Отваряне на Пълноцветния канал на Богинята


Аз съм Рама. Приветствам всички, които четат тези редове!

С Любов аз и моята Галактическа Пълноцветна Група на Времето, дойдохме за да ви предадем това послание. Формулите и ключовете за новите разкрития, развития, разширения и активация на Пълноцветния Канал на Богинята. Първо е необходимо да уточним - ОТВАРЯНЕТО НА ТОЗИ КАНАЛ СЕГА НА ЗЕМЯТА СЕ ЯВЯВА СЪВЪРШЕННО НЕОБХОДИМО ЗВЕНО НА ЕВОЛЮЦИЯТА НА ВСИЧКИ МЪЖЕ И ЖЕНИ. Богинята-това не е личност! Богиня назоваваме великата, всеобхващаща Творческа Сила на Безкрайността, която лежи в основата на хармонията на всички процеси на съзидание във Вселената. Това е Единна, могъща, любяща Енергия, чието предназначение е да ражда - да твори красота, хармония, да предава Висше Учение, да съставя, поддържа и настройва връзките между различните нива на Реалността. Второ, този канал е бил отворен за човечеството някога. И тогава вие сте говорили, мислили и творили със Силата на Единния Истинен Език, корените на който и до сега вибрират във всеки език на Земята, включително и езиците, които се смятат за мъртви.

Ние говорим за отварянето на Пълноцветния Канал на Богинята, защото в дадения момент този канал е предназначен за предаване на Земята /с условен код на времето-2013/ на универсалната честота на Единното Квантово съзнание и Тялото на Времето на Вселената. Честотата на ядрото на Пълноцветния Атом на Времето на Бъдещето и вашата Пълноцветна Генетика е – 16:16. Това никак не противоречи на основната честотна хармония на времето 13:20. Просто Лъча на Времето с честота 16:16 - това е канал за предаване на квантови пакети от вашето свещено бъдеще и ефирно-кристалните пакети на Пълноцветната ДНК във вашия свят и във вашето време. Сега нашата задача е да ви предадем Лъч АЛФА, настроен на честотата на квантовото време 16:16. Този Лъч и тази честота, могат да бъдат предадени на Земята от вашето настояще , само по екстремния Пълноцветен Канал на Богинята. Това е Майчински, Универсален и най-безопасен канал от всички!

Пълноцветния канал – това е вашето свързващо звено между вашата индивидуалност и индивидуалността на Вселената. Това също така е и канал за комуникация между вас и Висшият ви Аз, вашите Учители, Наставници от всеки свят и всяко време. Това е възможност, вашата осъзната връзка с вашите клетки. Фактически, този канал вече е започнал да се настройва и възражда. Така, както вие вече постепенно възстановявате ПЪЛНОЦВЕТНИ СЪНИЩА И ПЪЛНОЦВЕТНА ПЛАНЕТА, връзка с Висшия Аз и вашите клетки. Но за да работите с Лъча Алфа, за да осъществите в генетиката истински квантови изменения и да се преместите в Пълноцветното поле на ядрото на Бъдещето или съвършеното Бъдеще да се премести тук и сега във вашия живот, е нужно да се разширят възможностите на канала на Богинята. Той няма да бъде винаги Пълноцветен. Канала на Богинята също е канал на Махатмите. Това е кристално-плазмен канал за връзка с Източника.

Но в дадения момент става дума за неговите Пълноцветни качества, защото сте достигнали до възможността да възсъздадете своето Пълноцветно Тяло-Съзнание.

Практика:

1. Призовете Богиня Агни – Универсалната Майка на Огнената Вселена, Шакти – Майка на Огнените Цветове, вашият Висш Аз, Китовете и делфините, Елфите от Златната Планета и Гея, Драконите Хранители, Вълшебника Мерлин и всички Учители, които пожелаете да призовете, вашите Наставници, Тотемите, Духа на Земята, Инженерите на Бъдещето от Пълноцветния Лъч Алфа и ги помолете да засвидетелстват вашия избор – отваряне на Пълноцветния Канал на Богинята тук и сега. Изразете на глас това намерение и помолете да включат вас и вашето Пълноцветно тяло, към Единния Универсален Източник.

2. Това е мантрата на енергията Агни, обединяваща имена, потоци, сила и качества на всички Богини на Вселената в Единно Поле, в единен канал на съзнанието Агни. Изпейте я три пъти /може и повече, но минимум три/.

МАНТРА ЗА ОТВАРЯНЕ И РАЗВИТИЕ НА ПЪЛНОЦВЕТНИЯ КАНАЛ НА ЕДИННИТЕ БОГИНИ НА СВЕТА.

АГНИ.
ОМ РОЗА АГНИ ОМ РОЗА ОМ.
ОМ РАМА АГНИ ОМ РАМА ОМ.
ОМ ЛАМА АГНИ ОМ ЛАМА ОМ.
ОМ ИЗИДА АГНИ ОМ ИЗИДА ОМ.
ОМ ШАКТИ АГНИ ОМ ШАКТИ ОМ.
ОМ ЛАКШМИ АГНИ ОМ ЛАКШМИ ОМ.
ОМ ПАРВАТИ АГНИ ОМ ПАРВАТИ ОМ.
ОМ СУРИЯ АГНИ ОМ СУРИЯ ОМ.
ОМ САРАСВАТИ АГНИ ОМ САРАСВАТИ ОМ.
ОМ РАДА АГНИ ОМ РАДА ОМ.
ОМ СЛАВА АГНИ ОМ СЛАВА ОМ.
ОМ ЛАДА АГНИ ОМ ЛАДА ОМ.
ОМ МАЙЯ АГНИ ОМ МАЙЯ ОМ.
ОМ АМТРИТА АГНИ ОМ АМТРИТА ОМ.
ОМ ОМ РАМА ОМ.
ЛАМА ЛАМА РАМА ОМ.
РАМА РАМА РАТХА ОМ.
АГНИ СУРИЯ ЛАДА ОМ.
ОМ АГНИ ОМ АГНИ ОМ АГНИ ОМ.

Можете самостоятелно да вмъкнете в тази мантра други имена на Богини и свои собствени. Даже просто красиви думи, слова на красотата. Защото всички Имена и Думи за живота и хармонията – това са слова на Единния и на Богинята. Самата мантра се явява форма на Единното Истинско Слово и Единния Истински Език на Богините на Живота.

3. Представете си Пълноцветния канал на Богинята, който влиза във вас във вид на тънка нишка, нишката вибрира и пулсира, като мълния се движи по спирала, пронизвайки в дълбочина вашето тяло, излиза през фонтанелата и се устремява към Източника, излизайки от долната чакра в центъра на Земята и закрепва там вашето намерение да се отвори и развие висшият Канал на Богинята. Напълнете със светлина и огън този канал, представете си как се разширява и излиза извън пределите на вашето тяло. Указвате се в огнен многоцветен тунел. В този тунел призовете енергията на Висшата Богиня на Източника, енергията Агни, енергията на Шакти. Тук вие можете да кажете имена на всеки Архиерей, Богиня, Владетелка и земни жени, които обичате в този живот или сте обичали в миналото. Всички са имена на Единната Богиня. Позволете им да слязат при вас, да ви осенят и пропият. Съединете всяка клетка с най-висшето Космично Начало на Жените на Вселената. Нека тази поток от Любов да ви пронизва толкова, колкото пожелаете. Омиротворяващата и тиха, нежна, огнена и сладостна енергия, изцелява и успокоява всички ваши чувства. Вие се сливате на всички нива, ставате една Безкрайна Същност. Разрешете тази енергия да остане и да разшири вашия Пълноцветен канал на Богинята, вашия канал на възможностите и свободата в този и във всеки свят.

4. Следващата мантра е за отваряне на Божествения Канал на Розата. Това е сърцевината на оста на Пълноцветния Канал на Богинята, това е и самия Звук, Музиката на Сърцето на Вселената. Пълноцветната Роза – това е нова генетика, ново квантово съзнание на земляните. Това е Съзнанието на Богинята. Сърцевидната ос – това е спирала и основа на осъзнатата и естествено атомна, клетъчна, генетично Възнесена и централна спирала на Сърцето на Дървото на Живота. И още Розата – това е Род, Раса и Източник на Живото Огнено Слово на Богинята. Каналът на Розата се явява самото Бъдеще Време, неговата основа.Честотата на оста на Пълноцветната Роза е 16:16. Това е порталната честота на Възнесението и прехода във висшите измерения, която сега се явява все още относителна за времето на бъдещето на Земята. Така, че тази честота е вашата нова генетика. Честотата на Пълноцветното Ядро на Кристалната Роза е 13:20.

И така, разширете и запълнете със Светлина отново вашия Пълноцветен Канал и по него от сърцето на вашия Пълноцветен Двойник, който ще ви предаде горещ слънчев привет от вашето собствено бъдеще и ще ви предаде Кристалната Пълноцветна Роза. Тя ще се спусне във вас през коронната чакра и ще се установи на ниво между анахата и манипура чакри. Мислено я завъртете няколко пъти по часовниковата стрелка. Ако ви се прииска, то /чувствайте интуицията си/, може и обратно на часовниковата стрелка, така че Розата може малко да вибрира или даже да „плува по тялото“. Оставете процеса, той вече се ръководи от Висшия Аз и вашия пълноцветен Двойник от Бъдещето.

Запейте мантрата за отваряне на канала на Розата :

ОМ АГНИ ТАРА.
ОМ АГНИ ТАРА.
ОМ АГНИ ТАРА.
ОМ АГНИ РОЗА.
ОМ АГНИ РОЗА.
ОМ АГНИ РОЗА.
ОМ АГНИ РОЗА СВЕТЛИНА.
ОМ АГНИ ТАРА.
ОМ АГНИ РОЗА СВЕТЛИНА.
ОМ АГНИ ТАРА.
ОМ АГНИ РОЗА СВЕТЛИНА.

5. В потока на висшия Пламък на Вселената, в пламтящия канал на чистия Огън на Розата на Богинята изразете намерение:

1. Аз изразявам чисто намерение , тук и сега да осъзная и проявя между-пространствено във всички светове и на нивата на всички измерения моята висша Пълноцветна Същност и да бъда истинен и проявен ПЪЛНОЦВЕТЕН ХАРМОНИЧЕН ЧОВЕК НА БЪДЕЩЕТО.

2. Аз изразявам чисто намерение да придобия ПЪЛНОЦВЕТНА ГЕНЕТИКА и моля моя Висш Аз за високочестотен пакет кристално-плазмен Пълноцветен Ембрион на моята нова 16-мерна генетична Пълноцветна Програма на Еволюция, Вечност и Красота.

За това ние ще ви дадем по-подробна информация. Не е задължително да произнасяте тези формули , ако те ви плашат със своята интензивност или не сте съгласни с тях. „Пълноцветния Ембрион“ – това е термин, идващ от Бъдещето и обозначаващ Ембрион на Новата Вселена, Баща и Майка на когото стават Хората на Земята. Но също така, това е универсален пакет квантови програми за Пълноцветна 16-мерна генетика на Човека на бъдещето, който можете да получите по свое желание, да го разопаковате и активирате сега! „Кристално-Плазмения Пълноцветен Ембрион“ е проводник на Новия Пълноцветен Генезис на Човечеството и съзидателния Лъч на Времето Алфа – 16:16.

6. Призовете Шакти – Богинята Майка на Огнените Цветове и я помолете да отправи в 12-те спирали на вашата ДНК, огнената Роза и Лотоса за вашето пълно изцеление тук и сега в квантовото време на Мирозданието, мислено приемете тези цветове, те са многоцветни, те благоухаят. От Сърцето на Шакти цветовете на Огъня се спускат в 12-те спирали на вашата ДНК и излекуват вашата генетика. Помолете Шакти и енергията на Розата да подготви вашата генетика да възприеме още по-сложния, 16-мерен модел на вашата Пълноцветна Генетика.

От бъдещето в сърцето на Розата ви предават сферични, кристално-плазмени пакети Пълноцветни 16-мерни генетики. Това са две малки сфери. Във всяка сфера пулсират три пълноцветни вихъра, които се явяват ТРЕТИЯ ЕЛЕМЕНТ НА ЖИВОТА, основа на Трите Свещени Атома на Творението, Трите Състояния на Космоса. Основите на тези вихри се съединяват в центъра на всяка сфера. Центровете на тези сфери са обединени от честотата на бъдещето 16:16.

Сферите излизат от центъра на Кристалната Роза и едната влиза в центъра на анахата-чакра. Втората - при жените в центъра на матката, при мъжете в чакрата зад тила.

Между тях се установява пълноцветен резонанс в тялото.

Можете да наблюдавате и да проведете допълнителна работа. Повече детайлна информация за това ще ви бъде предадена по-късно.

РАМА АГНИ ОКЕАНИЯ.
ЗЛАТНАТА ПЛАНЕТА НА БЪДЕЩЕТО.
ПЪЛНОЦВЕТНА ГАЛАКТИЧНА ГРУПА „ГЕНЕЗИС-АЛФА-16“.
ИНСТИТУТ ПО ИНТУИТИВНА ЕВОЛЮЦИЯ НА ЧОВЕКА НА БЪДЕЩЕТО.

Sefera.
07.05.2013.

Източник

Превод: Стоян Делев 

Самосъзнание.comПрочети още:
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments