БОЛЕСТИ: Причини за Болестите и Методи за тяхното Лекуване

Методи за тяхното Лекуване

ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И
МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ
ИЗ СЛОВОТО НА
УЧИТЕЛЯ БЕИНСА ДУНО

В края на всеки цитат е указано откъде е взет. Първото число
показва номера на томчето в библиографията. Ако след първото
число има и второ, то означава номера на беседата или лекцията
в томчето. Числото след тирето показва страницата, откъдето е
извадена мисълта.

I. БОЛЕСТИ


Защо боледува човек? За да се научи да живее правилно. 70-116

КАКВО Е БОЛЕСТ

Какво представлява болестта? - Неорганизирана материя... неорганизирана сила... неорганизирана мисъл. 143-192

Болестите, мъченията, скърбите в живота на човека имат за цел да възстановят неговото нормално състояние. 79-68

Когато един низш организъм действа върху един висш и взема надмощие, образува болест. А когато висш организъм, висш живот действа върху един низш, образува здраве. Затова, ако плътта има надмощие върху духа, човек всякога ще боледува; ако духът има надмощие върху плътта, човек всякога ще бъде здрав. 210-26

Зад всяка болест се крият същества от различна степен на развитие: силни и слаби, добри и лоши. Повечето от тях са лоши, с ниска култура. Това не е научно обяснение на болестите, а за мнозина е заблуждение. Въпреки това, казвам: Зад всяка болест се крият същества, изостанали в своето духовно развитие. Те знаят химия, физика и когато искат да ти създадат някое нещастие, заставят те да ядеш такава храна, която организмът ти не приема. Така именно ти заболяваш. 67-170

Какво са болестите? - Те са духове, същества от невидимия свят, които упорито преследват известна цел. Като знаете това, не се карайте с духовете, но гледайте разумно да се справите... И на вас казвам: всички непослушни духове са във вас. Небето ги е пратило у вас на работа, да се възпитават. 113-176

Всички болести в нас са живи същества, които искат да си направят място за живеене. 152-58

Ако болестта се загнезди във вас, тури си темел, това значи, че иска да става собственик. Щом се мести болестта, тя прави опити, като някой инженер, дали може да се настани и де да се настани. 152-58

Болестите представят паразити в аурата на човека, от които той непременно трябва да се освободи. Паразитите пък са отрицателните мисли, които смучат човека, затова той трябва да се освободи от тях. 133-141

Болестите не са нищо друго, освен война на човека с низши същества. Като воюва известно време, човек се калява постепенно и става по-здрав. 35-61

Всяка болест не е нищо друго, освен една велика стачка. Това, че стачкуват 3 милиона и 500 хиляди хора, то не е нищо още, но когато нашият стомах или сърцето ни се разболее, когато толкова милиарди клетки се откажат да работят и се обявят в стачка, това разбирам стачка! Като се разболее стомахът, 10 милиона клетки стачкуват. Те казват: „Ние искаме от нашия господар да подобри положението ни. Ние искаме, щото той да престане да ни дава биволско месо, или изсушено свинско месо или тем подобни. Ние не можем да обработваме тази храна, не искаме вече той да ни измъчва, да ни кара да вършим работи, които не са по нашето естество, нито са по нашите сили." Господарят казва: „Не, аз ви заповядвам!" - „Хубаво, тогава ние няма да работим." ...Господарят започва да преговаря със своите работници слуги и ги пита какво искат. - „Ще ни даваш по малко варени картошки." - „После, какво ще бъде второто меню?" - „Малко варен ориз с вода и с малко сол." Господарят казва: „Добре, съгласен съм. Ами третото меню?" - „Варени сливи с малко масло." - „Добре, тъй ще направя." - „Никакво точено!" - „Слушам." - „Никакво винце!" - „Ами какво друго вместо вино?" - „Прясна топла водица." Това е резюмето от стачката... и господарят казва: „Най-после и моят стомах се подобри." Като се подобри малко, не се минава много време, господарят казва: „Чакай сега да си похапна, да си попийна малко." Но тогава се обявява още по-голяма стачка. Към стачниците от стомаха сега се присъединяват и стачниците от белите дробове и тогава идва голямото зло. 10.26-9

Болестите, от които съвременните хора страдат, не се явяват сега. Те крият своите зародиши в човека и чакат само най-малкия повод, за да се проявят. 79-66

Те не са нищо друго, освен задачи, които трябва правилно да се решават. 56-114

Те не са нищо друго, освен едно упътване за изправление. 115-4

Като дойде една болест, тя идва да ви покаже вашето невежество. 199-85

Онези болести, които не може да премествате от едно място на друго в организма си, много мъчно се лекуват. 152-58

Ще обикнеш болестта, ще й дадеш едно голямо угощение, ще й дадеш един банкет, ще й покажеш любовта си, а ти искаш тъй изведнъж да я изпъдиш навън, но тя е по-силна от тебе. Болестта казва: „Не излизам оттук!" Решиш ли се да я приемеш, ще се разберете с нея. 156-20

В Божествения свят болест не съществува. Човек създава болестите, а не Бог. 36-24

Продължение - ВИДОВЕ БОЛЕСТИ: Причини за Болестите и Методи за тяхното Лекуване
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

2 comments

 1. Здравейте ,търся продължението:от ПРИЧИНИ ЗА БОЛЕСТИТЕ И
  МЕТОДИ ЗА ТЯХНОТО ЛЕКУВАНЕ
  и по точно Методи за Лекуване

  ОтговорИзтриване
  Отговори
  1. ВИДОВЕ БОЛЕСТИ: Причини за Болестите и Методи за тяхното Лекуване - http://www.xn--80aapggvibf1ad2i.com/2016/09/vidove-bolesti-prichini-i-metodi-za.html

   Изтриване