Помощ от Източника за децата – малките Творци


Помощ от Източника за децата – малките Творци – 07.07. 2014г.

Приветствам ви, скъпи мои братя и сестри! Аз Съм Исус Христос. Скъпи мои, вие израствате, а заедно с вас израстват и вашите малки деца. Много от децата се явяват като учители за вас и вашето обкръжение. Сега вие помагате на децата си в тяхното израстване, но и те от своя страна ви помагат за вашето израстване. Това е незабележимо за вас, но е така. Помогнете на децата си да бъдат добри учители за вас. И тогава, те ще могат да реализират жизнената си програма, която са поели. Наблюдавайте децата си и ги подкрепяйте. Вие все още имате време да си взаимодействате с вашите деца, скъпи мои. Скоро Земята ще се промени и ще се променят много от процесите, които протичат сега на нея. Независимо от това, вашите малки деца и занапред ще бъдат ваши учители. Вие можете да помогнете на детето си да стане такъв, какъвто желае, изхождайки от различните опити, които е придобило по-рано, както на Земята, така и в други Светове. За да направите това, трябва да наблюдавате и да изпращате своята любов към малкия човек, който е дошъл във вашето семейство и няма смисъл да упорствате, и да изисквате нещо, което не е като маяк в живота на детето. Разбирате ли какво ви казвам? Когато се концентрирате върху това, какво сте искали за себе си когато сте били малък човек, тогава очите ви ще се отворят.

Земята бързо се променя. Вече се променят енергиите, които са били на нея от момента на съществуването на човека. Енергиите на човешкия поток (иначе казано – енергиите на Рода) не са у всички човешки същества единно цяло. Единният поток на Рода за всеки човек поотделно започна да се променя. Преди всичко искам да ви кажа какво ще стане с всеки човек, когато неговият Род го напусне. Ще настъпи момент, когато енергията на Рода ще спре да тече през тънките тела на хората. Ще настъпи затишие. И не трябва да спите в това време. Под сън се разбира слабоумие, бездействие и лекомисленост по отношение на знаците изпращани от вашите Ангели и Учители. Ще бъде извършено презареждане на общо единно ниво, за целия жизнен поток на човешката цивилизация. Кога ще се случи това? Това ще се случи през есента. Това е естествен механизъм за обновяване на живата материя, нейната промяна и адаптиране към условията, в които пребивава.

Всички хора преминаха в новите енергии, но не всеки ще може да пребивава в тях. Много са повиканите, скъпи мои, но избраните са малко – тези, които са избрали сами себе си пред своя Род и пред нашия Отец да продължат пътешествието си на лейди Гая.

Вие знаете, че много от вас не завършват в училището в което са постъпили като деца. Много от вас, на определен етап от живота си преминават в нов клас и продължават обучението си, но вече в друго училище. В последствие завършват обучението си и получават дипломи, но като випускници на друго училище. Но не от това, в което са постъпили първоначално. Така е и сега, скъпи мои, много от вас постъпиха като ученици на лейди Гая, но не всички желаят да продължат обучението си на нея.

Скъпи мои, презареждането ще премине плавно в продължение на 3, възможно е и на 4 дни. Това е мек процес. Намирайки се в него… отначало всеки от вас, изхождайки от това ниво на възприемане на реалността, което той има, ще почувства, че нещо си е отишло, но няма да може да разбере за себе си какво е това нещо. Впоследствие, след няколко дни човек отново ще почувства, че нещо е дошло… но веднага няма да може да разпознае какво се е изменило. Изменението ще носи общ характер, скъпи мои. Но енергията на Рода няма да се върне при всички. Тези, които искат да постъпят в друго училище, ще могат да го направят. За да стане това, енергията на техните Родове ще ги напусне и ще влезе във взаимодействие със световете, в които в последствие ще се проявят тези светлинни същества, които са напуснали школата на Земята.

Пазителите на Гая (представителите на Шестата Раса) ще почувстват силен прилив на жизнени сили, което ще окаже влияние на целия им последващ живот на Земята. Ще се промени метаболизма им и много други жизнени процеси. Хората ще започнат да се адаптират към Новите Енергии и към Сценариите, които са били избрани от нашия Отец за лейди Гая, и за целия човешки поток. Спящият великан ще се събуди когато му дойде времето и сънят ще го напусне. В този момент всеки човек ще е на своето място, на което трябва да е. Когато енергията на Рода се трансформира във вас, вие ще забележите, че малките деца са започнали по друг начин да проявяват връзката си с вас. Връзката ще стане много по-дълбока. Вие ще почувствате на ниво възприемане на реалността единение със своето Земно Семейство. Ето това е нещото, което е много важно за вас. Това е нещото, което ще е трамплин за израстването на много от малките представители на Шестата Раса. Сега много от тях са малки деца, но ще дойде време и те ще пораснат. Благите плодове, които предаде нашият Отец на всеки от вас, ще се влеят в малките деца и те ще наследят Земята. Блажени са кротките, защото те са солта на Земята. Исус Христос.

Приел: Богдан Манжелей (Михаэль) 07.07. 2014 г.

Източник

Превод: Георги Петров


МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments