Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Лейди Майстор Лето - Ден 8 - 29 Май 2014

Лейди Майстор Лето - Ден 8 - 29 Май 2014Лейди Лето

Лейди Лето е учител на младостта, особено фокусиранa върху деца, които са въплътени като служители на Божествения План. 

Лето ни учи как безопасно да напуснем тялото и да си върнем волята, така че да можем по-добре да си спомним нашите преживявания в етерните области и обучението през нощта. 

Тя също помага като ни обгражда в мантия невидимка за раздора на външния свят. Тя е въплътена по време на цивилизацията на Инките, където донесе много постижения в науката, тъй като разбира духовните закони зад проявлението. Тя беше също Атлантски учен и Китайски мистик.

 Ние можем да се обърне към Лето за помощ в настройването към пламъка и, който е лилав оттенък със златни проблясъци. Тя също така се фокусира със Златния и Платинения Лъч на Просвещението.МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments