Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Изцеление

Изцеление


Лечение буквално означава да се стане цяло, като в същото време Болестта обикновено се отнася до личния опит на нежеланото и, или болезнено физическо или психическо състояние на човека.

Обикновено в преследването на комфорт, болестта е лъжливо възприемана като враг, затова ние правим решения и формираме погрешни вярвания за болестта. Но какво ако бихме могли да възприемаме болестта по друг начин? Какво ако гледаме на заболяването като част от лечебния процес? Как ще се промени нашият опит?

Болестта е важен аспект от изцелението, защото това е най-естественият начин, чрез който душата ни непрекъснато се преобразува или изключва не-любящите енергии от нашето тяло и нашата аура. За съжаление ние имаме склонност да се противопоставяме на този много необходим процес, защото не разбираме, че заболяването е част от самия лечебен процес, и в резултат на това страдаме.

Колкото и да искаме да сме същества от светлина, това все още не е реалност за всеки от нас живеещ на тази планета. Така че ние сме обект на някаква форма на физическо или психическо заболяване в хода на нашия живот. Най-важното е да не се съди, да не се противопоставя на или осъжда заболяването. Вместо да се каже: "Защо причиних това на себе си? Или "Какво съм направил, за да доведа това върху себе си?", най-добре е да се разграничим от нашите възприети тълкувания и да станем едно с болестта. Без осъждане, вина или жертва.

С този нов модел, ние можем да бъдем чист, любящ канал, чрез който Божията любов може да потече, за да създаде трансформация (лечение), необходима на всички нива на нашето същество.

Следователно, пътуването от заболяване към изцеление започва с решението да се възползваме от възможността да поставим нашата стойност в присъствието на любовта над всичко друго. Има много неща, които все още са невидим за нас, но когато ние поставяме стойността си върху любовта, ефектът на заболяването след това е много положителн, защото е от това съзнание, от което истинското изцеление се провежда.

Благослови заболяването, това е знак, че се изцеляваш.

В това се намира подаръка.

Любов и Благословии

~ Angelica & Terence Atman

Източник

Превод: Димитър Кирилов | Самосъзнание.comМОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments