Пет добродетели - петте пръста на Божествената си ръка

петте пръста на Божествената си ръка

" Постави Доброто за основа на дома си,
Правдата за мерило,
Любовта за украшение,
Мъдростта за ограда и
Истината за светило.
Как да разбираме това предписание на Учителя Петър Дънов?

Доброто е свързано с физическото ниво,
Правдата – с етерното ниво,
Любовта – с астралното ниво (на чувствата),
Мъдростта – с умствения план,
а Истината – с причинния план.

Палецът на ръката (свързан с Венера) представлява Любовта; 
Показалецът (свързан с Юпитер) представлява Доброто;
Средният пръст (свързан със Сатурн) представлява Правдата; 
Безименният (свързан със Слънцето) представлява Истината;
а Малкият пръст (свързан с Меркурий) представлява Мъдростта.

Ако развиете тези пет добродетели,
ще работите с петте пръста на Божествената си ръка и тогава пред вас се откриват
огромни
възможности за действие. "

Омраам Михаил Айванов

ИзточникМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments