Отражение на Себе си ~ Всички Ние Сме Огледала Един за Друг

Ние сме Отражения Един на Друг

Когато погледнем другите хора, ние виждаме много от качествата им в безброй и привидно случайни комбинации. Въпреки това, качествата, които виждаме в хората около нас са пряко свързани с чертите, които съществуват в нас. "Подобното привлича подобно" е един от духовните закони на Вселената. Ние привличаме лица в живота ни, които отразяват това, което сме. Тези, които чувствате привлечени, отразят вашата същност обратно към вас, както и вие действате като огледало за тях. Казано по-просто, когато се вгледате в другите, вие вероятно ще видите това, което съществува във вас. Когато видите красота, божественост, сладост, или светлина в душата на друг, вие виждате добротата, която се намира в душата ви. Когато видите черти в другите, които предизвикват чувства на гняв, раздразнение или омраза, вие виждате отразените обратно към вас черти, които отричате или не харесвате.

Понеже всички ние сме огледала един за друг, гледайки хората в живота ви може да ви покаже много неща за самите вас. Може да ни се разясни това кои сме, чрез това, което виждаме в другите. Лесно е да се видят чертите, които не харесвате в другите, но е много по-трудно да се разбере, че вие ​​притежавате същите тези черти. Често навици, нагласи и поведението на другите са тясно свързани с нашето подсъзнание и нерешените въпроси.

Когато влезете в контакт с някого, на когото се възхищавате, претърсете душата си за също толкова възхитителни черти. По същия начин, когато срещнете някого показващ черти, които не харесвате, приемете, че гледате ваше отражение. Гледайки себе си чрез възприятието на другите може да бъде смиряващо и отварящо очите преживяване. Можете също така да култивирате в себе си черти и поведение, които обичате. Любов и уважение към всички хора ще привлече хора, които ще ви обичат и уважават също. Отглеждайте съчувствие и състрадание и нека доброто, което виждате в другите бъде ваше огледало.


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments