Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Маха Чохан - Ден 14 - 4 Юни 2014

Маха Чохан - Ден 14 - 4 Юни 2014Маха Чохан

Маха Чохан представлява Светия Дух и всички божествени качества на Майка-Баща Бог на Планетата Земя.

Това съзнание насочва дейността на всички Лъчи, давайки действие и светлина на който и да е Лъч в инерция.

Влиянието на този космически огън е отговорно за развитието на Божествените Чувства в човечеството и е орган на проявление в могъществото на природата и силите на елементите.

Маха Чохан е този, който посвещава нашата душа в подготовка за получаване на мощта и даровете на Светия Дух и нашите постижения на каузалното тяло, много от които поради тази намеса се появяват в този вечен момент на сега.

Призовете това велико Божествено Същество и легионите от Ангели на Белия-Огън, за да пулсира Свещения Огън на Светия Дух, освобождавайки потока на Живот от Великото Централно Слънце в сърцата на всички хора, развиващи се със Земята.

Силата на Маха Чохан е комфорта,а негов символ е белият гълъб.
МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments