Разпознаване Природата на Съзнанието


Без концепции, оставете вашето съзнание, както си е, в стабилна визия на изявa. Ако можете да направите това, то е най-доброто от медитацията. По отношение на разпознаването на природата на съзнанието, духовните наставници от миналото заявиха, че това може да бъде установено в интервала след прекратяването на една мисъл и преди възникването на следващата мисъл. В този интервал е налице празнота. 

Колко е дълъг този интервал? 

Грешно е да се мисли, че е кратък по продължителност. Напротив, това е самата природа на самсара и нирвана. В стабилната визия на изява, точно в мига, в моментната визия на моментния момент на изява, вие може да разпознаете същността на ума.

~ Gyatrul Rinpoche

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments