Седмично послание на Хиларион 2 - 9 февруари 2014г.


Възлюбени,

Мнозина сега на планетата се пробуждат за разбирането, че всеки човек е създателят на собствената си реалност и че Вселената перфектно отразява това, което хората изнасят навън чрез техните мисли, чувства, емоции и нагласи. Сега според законите на Вселената, доброто, което са изнесли навън във външния свят около тях, се завръща при тях. На този етап от разгръщането на Божествения План, е в сила законът на милостта и човечеството е благославяно от неутрализирането на всички повтарящи се мисли, които извират нежелани от самите дълбини на съществото им. Тези основни проблеми неизменно имат своите корени в предишно съществуване, тъй като животът беше изпитван чрез физическо въплъщение. Законът на милостта дарява гаранция, че тези с искрено сърце, ум и намерение, които са се присъединили по пътя на Светлината в служба на ближните си, ще получат всяка възможност да освободят тези модели на изразяване, които изплуват в осъзнаването им, за да може да им се даде разбиране и окончателно освобождаване.

Отминаха дните на скучни и мъчителни усилия да се изпълните с повече светлинен коефициент, защото сега това се случва стъпка по стъпка, тъй като повече Светлина изпълва планетата и крачките, които се предприемат в напредъка на Божествения План, са отвъд най-смелите ви очаквания. Случват се много основни промени в структурите на старата парадигма и те тихо са заменяни от нови системи, които позволяват да се зачитат правата на всички. Има различен подход към решаването на общи проблеми, който сега е в началните етапи на своето изпълнение. Човек трябва да е проницателен в разпознаването на тези области на подобрение и това в много случаи не е лесно начинание, защото рядко има честни и почтени истини, изричани, за да ги чуят всички. По-скоро, човек трябва да се превърне в детектив, за да разкрие истинската история зад дадените думи.

Приливите на еволюцията се променят в полза на движението в по-висше съзнание за всичко на вашата планета. Именно чрез отварянето в по-високо осъзнаване човечеството напредва в по-просветени етапи на взаимодействие с другите от вида си. Както казахме преди, това е движение, което първоначално е трудно забележимо, но е движение, което ще нарасне по мащаб през идващите дни. Онези на Земята, които поддържат високо ниво на светлинен коефициент, са призовани да поддържат по-висшата визия за света, който искат да създадат. Ще дойде време, когато всички ваши усилия ще започнат да се виждат, като чудотворни промени приведени в материализация за доброто на всички на планетата. Започнете да записвате всяка малка и положителна промяна, която забелязвате в света около вас и скоро ще видите, че списъкът ви расте и се разраства.

Именно в изразяването на по-висшите качества на духа ще бъдат забелязани най-големите промени. Хората по света започват да осъзнават дуалистичните изразявания и поведение и изразяват това, което чувстват, че се излъчва от сърцето им. Колкото повече доброто се изразява и се показва спрямо ближните, толкова повече това движение ще се разпространи експоненциално. Тази практика също включва изразяването на доброта към себе си, защото без приемане на себе си, любов към себе си, любовта към другите и нейното изразяване са възпрепятствани. Това е работата, която по настоящем е в ход. Слоевете на себеотрицание и отричане на божествеността на човека се отлепят и всеки човек започва да разбира и признава красотата и светлината, които живеят в съществото му.

Когато хората могат да видят и разпознаят собствената си красота и божествени качества, те започват да разпознават тези качества в техните братя и сестри и скоро обръщане, промяна се създава вътре в динамиката на всички връзки. Онези, които са изморени да виждат по-ниските качества, изразени в хората около тях, ще разпознаят промените, когато те се случат и скоро по-голяма част от хората по планетата ще прегърнат този начин на изразяване. Те ще отхвърлят начините на поведение и изразяване, които са били проявявани като приемливи в развлекателната индустрия и ще осъзнаят, че това повече не е пътят за тях. Хората ще търсят онези места, където се изобразява величието на човешкия дух и тъй като повече хора ще правят това, то ще се разглежда като верния път и сърдечно ще е прието.

До следващата седмица …

АЗ СЪМ Хиларион

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2014/02/2-9-2014.htmlМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments