Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Мисъл за Деня - 4 януари 2013 г.

Мисъл за Деня - 4 януари 2013 г.Мисъл за деня - 04.01.2012 г.


Почитанието е предпоследната врата на Любовта. Вие, за да влезете в Любовта, трябва с години да влизате и да излизате през тази врата, да се научите какво нещо е почитанието, и след туй ще влезете във вратата на Любовта. После ще влезете в първата врата на живота, за да разберете живота. Истинският смисъл на живота започва с почитанието – то е вече предисловието за живота; и човек, който не се е научил да почита, той не може да разбере живота. Сега почитта се отличава с това – човек е първото същество, което е внесло закона на взаимното почитание.

Учителя Беинса Дуно


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments