Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - Ескалацията на настоящия ви Хаотичен Възел - ФУКУШИМА

Ескалацията на настоящия ви Хаотичен Възел - ФУКУШИМА


Планетарно послание на Хаторите чрез Том Кениън

Ще разделим съобщението си на две части. Първата ще се занимае с ескалацията на настоящия ви Хаотичен Възел, а втората – с ядреното съоръжение при Фукушима, Япония.


Ескалацията на настоящия ви Хаотичен Възел

В сравнение с предишните Хаотични Възли, този е силно опасен.

От наша гледна точка, основната причина за това е свързана с промените в магнитното поле на вашето Слънце. Наистина ескалацията на този Хаотичен Възел е свързана пряко с промяната на магнитното поле, в която навлиза вашето Слънце.

В тази фаза на промяна на магнитното поле на вашето слънце има аномалии, а вашите учени са озадачени относно причините за това странно поведение. Тъй като Слънцето навлиза в по-динамична фаза на магнитно обръщане, включително и периода веднага след промяната на магнитните полюси на Слънцето, ние очакваме по-нататъшни ескалации на настоящия ви Хаотичен Възел. Всеки технологичен инструмент или биологична система, която използва електромагнитни полета, е обект на аномалии по време на тази фаза от обръщането на магнитните полюси на Слънцето.

Не се изненадвайте, ако вашите компютри и средства за телекомуникация проявяват смущения. Като биологични организми вие постоянно сте стресирани от този Хаотичен Възел и в зависимост от нивото ви на чувствителност, може да изпитвате нарушения в съня, емоционална нестабилност, възприятиен дисбаланс, проблеми с паметта и неспособност за логическа последователност – така, както сте свикнали.

Докато в предишното си съобщение ние споменахме тези аномалии, смятаме, че ще видите увеличение на тези явления, тъй като вашето Слънце навлиза в по-динамична промяна на магнитните си полета – включително и след като настъпи периодът на същинската смяна на полюсите.

Ние ви съветваме да прочетете предишното ни съобщение Познавателни и емоционални предизвикателства по време на Хаотични възли заради простия метод, който може да ви помогне, когато преминавате през фазите на ескалиране на настоящия Хаотичен Възел.


Фукушима

Ядреното съоръжение във Фукушима, Япония, е в критична фаза на своето извеждане от експлоатация. Това включва премахването на силно радиоактивни лостове от един от нейните повредени реактори. За най-голямо съжаление това става по време на ескалацията на фазата на настоящия ви Хаотичен Възел, но такава е природата на дуалността.

Фукушима представлява голяма екологична заплаха за целия Тихоокеански басейн и ако радиацията не се ограничи, в крайна сметка тя ще застраши екосистемата на цялата планета.

Това е много сложна ситуация.

Три от реакторите изпитаха ядрени сривове по време на земетресението през 2011г. Сега няма технология, която е способна да се справи с такова ниво на радиация. Освен изтичането от складовете на Фукушима, където се съхранява радиоактивна вода, подземните води, течащи под Фукушима и вливащи се в Тихия океан, са замърсени от трите ядрени срива.

От наша гледна точка това има тежки последици.

Ние предлагаме използването на специфична звукова медитация с цел да се помогне на природните духове на този регион, да се помогне на човешките същества, които работят в опасните и критичните изваждания от експлоатация на това съоръжение и за вдъхновяване с нови технологии, които да се справят с кризата. Тази звукова медитация е за онези от вас, посветени в служба на планетата за „дълго време”, както казвате вие.

Последиците при Фукушима ще продължат под много форми поне в следващите две или три десетилетия, освен ако неизвестни до сега нови технологии не се появят, за да се справят с ядрените сривове и замърсяването на подземни потоци, вливащи се в Тихия океан.

Ако чувствате съпричастност с тази цел и резонирате със звуците, които изграждат тази медитация, ние ви каним да се присъедините към тази планетарна служба.

За да участвате пълноценно в тази звукова медитация и за да окажете положително въздействие върху ситуацията, трябва да имате яснота, вибрационна устойчивост и постоянство. Това е призив към високо духовно майсторство при ужасни обстоятелства.

Позволете ни да обясним необходимите три качества.


Яснота

Яснотата, която е необходима тук, е признанието, че като същества-творци вие имате капацитета и правото като човешки същества, живеещи на тази планета, особено колективно, да променяте крайния резултат. Това става чрез яснота на целта и яснота на емоцията. Това е обединение на мисъл и цел, сплотени чрез съгласувана емоция, което ще породи най-положително въздействие.


Вибрационна устойчивост

Казано метафорично, вие плувате сред отломките от глобално енергийно цунами.

Вие сте свидетели на срива на цивилизация, каквато сте познавали, и на раждането на нова цивилизация. Но една последица от такава радикална промяна за толкова кратко време е нарастването на страха.

За да участвате в тази глобална медитация, тази форма на планетарна служба, вие трябва временно да се издигнете над реакциите на страха си. Трябва да навлезете в силно съгласувано състояние на емоционална вибрация, за да сте ефективни в тази служба.


Постоянство

Тъй като ситуацията във Фукушима ще продължи под различни форми за много години, това не е краткосрочно приложение на духовно майсторство. Това изисква вие да посетите ситуацията в медитация много, много пъти. Задачата да се присъедините към настоящата служба, т.е. трансформирането на ситуацията във Фукушима чрез високо съгласувани състояния на емоция и яснота на целта, изисква вниманието ви многократно. С други думи, след като получите усещане за медитацията, вие навлизате отново в нея, когато почувствате призив да направите това, докато ситуацията във Фукушима напълно се разреши.


Медитацията

Звуците, които изграждат тази медитация, включват целебни енергии към природните духове от региона покрай Фукушима. Тя също включва подкрепа за човешките същества, работещи върху задачата за изваждане от експлоатация на съоръжението.

Когато слушате тази звукова медитация, вие идеално бихте навлезли в състояние на вибрационен резонанс, който бихте описали като екстаз, безлична любов, признателност или благодарност. Докато стоите в едно или във всички тези кохерентни състояния през цялото време на медитацията, вие си представяте положителни резултати, по каквито и начини те да ви се явят.

Ако не знаете как да навлезете в състояние на екстаз и искате да експериментирате с това съгласувано състояние, ние ви предлагаме да прочетете предишното съобщение, озаглавено Екстазът и сърцето, което представя прост метод за генериране на това състояние на съзнанието.

Не е важно кое съгласувано състояние на съзнание използвате, т.е, екстаз, безлична любов, признателност или благодарност. Но от жизненоважно значение е вие да постигнете високо съгласувано състояние, което надмогва страха, за да бъде ефективно по време на тази медитация.

Без да знаете как това ще бъде осъществено, вие поддържате ясното намерение ситуацията във Фукушима да се разреши в полза на живота на тази планета.

Колективно това намерение ще задейства ефект на квантово поле. Целта на тази енергийна дейност е да вдъхнови нови технологии и нови начини за справяне със ситуацията.

Самата медитация е с продължителност 3 минути и 28 секунди.

Кликнете тук, за да чуете и/или свалите Звукова Медитация Фукушима (3:28 минути).


Лична защита

Ако живеете сред или близо до Тихия океан, предлагаме ви да прочетете предишното ни съобщение, озаглавено Лекарства от Светлина. Това е умствен/телесен/духовен процес, който включва най-висшите ви измерни аспекти, за да защити биологичния ви израз, т.е, физическото ви тяло.


Заключение

Това съобщение е призив за специфична и силно отговорна планетарна дейност и служба. Ще знаете, ако сте призовани да участвате в тази форма на Планетарна Служба, защото ще почувствате отговор в сърцето/ума си и оживление на съществото си.

Ние сме го казвали преди и отново ще го кажем, „Пътуването на Посветения е изкуството да прилагаш съзнание към живота”. Именно чрез това прилагане вие придобивате по-голямо майсторство.

За тези от вас, които се чувстват призовани да се присъединят към тази форма на планетарна служба, изпращаме към вас най-дълбоката си признателност.

Хаторите

26 ноември 2013г.


Мисли и наблюдения на Том

Скоро след земетресението в Япония през 2011г., което жестоко разруши ядреното съоръжение при Фукушима Даиичи, бях в медитация, когато неочаквано се намерих на въображаема скала с изглед към острова Япония.

Тибетски будист лама на име Ябсонг Ринпоч седеше до мен. Той посочи надолу и каза „Скоро целият свят ще страда като Япония”.

Сякаш думите му се оказват тъжно пророчески.

Не е в обсега или целта на това съобщение да се обсъждат множеството екологични опасни сигнали, които сочат към Фукушима. Всеки, който се интересува от проучването на все по-големия брой данни, отвъд повърхностното третиране на кризата от основните ни медии, може да намери много в Интернет чрез търсене с думите „ радиация Фукушима”, „ ядрен срив Фукушима” и „отломки от Фукушима”.

Просто бих ви призовал да си запазите „остроумията си”, тъй като има много погрешна и преувеличена информация, която изтича там за бедствието. Фактите са достатъчно плашещи и без да се налага да се навлиза в необосновани спекулации. За по-голяма яснота бих предложил да четете доклади от уважавани учени – особено онези от областта на ядрената енергия, екологията и морските науки, както и онези, които работят в областта на епидемиологичните проучвания (имайки предвид, че ракът и болестите, свързани с радиацията, се увеличават в различни населения, включително в Япония и Северна Америка). Също бих обърнал по-голямо внимание на уважавани алтернативни източници на новини. По мое мнение те включват, но със сигурност не се ограничават до The Huffington Post (www.huffingtonpost.com), Energy News (www.enenews.com), Simply Info (www.fukuleaks.org), The Guardian (www.theguardian.com), and Greenpeace (www.greenpeace.org).

Следва продължение...

Източник

Превод: Tauno

http://elvenjewels.blogspot.com/2014/01/blog-post.html

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments