра - Лунна Чакра
Деветата чакра е свързана с лунното съзнание и се намира над коронната чакра, връзка с енергиите на Луната. Деветата чакра е свързана с енергиите на божествените женски архетипи на Богинята и вашата колективна Свръхдуша. Тази чакра притежава силата на потайността, илюзията и най-големите мистерии. Под определена светлина може да се счита за смъртна чакра, или по-скоро чакрата на пост-въплъщението. Именно чрез девета чакра вие канализирате информация за вашите минали, паралелни и едновременни животи. Тук могат да се обединят всички тези превъплъщения за светлинна работа и проявителни цели. Тази чакра помага за разбирането на кармичния баланс натрупан чрез превъплъщения. Тази лунна чакра се отнася до възприемчивостта ви в живота. Тя насочва и филтрира по-високи енергии в коронната ви чакра, във вашите енергийни центрове, така че да не ви "изгърми бушона". Тази чакра е чакрата, чрез която вашите духовни водачи и други по-висши същества общуват с вас. Това е чакрата на призива и канализирането. Лунната чакра регулира течностите в организма, особено кръвта. Тя се възприема като бяла и сребриста.

  • Десета Чакра: Слънчева Чакра
Над лунната чакра е слънчевата чакра. Десетата чакра е свързана със слънчевото съзнание и ви свързва с вашата резидентна звезда, Сол - "Слънце". Тази десета чакра е свързана с енергиите на божествените мъжки архетипи на Бог и е свързана с Висшият ви Аз. Тази слънчева чакра се отнася до способността ви да формирате желанията си в реалност чрез воля. Това е чакрата на пред-живота, и когато се свържете с нея можете да получите достъп до договорите на душата ви и да разберете какво вашият Висш Аз възнамерява за вас да научите и изпитате. Именно чрез тази чакра можете да се приведете в съответствие с вашия Висш Аз и да променяте своите договори, за да премахнете блокажи в живота си, или да създадете повече за целите за по-голям растеж с по-бързи темпове. Тази чакра се отнася до структурата и растежа в живота ви. Слънцето е седалището на знания в рамките на вашата слънчева система. То съдържа информация и записи на всичко, което е се е случило на всяка планета и спътник в рамките на своето поле и точно чрез десета чакра вие имате достъп до тази информация. Слънчевата чакра е чакрата на откровението и гнозиса. Тази чакра управлява електричеството във вашето тяло. Тя се възприема като златиста на цвят.

  • Единадесета Чакра: Галактическа Чакра
Единадесета чакра е свързана с галактическото съзнание на Хунаб Ку, Галактическият център в сърцето на Млечния Път. Именно чрез тази чакра се свързвате с Възнесените Звездни Народи, както и с историята на всичко, което се е случило в рамките на вашата галактика. Именно чрез този портал вие получавате трансмисии от звездните народи, ангелските селения и достъп до Акашовите Записи. Връзка с тази чакра позволява по-добро разбиране на вселената и пространствените рамки в които оперира галактиката. Тя ви позволява да се люлеете напред-назад по спиралите на плътността и да пътуване във времето към миналото и бъдещето, тъй като тя е свързана с плътност извън понятията за време. Именно чрез тази чакра всички велики пророчества са създадени, изпълнени или анулирани. Тази чакра управлява атомната структура на тялото ви и се възприема като светлинен микс от златисто, сребристо и аметистово виолетово.

  • Дванадесета Чакра: Вселенска Чакра
Дванадесета чакра е свързана с универсалното съзнание на Великия Дух. Това е чакрата на майсторството. Тази чакра е свързана с колективното несъзнавано на всичко, което се простира в рамките на вашата универсална сфера от форма и материя до безформеност и енергичност. Това е чакрата на чудесата, чакрата, която ви позволява да огъвате правилата на реалността напълно и да позволите божествена намеса. Това е чакрата на Божествено Съзнание и пълно просветление. Тя е скрита светлина и е определяща за фотоните и всички други частици-кванти на всички неща. Тя е Великият наблюдател и наблюдаваното. Тази чакра се състои от различни сфери, искри и спирали на светлините на всеки възприемчив и незабележим спектър и действа като флуид, сплотена и колективна чакрена точка. Именно чрез тази чакра Великия Дух вдишва и издишва - където знанието се изпраща и получава незабавно чрез заплитане.

Noctua (Совата)

ИзточникПревод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments