Многочленният човек - Тема 3 ~ Димитър Мангуров

Душа и Дух

Небесните Йерархии - Тема 2 ~ Димитър Мангуров


Централна ос в Езотеричното Християнство е отношението Христо - Човек

Какво представлява човека?

Това, което виждаме днес като човек е цялата еволюция на вселената затворена в една форма.

От какво се състои тази форма?

Човека е Тяло - Душа и Дух, но троични.

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments