ЕНЕРГИЯТА НА БЪДЕЩЕТО - Крион

Възловите и нулевите точки – енергиите на бъдещето

Приветствам ви, скъпи, Аз съм Крион от Магнитната Служба. Това ще бъде особено послание, както обикновено информативно, но в него ви предлагаме още нещо. По вашия календар 2014 г. е към края си. Като правило това е време за осмисляне и именно в тази зала искаме да генерираме около вас особена енергия със съответната помощ и - поздравления.
Искам вие да пребивавате тук, да се греете в лъчите на почитанието, в тези минути, които ще последват. Иска ми се вие да опитате да се освободите от онези въпроси и проблеми, с които сте дошли. И докато пребивавате тук, ако има болка в тялото ви – да се освободите. Ако има болка в сърцето ви – освободете се. По отношение на тялото, ние прекрасно разбираме: вие сте това, което сте и трябва да преминете през това, през което преминавате, но имате достатъчно мощ, за да се освободите от него, за известно време – през следващите няколко минути.

Изходната предпоставка за еволюцията на клетките

Ако слушате или четете тези редове, но не присъствате физически на тази среща, то трябва да разгледаме някои неща – изходната предпоставка. Някои учени и изследователи считат, че Човешкият мозък вече съдържа в себе си всичко, което въобще би могло да има там. Те искат да кажат, че в мозъка вече го има и гения, и интелекта, и проявлението, излизащи извън рамките на физическия свят, и способността за управление на всяка отделна клетчица на Човешкия организъм. Но такива атрибути сега са блокирани и по някакъв начин зависят от химията и многоизмерната енергия в мозъка на всеки Човек, и съществува такова състояние на енергията, което ги задържа блокирани. Убеждението се състои в това, че по всяка вероятност, в съответното време ще постъпят съответните енергии, които да ги разблокира. Такава енергия, според която се счита, че Хората – са съвършени и напълно развити същества, напълно готови за всичко.
С нея спори друга теория. Тя утвърждава, че човешкият мозък не е съвършен и че той се явява продукт на сегашната и бъдещата еволюция на клетките. Тя казва, че вие не сте по-разумни от способността на тялото ви да бъде разумно. Че в тялото ви няма нищо, което да превъзхожда това, което виждате. И за да създадете по-развито Човешко същество, вие в края на краищата ще развивате клетките. Когато избирате на коя от двете теории да дадете предпочитание, аз ще ви кажа, че първата теория се оказва по-точна. Отсега нататък еволюцията ще се основава на енергията, а не на химията и тя ще разблокира скритата мъдрост и ефективност на клетките – т.е. това, което вече го има там и е вградено в тях.
Понякога доказателството за тази изходна предпоставка идва по случаен начин, скъпи мои, и вие разбирате това и не знаете какво да правите с него. Например травма на мозъка изведнъж предизвиква превключване на паметта на Акаша и тогава съвсем неочаквано се ражда художникът, макар до този момент този човек никога да не е бил художник. Понякога може да се случи нещо от рода на удар по главата и тогава може да се прояви геният в нещо, което по-рано го е нямало. И тези малки доказателства ви убеждават, че вероятно абсолютно вярна е теорията, която утвърждава: „Вътре в теб има всичко, и то само очаква момента, за да излезе наяве.”
А погледнете на спонтанната ремисия или внезапното оздравяване, доколкото то се явява загадка, а някои го считат за чудо. Как може тялото почти мигновено да се излекува от някакъв ужасен дисбаланс и от най-лошите човешки болести? И всичко това се е случвало нееднократно. Е, какво, стигнали сте до тази област, за която сме учили, т.е. до духовната логика. Вижте това, за което съм ви говорил в миналото: онези стари енергии, които ги има сега на планетата, блокират вашата ДНК примерно на 33 – 34 %. А у онези майстори, които са стъпвали по тази планета, които са били мъдри и са имали дълъг живот, са били от 80 до 90 %. Всичко, което те са правили, е било, за да ви покажат, че вие самите сте можели да го правите. Ние ви учим на това отново и отново. Нека това бъде изходната предпоставка, с която и ще започнем.

Духовната физика: обзор

Сега малко физика, така че да не бъде прекалено сложно. През 1993 г. ние ви дадохме книга, която се наричаше „Последните времена”. В тази книга направихме някои утвърждения. Разказахме за магнитната решетка на земята, и казахме, че тя трябва да съществува, за да може да съществува Човешкият живот – и тя прави това. В онези времена науката не беше съгласна, но сега това е станало понятно за много хора. Ние минахме към това, да ви дадем езотерично тълкуване на нещата и това е, което моят партньор нарича интригуваща част. Вашата ДНК, вашата многоизмерна молекула съдържа в себе си всичко, което е известно на Вселената. Тя носи вашите хроники на Акаша, записите от всичките ви животи, всички ваши духовни цели, духовното ви битие и вашата карма. Всичко това го има във вашата ДНК. Това никога няма да бъде доказано, защото е духовен атрибут. ДНК създава поле и то се нарича Меркаба /древноеврейска дума/.
Още сме ви разказвали, че магнитната решетка на земята, тази многоизмерна енергия, предава определени неща на вашата ДНК ежедневно. Т.е. решетката се явява главната система, която предава енергията. Това трябва добре да се обясни на тези, които му обръщат внимание – ако се промени решетката, скъпи мои, то и вие също се променяте. Аз съм ви казвал, че през близките 10 години решетката ще се промени повече, отколкото за 100 години в миналото, както се и получава. Вие можете да измерите движението на магнитната решетка с помощта на компаса. Между 1993 и 2002 г. тя се е движила значително повече, отколкото през всеки друг период в историята на съвременния Човек. Казвали сме ви, че това би могло да стане и така е ставало. И както сме ви казвали, нашата група, която се занимаваше с решетката, си отиде през 2002 г.
Тези, които са обръщали внимание, са били наясно какво се е случвало. Аз също съм ви казвал в първите послания, че Армагедон няма да има –и не го е имало. Още, че няма да има Трета Световна Война, и нея я няма. Независимо от всички пророчества, които са говорили за друго, ние сме ви казали, че съществува потенциал Човешките същества да преминат през контролния маркер на оцеляването и да дадат начало на новата енергия на планетата. Казвали сме ви, че това ще бъде началото на мира на Земята и сега вие се намирате там. Преди много години сме ви разказвали за потенциалите, в които се намирате днес, слушайки това послание и питайки какво може да се случва занапред. Така че точно сега ще озаглавя този ченълинг:
Енергията на бъдещето.

Енергията на бъдещето

Миналата седмица ви дадох послание за това, какво да очаквате през близките три години. Днешното послание ще ви разкаже за енергиите, които ще последват и за някои очаквани промени и защо ще стават те. Възможно е вие да поискате да прослушате посланието няколко пъти, за да съберете всичко в едно, защото в него има обзорна и нова информация.
Затова преди да започнем, да си припомним какво сме установили вече?

Първо: Това, което в Човешкото тяло, в неговата ДНК е блокирано – неговата гениалност и майсторство работят примерно само на 34 %.

Второ: Магнитната решетка на планетата определя състоянието на всичко, което е свързано с вашата ДНК. 

Тя също има непосредствено отношение към това, което наричате Човешка природа, т.е. към това, което искате и което създавате. Тя изглежда статично, неизменна, и изглежда като „такава, каквато е”, но ние ще наречем това временен блокаж, наложен на вашата ДНК. Виждате ли, когато вашето Човешко съзнание и духовната зрялост се раздвижат, в близките няколко години, тогава вашата ДНК ще започне да се променя. Това няма нищо общо с химията, а всичко е свързано с енергията, съхраняваща се в нея и с презаписа на данните. Новите енергии ще разблокирват определени части, които са били блокирани, и някои от тях – са именно тези части, за които току що ви разказах в началото на това послание – тези, които се явяват загадъчни проявления от гледна точка на внезапното оздравяване и появяването на новите свойства от Акаша.

Възловите и нулевите точки – енергиите на бъдещето

Хайде да минем нататък. В продължение на последните две години ви разказахме за отварянето на възловите и нулевите точки на Земята, за „времевите капсули” на планетата, които са очаквали тази нова енергия. Разказахме ви за това, кой ги е заложил и че сам източникът на творението инициира това. Казвали сме ви, че повече от 100 000 години те са пребивавали в състояние на очакване на момента за своето отваряне, което е могло да стане в случай, че вие сте преминали контролния маркер. И вие току що направихте това. Те се отварят постепенно, а ние ви показвахме, идентифицирахме и съпоставяхме за вас няколко двойки такива географски точки на планетата. [http://www.kryon.com/nodes] Те започват да се отварят.
А какво точно правят те? Ще ви кажа. Те разкриват информация, като я изливат в решетката на Земята: в Магнитната, Кристалната и в решетката на Гайя – в трите активни сливащи се решетки на тази планета, които осъществяват интерфейса, спрежението между вас и вашето съзнание. Ето къде постъпва информацията от времевите капсули. Нима това не е интересно? Информацията постъпва не направо във вашето съзнание, а в решетките. Това просто обезпечава и свободния избор, така че тя не се насочва към мисленето ви. И това дава пространство за свободен избор. Вместо това тя се помещава в решетката. Ползвайки се от свободния избор, всеки Човек може да игнорира всичко, за което говоря аз, и да излезе от тази зала. Той може да каже: „Човекът, който е на сцената, е мошеник. Информацията е смешна; и това е глупаво!” А в същото време този, който седи до този съмняващ се, да бъде в този ден изцелен по вълшебен начин. Ето, в това се заключава разликата. Свободният избор дали да приемеш или да отхвърлиш обкръжаващите ви неща се явява ключов за вашето индивидуално съзнание.

Приближаващата се нова енергия на Космоса

Ако вие бихте могли да видите многоизмерните енергии и имахте възможността да наблюдавате отстрани как вашата Слънчева система се носи по орбитата около средата на Галактиката, то вие бихте могли да видите тази линия на енергията, която пресичате сега. В настоящия момент вашата Слънчева система, може да се каже, се намира в защитната сфера на енергията, в която вече се е намирала в момента, когато е започвал животът на тази планета. Това са астрономическите измерения, които са известни на науката. Те даже си имат своето наименование. Така че това не е езотерично понятие. Според степента как тази енергийна сфера се разсейва вие влизате в нова космическа област и енергийната линия, която сега пресичате, се различава от предишната. Фактически тя представлява сама по себе си по-висока енергия и някои дори може да я наричат особено излъчване.
И постепенно вашата Слънчева система се придвижва през тази енергийна линия все по-дълбоко, и това се случва за първи път с хората на планетата Земя. На Слънчевата система й трябват милиони години, за да направи една обиколка около центъра на Галактиката. Така че вас още ви е нямало тук, когато се е случило това за последен път. Това става сега според разрешението на съзнанието на твореца вътре във вас и това излъчване става точно по разписание. Вече сме ви говорили за това по-рано, и сме давали ченълинг, така че това не е нова информация. Но сега свеждаме всичко в едно.
И първото, което прихваща това излъчване, е най-крупното небесно тяло в Слънчевата ви система – самото Слънце. Слънцето е ядрен двигател и то притежава най-мощната енергия в системата ви. Когато новото излъчване взаимодейства със слънцето, то слънцето веднага ще промени енергията си. След това Слънцето изпраща новата информация с помощта на слънчевата радиация /слънчевата хелиосфера/ към земята. И тя веднага се прихваща от вашата магнитна решетка /както обикновено става/, тъй като магнитната решетка винаги прихваща всяка енергия от хелиосферата. Хелиосферата /магнитната решетка на слънцето/ се припокрива /застъпва/ с магнитната решетка на земята. И предаването на информацията завършва чрез това, което се нарича индуктивност. Сега тя се намира във вашата магнитна решетка. Спомнете си, че сме ви учили, че всеки атрибут от вашата магнитна решетка се предава след това във вашата ДНК. Сведете това към съобщенията с 25-годишна давност:

Новата енергия влияе на слънцето. Слънцето дава енергията на вашата решетка, а решетката я дава на вашата ДНК. И тази нова енергия влияе на вас.

Новото „Послание” от Космоса

Позволете да ви кажа що за послание получавате: да разблокирате до 44 %! Ето, това е посланието: Човешката раса е преминала контролния маркер и е готова за следващата крачка на еволюцията. Аз говоря за старата душа. Вие сте в числото на първите, които получават посланието. Вие и още някои от вашите деца „стари души”, които започват да чувстват и да приемат това!
Позволете ми в днешния урок да ви кажа: Първо, от това, че ще започне това деблокиране, ще стане това, което ние ще наречем по-ясно възприемане на Акаша, или по-голяма достъпност до Акаша. Вие ще започнете да си спомняте и това време почти вече е дошло. Готови ли сте да го отпразнувате? Вече почти е дошло времето, когато трябва да започнете от нулата, когато се раждате, не е необходимо да пребивавате в тъмнината, започвайки да учите всичко отново. Вместо това – спомнете си!
Искам да поговоря с някои индивидуално, които слушат това и се намират в тази зала. Вашите внуци вече имали ли са дързостта да ви кажат за това, кои са били те по-рано? Не вдигайте ръка, аз зная, че има такива тук. Децата могат да чувстват това, то им е известно и устата на тези деца говори истината, и това е много дълбока информация от всичко, което е чувала тази планета! На тях им е известно кои са били! А някои от тях ще попитат: „А нима ти не помниш? Аз бях твоята майка в друг живот” Не е ли вярно, това не води ли до леко объркване?
Искам да си спомните една от изходните предпоставки на своето въплъщение, тази, за която говорим отново и отново. Вие се въплъщавате в семейни групи. За това си има причина и това е радостно. И причината се състои в това, че на вас не ви е необходимо всеки път да изучавате отново енергията на този човек, с който сте свързани в семейни връзки. Енергиите на семейството всеки път си остават заедно и благодарение на това вие можете да постигнете повече. За тези неща винаги има благожелателна причина. Всеки атрибут на езотеричната система на живота е винаги благожелателен, било то реинкарнация или пък решетката на планетата ви. Чували ли сте за това? Тази система е прекрасна, и тя не е случайна. Тя не предполага осъждания и не предполага наказания. Вместо това тя предполага любовта на Бога към вас. И ето за какво се готвя да ви разкажа: Това, което се променя, е енергията.

Достъпността до Акаша

И така, установихме, че вие се придвижвате в това ново излъчване, и установихме, че то се пресича със слънцето. Слънцето го изпраща и вкарва във вашето магнитно поле /посредством слънчевата радиация/ и магнитното поле насочва изпращането във вашата ДНК. И веднага възниква потенциалът за това, някои от вашите ДНК да бъдат деблокирани. Атрибутите на деблокирания достъп към Акаша ще ви помогнат да си спомните кои сте били. Така че с това спомняне идва и енергията на това, което сте правили. Аз нямам предвид физически, имам предвид на енергийно и ментално ниво. Старите души носят със себе си опита. Когато гледате детето в очите, то виждате в тях мъдростта, готовността да се прояви. Скъпи мои, тези деца са съвсем различни. На тях няма да им се налага повече да преминават през това, през което преминахте вие! Те имат цял набор от нови въпроси, болшинството от техните въпроси се опитват да им помогнат да се ориентират в онези стари въпроси, които вие сте създали за тях!
Ние сме ви казвали в неотдавнашен ченълинг за така наречената мъдрост. Така че факторът мъдрост е обусловен от достъпността до Акаша. Вие започвате да си спомняте тази мъдрост, която сте натрупали в течение на миналите въплъщения, многократно преживявайки един Човешки живот след друг. Не е задължително да помните кои сте били, но по-важен е самият фактът, че въобще сте били и опитът, който сте преживели. Представяте ли си, детето идва на планетата и вече може да чете. Представяте ли си, детето идва на планетата и вече знае, че не трябва да се доближава до горещи предмети? Откъде се е взело това? Предстои ви да видите даже още повече, и да почувствате: „бил съм еди къде си, правил съм еди какво си”.
Достъпността до Акаша – това е паметта за опита, отработен в миналите животи. С израстването на детето тази памет става чиста мъдрост. Според степента на пробуждане на детето се отваря и неговата шишарковидна жлеза, стават и още някои неща. С детето, посредством неговата ДНК започва да общува решетката, а в решетката има също и информация от времевите капсули, за които сме ви говорили в неотдавнашни ченълинги. Капсулите на времето започват да снабдяват планетата с все по-нарастваща мъдрост и знание. Вие не сте длъжни повече да се превъплъщавате, за да се пробудите още повече! Достъпността до Акаша означава, че Хората веднага ще знаят повече, отколкото те и техните деца са знаели в миналото – много повече.

Ускоряващата система

Такъв е бил и планът – ускоряващата система, енергийната система, ускоряваща планетарното възнесение. За осъществяване на този план ще е необходимо немалко време, скъпи мои, но то започва точно сега. На вас ви предстои да видите едва забележими доказателства за това, което започва да става, през 2015, 2016, 2017 г. Ще виждате тези промени по малко на много места. Изисква се продължително време, за да достигнат зрелост тези енергии и не всичко ще става моментално и бързо. Някои от вас ще бъдат убедени, че светът преживява трудни времена, и вие заедно с тях. Това е, защото вие не виждате промените такива, каквито са и не разбирате това, което всъщност става. Ние вече сме ви казвали, че когато дадете поне малко светлина на тъмно място, то тези неща, които винаги са били в тъмнината, ще се съпротивляват. И именно това наблюдавате сега, и виждате още повече. Тези тъмни неща са били винаги там, но просто не е имало толкова светлина, колкото сега изпращате, за да бъдат видими.

Самоосъзнаване

Достъпността до Акаша създава мъдрост, и тази мъдрост се преобразува в още нещо, за което искаме да ви разкажем. Как да ви го представя това? Когато организмите стават по-сложни, работят по-добре. Повече клетки се обединяват и осъществяват комуникация, и работят по-добре. Според степента на вашето развитие, като жизнена сила, вашите системи стават все по-съвършени и по-зрели. И вие сте се развили до това Човешко същество, у което най-накрая има нещо, което наричаме разумност, способност за духовен живот. Т.е. вие осъзнавате своето собствено съществуване, известно ви е, че ви има тук. И скоро аз ще ви дам друг ченълинг, който ще бъде посветен на обяснението на истинската еволюция на живота на земята. Жизнените клетки се размножават, живеят и употребяват енергия, което вашата наука засега не вижда.
Самоосъзнаването – е един от първите атрибути на духовния интелект и вие вече го имате. Днес вие сте еволюирали много по-високо, по-високо отколкото животните, дори от тези, които са близки до вас в развитието си. Вие ги гледате в очите и можете да видите в тях емоции и любов, и можете да видите в тях интелекта, но те не знаят за себе си кои са. По настоящем това им е неизвестно – не така, както на вас. Вашият мозък е най-добрият на планетата и това е станало защото той е най-сложен, и системите са сработили заедно по такива начини и такива пътища, които сега за вас са още недостижими.
Така че защо ви говоря всичко това? Защото тази проста истина съвсем не намира своето отражение в социума. Забелязвали ли сте, че колкото по-голяма е организацията, толкова по-неуправляема и нефункционална става? А сега да отбележа ли, че това е точно противоположно на онова, което се е случило с времето с клетъчната структура? Нещо липсва! Клетките се координират една с друга по такива начини, които вие още не сте открили. Едната знае какво прави другата и се поддържа определен химичен и електрически баланс. Те всички заедно се стараят да поддържат баланса. В това се състои и прелестта на системата, в която има обединение на усилията и съгласуваност. Това събира всичко в едно, така че у всички тях има една и съща информация и всички работят за една и съща разумна цел. Как е възможно трилиони и трилиони клетки да работят в човешкия организъм всички заедно, живеят дълго време, трудят се общо и правят всичко максимално възможно, за да останат живи, но когато вие съберете заедно няколкостотин души, те са нефункционални?
Знаете, че съм прав. Колкото по-крупна е социалната организация, толкова по- лошо работи тя. Затова стигате до правителството. Но аз не трябва да ви говоря за това. В някои случаи може да ви се струва, че организацията е всъщност глупава, защото прекалено много участници се занимават с едно и също. Какво не е наред в тази картинка? Разрешете ми да ви го покажа, защото то се променя.

Обединеното колективно съзнание

Ето нов израз: Обединено колективно съзнание. У Човешките същества ще се появят същите атрибути на съзнанието, които се използват от вашите клетки. Те ще бъдат свързани като че ли са съединени едни с други. Те ще знаят какво мисли другият. Не персонално или в частност, а интелектуално и на основата на сътрудничеството, ръководейки се от здравия смисъл. И вече съвсем скоро ще откриете това, за което никога не сте мислили, че е възможно: крупните организации ще започнат да функционират много по-добре, отколкото досега. Това са различни части на едно и също нещо, скъпи. Можете ли да си представите ситуация, в която не съществува ръководство? Това може да стане само в случай, че на всяка индивидуалност са известни проблемите на всички. Разбирате ли за какво ви говоря?
Това е факторът мъдрост, скъпи. Можете ли да си представите как ще се отрази това на всичко? Хайде да започнем от най-простото: Взаимоотношенията, бизнесът като цяло и корпорациите, и политиката, и правителствата. Ако съзнанието – това е физика /както вече споменах/, то това означава, че съществуват чисто физични правила на мъдростта и, значи, е възможно те да се видят и да се работи с тях.
Спомняте ли си за това излъчване, което се появява на пътя ви, в Слънчевата система? Спомняте ли си, че то ще бъде втъкано в магнитната решетка? Това ще доведе до разблокиране на вашата ДНК. Но разблокирано ще бъде това, което вие приемете по свой собствен избор, скъпи мои. Това няма да стане, ако вие не дадете своето разрешение за него. Моята задача е да ви кажа, че сте го наблюдавали!
Вие всички ще се върнете и аз съм ви говорил за това. Независимо какво ви говори сега вашето уморено тяло, все едно вие се връщате. Представи си младо тяло с всичките знания, които сте натрупали този път, и когато ти е необходимо да преминеш през същите грешки! Ти ще пристигнеш свеж, добре изглеждащ и помнещ! Вие няма да пропуснете такава славна вечеринка, скъпи. Всеки път, когато те срещам от моята страна на завесата, ти не можеш да дочакаш да се отправиш отново, особено ако те очаква някое обезщетение. Вие прекарахте много време, сражавайки се със старата енергия, скъпи. Така че защо да не се възползвате от това, да ви възнаградят и честно да си заработите? И даже повече.

Отново детската площадка

Разказвали сме ви, че като метафора се явяват децата, които играят на детската площадка. Възможно е да си спомняш какво беше на детската площадка? Помниш ли хулиганите? Спомняш ли си своето усещане за безпомощност или, може би, ти си бил хулиганин? Можеш да си сътворяваш каквото ти харесва със своето детско съзнание, и другите деца са правили същото. Това беше преживяване и ти правеше всичко, което можеш, за да отстояваш себе си.
Но това се промени, когато пораснахте и бидейки млади хора, вие повече не правехте тези неща, които правехте на детската площадка. Не се дразните, не хвърляте камъни, не се карате. Сега знаете повече, защото сте пораснали и сте станали по-мъдри. Така че помислете за човечеството, което все още не е напуснало детската площадка. В тази нова енергия, след 2012 г. на вас ви се дават инструментите на зрелостта, които сте заработили. Вие виждате цивилизацията с нови очи, и детската площадка започва да изчезва. Появява се мъдростта, за да разберете това.
Скъпи мои, човечеството няма да премине към тази нова мъдрост дотогава, докато не премахне от себе си воюващите варвари. Впрочем, това е всичко, с което се занимавахте в продължение на еони години! Вие се учехте да се убивате един друг все по-добре и по-добре, в продължение на много години, и внезапно съзнанието рязко се променя. Хората започват да разбират, че по голямата сметка: „Не е това, което искаме.” О, повярвайте ми, не за дълго още ще ви се налага да доказвате това, но постепенно болшинството от хората го осъзнават.
Вие разбирате, че както и в реалния живот, някои хулигани така и не са пораснали, и досега играят „по правилата на детската площадка”. И някои от тези неща виждате на планетата точно сега. Те са искали да вземат старата, тъмната енергия и да я върнат назад, там, където е била преди 2012 г. те искаха да ви накарат да се боите, но това няма да се случи. Мъдростта се променя.
Вроденото ви започва да се променя. Вроденото – това е интелектът на разумното тяло /това е енергията, към която се обръщате при мускулни натоварвания, кинезиологията/. Сега още има мост между материалната обвивка на тялото и вроденото отсъства, но той започва да се строи. Позволете ми да ви опиша това с прости думи. В крайна сметка ти сам ще станеш своя лечител – интуитивист. Ще ти бъде известно какво става във всеки орган на твоето тяло и във всяка жлеза – ще знаеш дали не е нарушен балансът в кръвта ти! Не мислиш ли, че мозъкът ти ще ти позволи да узнаеш това? А вроденото ти вече знае за това! То през цялото време се старае да се балансира и единственото, което не докосва – това е вашето съзнание! Тази днешна система не ви ли се струва напълно съвършена? Но тя не работи пълноценно. А когато започнете да функционирате на 44 % - тя ще стане реалност. И това е само началото, скъпи.
Представете си Човешкото същество, което ще знае тези неща. Вие можете да го видите, да кажете, че това е свръх-човек. Как могат хората да притежават такива свойства? Добре дошли в бъдещето! Мирът на Земята – това е само началото и на всеки е известно, както би казал моят партньор, защото то само по себе си произлиза от мъдростта. Вие спряхте да се сбивате на площадката, когато станахте възрастни. Придобихте зрелост и малко елегантност. Дневният ви режим се промени и вие трябва да се разбирате помежду си.
Ето какво очакваме на тази планета! Такава е нашата прогноза. Не веднага, но това започва сега. Ние ви даваме азбуката на как работи това. И когато това се случи, ще стане вашата реалност. Даденото обяснение е нужно, за да разберете, че не тази магическа енергия, която се носи към Земята, ще ви донесе мира. Не. Това се привежда в движение с вашата ДНК, с вашата мъдрост, с вашите въплъщения и с това, което сте решили да направите. Ето, това е посланието. Това е работата!
И както винаги, ще има такива, които ще попитат: „А колко скоро? Всичко това звучи прекрасно!” Искам вие да запомните: някои от вас бяха тук преди 20 години, когато моят партньор ме въведе в стая, която много приличаше на тази, и за първи път ми позволи да се разкрия и да ви дам послание. В оня момент ние ви дадохме информация, която точно в този момент става пред вас – това се случва. Ние виждахме потенциала за това, което можеше да бъде и за това, което вие можехте да направите. Това не беше празно пророчество, то се случи!
Духът не знае бъдещето, защото то зависи от свободния избор на човечеството. Но на нас ни е известно какво се е случвало по-рано на другите планети. Ние виждахме това, което вие правите сега, и виждахме отгоре това, което никое Човешко същество не можеше да види. Знаем за това, което може да се случи след миг. Няма да повярвате какви неща виждаме, и всички те ви тласкат напред. Колко скоро? Това зависи от вас. Има много неща във ваша полза, включително и това, което става в Слънчевата система и точно по разписание за новия Човек.
Изравняването на прецесиите на равноденствията и краят на 2012 г. ознаменуваха началото на прехода на Човешкото съзнание към състояние на зрелост. За това беше пророчеството на Древните. По-нататък, съществува някакъв срок, за да се привикне към това. Не мога да ви кажа колко продължителен ще бъде той. На другите планети той беше удивително кратък. За вас съществува потенциалът бързо да преминете през това. Скъпи мои, вие вече си заплатихте цената за това. Всички тези въплъщения, в които работихте над тази главоблъсканица, ви доведоха до тази кулминационна точка и вие си заслужихте свободата да видите сега резултатите от своята работа. Изисква се определена пренастройка, за да преминете от старото към новото и от вас зависи съответната пренастройка – искането на новата честота на вибрациите. От вас зависи да излезете от страха.
И накрая ще ви кажа това, което съм ви казвал и по-рано, и ми се иска да го чуете отново и отново. Още много пъти ще ви повторя, за да ви бъде понятно това, което виждате. Тъмнината ще се опитва да провали победата на светлината, която вие сте включили. Тя притежава единствения инструмент – единствен, но все още мощен. Този инструмент може да достигне и до най-високия от високите и да го погуби. Той може да се добере до Работниците на Светлината, и до лечителя, и до ченълера. Неговото име – думата, която се състои от пет букви – страх.
Ако се страхувате – значи тъмнината е победила. И тя знае това. Аз искам вие да помислите върху това. Нека вашата светлина засвети по такъв ярък начин, за да няма повече ужаса, който лъха от думата от пет букви. Той даже не съществува. Преминете през тези времена и ги запомнете, защото сте ги очаквали и сте работили за тях. Работете за другата нова дума – ЛЮБОВ.
Спрете за миг и се поздравете един друг.

И това е така.

Крион

Източник


Предложение и превод: Селена | Самосъзнание.com


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments