Учителят за Бога - Мъдростта на Учителя - В храма на Учителя ~ Елеазар Хараш

Мъдростта на Учителя - В храма на Учителя

1.05.2012.
Л-я: Учителят за Бога.
Идея: Учителят за Бога.
Л-я: Мъдростта на Учителя.
Идея: Мъдростта на Учителя.
Л-я: В храма на Учителя.
Идея: В храма на Учителя.

1 лекция
УЧИТЕЛЯТ ЗА БОГА

Ще разгледаме най-важния въпрос на живота, защото всички други неща са последствия, те са второстепенни.
Учителят казва: Само едно нещо е съществено в живота – каква любов имаш към Бога.
Докато вие не си съставите ясно понятие за Бога, не можете да постигнете истинско познание.
Бог изменя всичко в света, а Сам Той остава неизменяем.
Бог е първия, Когото трябва да обичате; няма някой по-пръв от Него.
Животът никога не е бил създаван, животът само излиза от Бога и се проявява.
Бог е това, в което живеем и това, което се крие в нас.
Ние не сме в света, ние се движим в Бога. Ще повторя: Ние не сме в света, ние се движим в Бога.
Всички противоположности са в Него, и добрите и лошите хора са в Бога. И сега Бог трябва да се справи с тях. Забележете, Учителят казва, че и с добрите и с лошите трябва да се справи, да ги извади от техните заблуждения, в които те се намират, защото и добрият не е мъдър, нито любящ, нито пък лошият.
Някои казват: Бог е навсякъде. Учителят казва: - Но казвам: Бог е навсякъде, но само в Абсолютно разумния свят. В неразумния свят Той присъства само със Силата Си. Неговото Съзнание е вън от неразумния свят. Казано по друг начин: ако си разумен, Бог работи в твоето съзнание; ако си неразумен, Той е вън от тебе и се проявява само като Сила – не като Съзнание, а като Сила.
Бог е в знанието, което никога не потъмнява.
Бог не е нито между вярващите, казва Учителят, нито между неверниците. Той не живее нито между вегетарианците, нито между месоядците. Той е между любящите души.
Щом се раздвоиш в себе си, Бог вече е вън от тебе.
Бог има два принципа: Бог и Господ. Учителят дава разлика между тези две думи: Господ е нещо, което съдържа в себе си Любовта; Бог е онова, което съдържа в себе си Мъдростта.
Всеки дух, който пожелае да бъде равен на Бога по сила, се натъква на злото.
Той изпълва всички светове, всички Слънчеви системи и пак остава една непроявена част от Него.
Бог е Любов, но Той Сам не е Любов. Бог е нещо по-велико от Любовта, обаче условията, при които сега живеем, не познават по-велика мярка и затова се казва, че Бог е Любов.
Няма същество в света, което може да обича и тези, които не го обичат – това е качество на Бога. Т.е. ако Бог е в тебе, това ще стане лесно; ако Бог не е в тебе, няма да можеш да обичаш враговете си.
Няма по-велика сила в света от тази, да придобиеш съзнанието, че Бог е с тебе.
Този, който и в най-тъмната нощ е с тебе, Той е Бог.
Никой не може да се освободи от погледа на Бога.
И казва Учителят: Първото нещо, това е любов към Бога. Тогава само ще имаме една истинска мярка. Никой няма право да обича, докато първо не е обикнал Бога, защото няма да има мярка. Значи: никой няма право да обича, каквото и да е – човек, животно, професия, народ и т.н., няма да изреждам, каквото и да е, докато първо не е обикнал Бога.
Ако човек не показва любовта си към Бога външно за всичко, което му е дал, и вътрешно за всичко, което му е взел, той не е разбрал Любовта.

1 идея
УЧИТЕЛЯТ ЗА БОГА
(продължение)

Обикнете ли Бога, главният въпрос в света е разрешен.
Има неща, известни само на Бога, тях дори и вятърът не ги чува.
Бог планира, казва Учителят, и случайностите! Забележете, Бог планира и случайностите, така наречени „случайности”, те са всъщност закони.
Любовта е мярка за висшите светове, но Тя също не познава Бога, Тя само е приближаване. (Скоро тази книга ще влезе в печатница, чудна книга, книга за Бога по Учителя).
Най-важното в живота е да се приближаваме към Бога, а който иска да Го познае, той се отделя от Него и Бог го пригодява към невежеството и тъмнината.
Най-великият и тайнствен Божи дар за голямо приближаване до Него, до Бога, казва Учителят, е голгота. Не всеки е достоен да получи голгота и да влезе в дълбоката Тайна на Самия Бог. На голгота узрява друго знание, друга Мъдрост, Мъдрост за Самия Него. Сам Той дарява тази Мъдрост. Това е Мъдрост скрита от света. Голгота премахва, казва Учителят, сътворението, булото и човекът вече вижда нещо от Същността на Бога, но вече без булото, без заблуждението.
Тези, които са искали в древността да познаят Бога, вместо да имат любов към Него, те са влезли в падение и са образували в последствие културата за Дървото на познанието на доброто и злото, т.е. културата на смъртта.
Срещата на човека с Бога не става в полето на знанието, а в полето на Любовта.
Пълнотата не е в това, да знаеш за Бога, а да си в Бога.
Любящият човек се ражда в Бога, а знаещият се ражда в света, т.е. в съдбата.
Дето е Бог, там дяволи не съществуват.
Да обичаш Бога, там е тайната на живота. Да обичаш Този, Когото не виждаш – майсторлъкът е там. Този, когото виждаш, това е само една форма.

2 лекция
МЪДРОСТТА НА УЧИТЕЛЯ

Смисълът на живота не седи само в това, да правим добрини. Някой казва: човек трябва да е добър. Учителят казва: Главната задача на живота не седи в това, човек да е добър, но да изпълнява Божията воля и да бъде Син Божи. Не добър, а Син Божи.
Ако имаш един враг, казва Учителят, създай в ума си една красива форма за него. Не мисли за неговото зло и така ще го отстраниш.
Този път, в който сега сте влезли, е един от най-трудните. Той не е за ходене, а за изпълнение. Не си правете илюзии, че този път е лесен. Опитали ли сте най-големите страдания?
Само тези разумни отношения на любов могат да ни спасят от бъдещата катастрофа. Тя ще дойде. Вие още не познавате Бога. Познавате Го само като Любов, но трябва да се върнем в онази култура, да питате атлантската раса какъв е бил Бог. И Учителят казва: Те го опитаха, те са затворени в дъното на Атлантическия океан (атлантите, духовете им) и още не са освободени тези души, казва Учителят.
После Учителят казва: Любов, която не може да ти създаде най-големите нещастия и страдания, Любов, която не може да те смъкне в ада, това не е любов. Ще повторя, Учителят казва: Любов, която не може да ти създаде най-големите нещастия и страдания, Любов, която не може да те смъкне в ада, тя не е любов. Злоба, която не може да те издигне до небето при Бога, това не е злоба. Е, какви са вашите понятия за това? – казва Учителят.
Никое възвишено същество не е победило досега в борбата със злото. Даже и боговете не правят опит да се борят със злото. Те знаят, че ако се борят със злото, ще се натъкнат на Бога и ще счупят главите си. И затова Христос е казал: „Не противи се на злото”. Натъкнеш ли се на злото, дай път на доброто в себе си и най-вече дай път на любовта в себе си.
В някои школи се проповядва усилване на волята. И Учителят казва: Те мислят, че силната воля прави човека силен. – Не! Силната воля не прави човека силен. Ако силата на човека не идва отвътре, от Божественото в него, тя лесно ще се изгуби.
Ако вие не може да издържите ограниченията, които свободата налага, вие не можете да бъдете кредитирани.
Всеки човек, който се е усъмнил в Бога или който се е опитал да противодейства на Божественото начало в себе си, той е завършил с полудяване.
Истината, казва Учителят, е специален огън, който прегражда видението на Невидимия свят. А душата е раят в човека и всеки, който е вън от душата си, е вън от рая.
Когато минаваш през трудно място (става въпрос за тежко състояние), умът ти трябва да е насочен само към най-същественото. Ето защо са важни упражненията в концентрация – да можеш да се научиш да се събираш, изключителна съсредоточеност.
Ученик, който познава Бог в себе си, намира своя Учител.
Човек, в когото го има Божественото, като погледне в себе си, зарадва се, знае, че има една валута неизменна – чиста, неизменна валута.
Ако разберете Истината, блажен сте; ако не я разберете, ще учите, докато я разберете.
С човешката любов човек постоянно трупа дългове. И питат Учителя: - Защо не разбирам? Отговаря: - Защото не ти е дадено.
Силата на човека седи във вярата му и в разбиранията му. Що се отнася до уреждане на живота му, други вършат това, други висши същества вършат това. Други висши същества му диктуват какво да работи, къде да ходи, какво да прави и те се застъпват за него. Те започват да решават неговите въпроси.
Докато не обикнеш Истината, никога не можеш да бъдеш здрав, и дава Учителят една мярка: Здрав е онзи, който има приятно разположение и при най-големите трудности, които го сполетяват.
Лекуването става от Господа, а не от хората. В болестта ако няма Божий пръст, хората не могат да се излекуват. Няма значение дали ходите при най-големите професионалисти, те не могат да ви помогнат. Истинският лекар, казва Учителят, е извън времето и пространството. Трябва да умееш да го привлечеш, да му спечелиш доверието и да го извикаш.
В света има само Един Лекар, всички други са асистенти.

2 идея
МЪДРОСТТА НА УЧИТЕЛЯ
(продължение)

Учителят казва: Грешните хора са грешни, защото не са се мъчили, а праведните са праведни, защото са се мъчили. Значи, тук не става въпрос за страдания, а за нещо по-дълбоко.
Ако вие не се решите да се мъчите, аз ви считам знаете ли за какви? И Учителят отговаря: - От черните! Може да мъдрувате колкото си искате върху този въпрос, но Учителят казва: - Приемете мъчението, защото то ви е дадено от невидимия свят. Има някои от вас и да искат, не са определени за мъчение. Ще обясня мисълта на Учителя: тук не става въпрос за голямо страдание, а за голямо мъчение, защото там, където страданието не може да помогне, според Учителя, значи нещо му липсва. На помощ идва мъчението. За да дойде то при тебе, ти трябва обаче да си достоен, защото в него е тайната на голямото израстване. Според Ал Халладж това е последната Божия ръка, върховната Божия милост. Ако и при мъчение не можеш да се оправиш, вече за тебе е катастрофа, ти вече напускаш човешкото и тръгваш към демонизиране – по-лошо от това няма! Значи, в тайната на мъчението е не просто израстване – голямото израстване.
И казва Учителят: Този Бог, когото Аз зная, е много добър, но едновременно е много лош. Той е толкова добър, че няма по-добър от Него, когато вършиш волята Му. Но няма по-лош от Него, когато не изпълняваме волята Му и когато вършим зло.
Светът се ръководи от могъщо Божествено Съзнание. Ябълката, за която се споменава в Библията... Тук за малко ще ви кажа: думата „ябълка” е много дълбока, тя има седем степени на тълкуване, тука ще ви изнеса истинската седма степен. Тук не става въпрос нито за сексуална енергия нито за невежество – те са по-нисши степени; тук става въпрос за седмата степен, истинското грехопадение. Ябълката, за която споменава Библията е онази тотално неестествена храна, с която човек е започнал да злоупотребява: човешкото месо. Човек е започнал да яде човешко месо и даже да казва, че това е приятно. Това е тълкуването на думата „ябълка” в седмата степен – човекът е посегнал и това е най-голямото грехопадение, дори смята, че това е било нещо приятно и добро.
Месоядството в света, казва Учителят, въобще в най-широк смисъл, го образуваха падналите духове. То влезе в света, когато се прекъсна връзката с Любовта. Никое правителство няма да ви освободи казва Учителят, никоя религия не може да ви спаси, ако нямате любов.
Лесният път е най-мъчителният път в живота, той носи големи опасности за човека. Мъчният път е безопасен. Забележете какво казва Учителят, вярно е, че е много труден, но мъчният път е безопасен. Ако искате да успеете в живота си, търсете мъчния път – той е най-правият път.
Четвърто измерение означава: да желаеш малко и да вършиш много.

3 лекция
В ХРАМА НА УЧИТЕЛЯ

Учителят казва: Та сега, Аз не ви говоря за най-мъчните работи, но за лесните работи, които и цветята знаят. Аз мога да ви подаря и планети, и слънца, но какво ще ви ползват те?
И казва Учителят: Твоят живот е в моите ръце. Следвайте повеленията на моя Дух. Сега поздравявам тези ученици, които познавам, те ще живеят в новата вселена.
Ако ви видя на кръста, ако ви видя на голгота, аз много бих се радвал – казва Учителят. Да, да си достоен, да си отишъл там, това е голяма чест. И Учителят казва: Аз бих се радвал...
Ако спра Земята от нейния път или преместя Витоша от нейното място, какво добро ще принеса с това? Днес светът не се поправя с чудеса.
Мнозина се съмняват в думите Ми и затова вратата към този възвишен свят за тях е затворена.
Когато се намеря в най-голям мрак, Аз знам – казва Учителят – в мрака ще се появи Бог. Тука Учителят дава какъв трябва да е нашия подход, говорим за най-голям мрак, когато си забравяш и името, и всичко. И когато няма какво да правиш, трябва дълбинно да вярваш, че ще се появи Бог.
Вие казвате: Онзи, който живее един добър живот, Господ го обича. Учителят казва: Това е лъжливо заключение.
Някои се опитвали да претеглят Учителя, казва: - Ти не можеш да ме теглиш. Аз съм толкова тежък, че не си в състояние да ме претеглиш.
Аз нося едно разрешение, както разрешава Бог в Невидимия свят.
Това е обръщение на Учителя към учениците: Вашите лоши мисли много ме засягат. Няма значение дали имат причина и за какво са, Учителят казва: Много ме засягат.
Не ме карайте да повръщам, защото ще опръскам всички ви.
Ако Аз не ви предам нещо от Себе Си, нищо няма да научите. И после Учителят казва: Господ не се нуждае от добри хора. Добрите са като злите, те са в застой. И едните и другите нямат любов.
Господ се нуждае от синове и дъщери Божии.
Не черпете от втори източник, от втора ръка, казва Учителят, а елате при мене.
Сега изпълнявам закона на приятелството за вас, а не закона на братството. Законът за братството е много висш закон.
Има нещо още по-дълбоко от живота, но не искам да говоря за него сега.
И сега разрешават въпроса, кое е числото 666, за което се говори в Откровението. Това подразбира един човек, който не разбира. Ти като си направил три капитални грешки и не можеш да вземеш един урок от това, ти си вътре в трите шестици. Значи, когато направиш три капитални грешки и не можеш да си направиш една поука – тук става въпрос за три капитални грешки, едната е по отношение на Любовта, втората на Мъдростта и третата – на Истината, - и не си правиш поука и урок, ти влизаш в това число.
Както аз схващам света, светът е съвършен. В света няма никаква погрешка, няма никакво зло. Това го казва и Христос на апостол Павел – няма никакъв грях, но в момента, в който ти постъпиш погрешно, ти вкарваш греха. Не че има грях, но твоето действие е нечисто и вече вкарваш греха. Но иначе няма грях, няма и зло. Ще обясня: наистина е така, но трябва да си вътре в системата на Бога, а не в системата на света, т.е. невежеството.
И Учителят казва: Ще дойдат изкушения, които не сте и сънували. И после казва: Когато престанеш да ме лъжеш, твоите работи ще започнат да се оправят.
Аз не искам да ви утешавам, остаряло е вече това. То сега е едно неуважение. Ако не добиеш Абсолютна чистота, ти не можеш да намериш това, което търсиш. И мене не можеш да намериш.
Ако вървите по моя, по новия начин, винаги ще издържите изпита си. И в най-големите страдания, и в най-големите мъчения ще издържите.
Радостите и скърбите за хората представляват забавление за мене.
Можеш да закъснееш само с една секунда и да изгубиш условията. А можеш да ги изгубиш и за хиляди години, ако не прецениш ситуацията.
Никой не може да ме избира за водач и Учител; Аз съм този, който избира.
Никой не се е приближил при Бога така, както Аз съм се приближил.
Вярвайте в Бога и в Мене.
Питат: - Ами вселената можеш ли да носиш? Казва Учителят: - Аз съм господар на вселената. Кратко, просто и ясно: Аз съм господар на вселената. Разбира се, много толтеки, много суфи са постигнали това.
Аз виждам, казва Учителят, молекулите.
Аз говоря същественото.
Аз зная къде е Той, какво прави.
Аз съм Пътят.


3 идея
В ХРАМА НА УЧИТЕЛЯ
(продължение)

Аз съм нещо, което е над вашите въпроси. С въпроси не можете да Ме радвате, но с усърдие и много, много работа.
Можеш да Ме питаш, но като станеш ученик, ученик на потънкостите (не просто ученик). Като станеш ученик на потънкостите, тогава можеш да Ме питаш.
В мене има сила, която може да помете и потопа, но Аз не я изразходвам, аз я съхранявам – казва Учителят.
У мене има тайни, които и боговете не са сънували.
Когато станеш неизменен, Аз ще те докосна с Истината.
Ако Ме любите външно, ще сгрешите. Тогава ще ви направя сътворени.
Който не Ме люби, да се пази от себе си! Учителят казва: Който не ме люби, да се пази от себе си.
Земята е от милиарди години. Обетованата Земя е преди нея, но и тя има възраст. Аз нямам възраст.
В мене има топлина, която я няма на Слънцето.
В моето учение също може да боледувате, но то е лечение.
Моето Слово е движение на Бога.
Моето учение се корени изцяло в Бога.
Световете съм ги изключил, само Бога признавам.
Някога в древността злото се срещна с мен и оттогава не иска да ме види.
Щом сте нечисти, ще ви изпратя съдбата, но ако сте чисти, ще дам да видите Лицето ми.
Който Ме люби, няма да му дам да умре, но ще го скрия вътре в Себе Си.
И казва Учителят: На мнозина от вас съм откривал Пътя в миналото, но вие сте го закривали.
Рибите използва водата, птиците използват въздуха, хората използват живота; Аз любя Бога.


АУМЪ

Източник


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments