Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Змията и Лотосът: Вътрешни Светове - Външни Светове ~ Част 3

Змията и Лотосът: Вътрешни Светове - Външни Светове ~ Част 3

баланса между вътрешното и външното

Специализацията прави все по-малко хора способни да видят голямата картина, да почувстват и усетят интуитивно естетиката на системата като цяло.

Древното знание е тук сред нас, скрито пред очите ни. Но ние сме твърде заети с мислите си за да го разпознаем. Чрез тази забравена мъдрост ние можем да възстановим баланса между вътрешното и външното, Ин и Ян, между спиралата на промяната и тишината в нашата сърцевина.

В древногръцката легенда, Асклепий бил син на Аполон и бог на лечението. Неговата мъдрост и изцеляващи умения били ненадминати и е казано, че той е разкрил тайната на живота и смъртта.

В древна Гърция, в Асклепиевите лечебни храмове познавали силата на първичната спирала, символ на която била тоягата на Асклепий.

За Хипократ, бащата на медицината, чиято клетва все още оформя моралния кодекс на медицинската професия, се казва, че е получил своето обучение в един Асклепиев храм.

До ден-днешен, този символ на нашата еволюционна енергия е емблема на Американската медицинска асоциация, и на други медицински организации по целия свят.

В египетската иконография, змията и птицата изобразяват двойствеността или полярността на човешката природа.  Змията, посоката надолу, е проявената спирала - еволюционната енергия на света. Птицата е посоката нагоре, възходящото течение, насочено към слънцето, или пробуденото изострено съзнание -
празнотата на Акаша.

Трета част
ЗМИЯТА И ЛОТОСЪТ

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments