Седмично послание на Хиларион 11-18 януари 2015г.

божествените връзки помежду си

Възлюбени,
По света се случва тиха революция на съзнанието. Тъй като всяко сърце се отваря за по-голямото енергийно вливане, хората започват да си припомнят божествените връзки помежду си. Те започват да се вглъбяват, да стоят в тишина и в самота и размишляват за истинската си същност. Те отделят необходимото време, за да разберат, че светът, в който живеят, бързо се променя и се питат защо трябва да е така. Те търсят отговорите на многото си въпроси и се обръщат към интернет, където имат възможността да пробват с много ключови думи, които ги отвеждат към много информация, която незабавно се разгръща пред тях в огромната библиотека на колективното познание. Те търсят отговори за смисъла на живота, за съществуването на духа и като правят това, те откриват информация, която отваря за тях цяла нова реалност. Те разпознават онова, което звучи като истина в собственото им сърце и душа.

По много начини това е неудобно откритие, защото сега те започват да разбират, че всеки човек на планетата е отговорен за собствените си избори и действия във всеки един момент, че душата им носи отговорност за всичките им действия през целия им живот и че светът, за който си мислеха, че е реален, беше само илюзия, проектирана от външни сили. От това осъзнаване идва пробуждане и желание да узнаят къде стоят те във вечната схема на нещата. Това осъзнаване отваря вълнуващи нови пътища и те откриват нови възможности в живота си. Когато сърцата им се отварят за нови възможности, те виждат, че се изисква единствено тяхното внимание, намерение и усърдие. Техният хоризонт е разширен по много начини и те започват да изследват нови потенциали за живота си, в нови мисли, нови действия, които могат да предприемат, за да направят живота си по-добър от преди.

Те гледат на хората в живота си с нови очи. Те разбират, че именно чрез взаимоотношенията си с другите могат да научат повече за собствения си характер, че това, което виждат в хората около тях и което харесват и адмирират, е качество, което те самите въплъщават. А това, което те не харесват в нечий характер, е също част от собствения им характер. Те започват да придобиват много по-състрадателна нагласа спрямо себе си и другите и разбират, че всяка среща с другия помага да се разшири разбирането им за живота и любовта и им помага да разберат кои са те като личности. Те избират да са по-любящи и приемащи спрямо себе си и хората в сферата си на влияние и приемат света такъв, какъвто е . Сега те разбират, че личният им свят е резултат от мислите им и че могат да променят мислите си към по-любящи мисли и като правят това, те създават живот и свят, който е прекрасно да се изпитва.

Те започват да вярват в по-висша сила, която винаги е работила в личния им живот, вселенската сила на любовта, която винаги ги води и устоява на проверките на времето и чрез това животът им приема по-висш смисъл и цел. Когато те си позволяват да чувстват и изпитват любовта, която залива тях и всички на планетата им, те осъзнават, че нищо никога не може да ги нарани или да има негативен ефект върху тях, освен ако те самите не позволят да влезе страх. Чрез поддържане на отворено сърце и ум и с вяра в целебната сила на любовта, която може да промени живота им, те изпитват повече радост и щастие във всички аспекти на живота. Чрез вяра в истината на собственото си сърце и в интуитивните си възприятия, те привличат към себе си всичко необходимо за създаване, което е желание на сърцето им, а в ежедневието им ще се прояви повече мир и яснота.

Има естествен божествен ред във всяко творение и животът на всеки винаги е поддържан в съвършен баланс. Всеки опит, през който човек преминава, е урок в любовта и мъдрост, която обслужва по-дълбока цел, отколкото човек предполага по времето, когато го изпитва. Всеки има способността умствено и емоционално да се извиси над всичко, което среща в живота, и да го надмогне. Настоящите житейски изпитания, които изпитва всеки човек като личност и като колектив, изискват повече състрадателност, толерантност, търпение и нежност. Тези качества са знак за зрялост и сила на характера. Възможно е да се разрешават ситуации по любящ начин, което създава положителни последици за всички, които участват в тях. В сърцето на всяка материя съществува единствено любов.

До следващата седмица...

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2015/01/11-18-2015.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

3 comments