Разпознаване на Собствено Си Величие


Какъв сценарий си написал за себе си? И, имаш ли любящо отношение към това, което си като личност?

Повечето хора се идентифицират с тялото си и системите си от мисли. Много от тези мисъл-системи вярват в атака, изоставяне, страх, наказание и отхвърляне. А това, в което вярваме, е това, което сме! Следователно нашият скрипт е доста фалшив.

Ако искаме да имаме любящo отношение към това, което сме наистина, трябва да засилим нашата мотивация и променим начина си на мислене. Освен това, ние трябва да отхвърлим всичко, което не насърчава Радост, Любов и Единство. Това ще освободи ума от грешни мисли за това кои сме и ще го насочи към истината на нашето същество. Истината е без илюзия и следователно се излъчва от вътре.

Нашата бдителност, за да се откаже от всичко, което е фалшиво, може първо да положи много усилия, но в един момент от време на нашето разгръщане ние ще бъдем изправени пред въпроси, които са дълбоко в психиката. Ние ще задаваме въпроси като: Какво е реално? Какво е фалшиво?

Умът не може да ни даде нито едно суверентно знание по тези въпроси отделно от източниците чрез сетивата и банките им памет. Може би отговорът ще дойде, когато най-малко го очакваш. Когато се оттеглим от нашия силен акцент върху физическата реалност и обърнем вниманието навътре. Когато видим истината на нашите обусловени отговори. Когато няма вкопчване в днес, вчера или утре. Когато сърцето ни е пълно с любов. Когато вече не желаем да станем. Когато спрем на налагаме правила и норми, които служат на своите собствени цели и поддържат илюзията за разделение. Тогава, ние ще разберем, че в себе си е цялото знание, и ще знаем, че нашата истинска същност е единният и безкраен Дух отвъд ума и тялото, и това е духът отвъд това, което винаги е било и винаги ще бъде. Ние ще разпознаем собственото си величие и премахнем старите скриптове.

Любов и Благословии

~ Angelica & Terence Atman

Източник


Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments