ВИЕ СТЕ ПРЕКРАСНИТЕ ВЪЛНИ НА МИРОЗДАНИЕТО : ПИСМО 4723


ПИСМА ОТ НЕБЕСАТА


Бог каза:

Често ми задават въпроса: „Господи, Ти как стана Бог? Кой Те създаде? Ти как се появи тук?”

Да, аз разбирам Вашия въпрос.

Аз винаги съм бил. Не е имало никога време, когато да не Съм бил.

Аз винаги съм съществувал.

Аз представлявам първоначалната енергия. Аз представлявам освобождаващата енергия. Аз Съм същата енергия, която винаги Съм бил. От енергията се появява още повече енергия и по този начин от енергията се появява Мироздание в многобройни проявления.

Аз се преумножавам и затова Съм Ви казал да се движите напред и да се преумножавате. Да, аз Ви моля да се движите напред и се преумножавате, както Аз съм преумножил Себе си. Да, раждайте деца и поддържайте движението на Мирозданието. В същото време Аз подразбирам повече увеличаването на преумножаване само на физическото Мироздание. Допускам преумножение на Любовта. Разнасяйте Любовта по цялата Вселена и правете всичко съвършено.

Каква е стойността на физическото Мироздание без преимуществата на Любовта? В действителност, на всякакво ниво Мирозданието съществува съвместно само с Любовта. Всичко, което е по-малко от любов, е просто извинение, просто измислица. Не съществува Мироздание без Любов.

Ние говорим сега за разширение. Любовта изобилства. Тя не преумножава себе си във вид на всякакви обекти, разберете това. Тя се разпространява в пълнота. Любовта, така да се каже, е кръгла. Не, тя не е във вид на прави линии, а е на вълни, вълни, които могат да се нарекат Любов. Мирозданието се свива и се разгръща на вълни, а Вие представлявате прекрасните вълни на Мирозданието. Творецът създава Мирозданието. Една постъпка изглежда с много действия. Мирозданието набъбва с радост, красота и природа. Целият живот се разширява и Вие се разширявате.

Понякога, така да се каже, са Ви присъщи болки на растежа. Нужно Ви е да протегнете ръка. Понякога Вие не искате това, но така или иначе протягате. В този момент на Вечност, Вие сте Безкрайността, запълнена със самата себе си.

Аз рисувам тук красива картина. Няма нищо по-красиво. С живота се появява и красота. Отначало се появи Любовта, а после тя добави части от себе си, наречени дървета и цветя, и земя и вода и всички безкрайно нарастващи. Природата на Любовта е да расте. И така, Вие бяхте родени на малка планета на име Земя; Земята еволюира и Вие еволюирате. Ние си представяме пълно Благополучие и Единство, срещаме своето, единствено АЗ и питаме:”Как си ти?”

Не съществуват опустошения. Науката отдавна вече знае за това, че енергията не може да бъде унищожена. Тя може да бъде само енергия. Енергията не се губи, защото тя расте, плува и се наслаждава на себе си и своите деяния. Енергията не осъжда. Помнете, че това е много добре. Тя просто прави това, което прави, и расте, разширява се, проявява се в света, тя идва при Вас.

Вие често задавате въпроси за целите на съществуване, подразбирайки и себе си и отговор на този въпрос е за разширение и изразяване на Любовта. Какво още би могло да бъде осигурено за Любовта? Никога не се е предполагало, че Любовта ще се скрие, да се скрие зад маска, или да лицемери. Любовта има чиста енергия и цялата енергия е Любов. Всичко на света иска да се свърже и да се забавлява. Мирозданието се среща навсякъде, даже там, където го няма.

Мирозданието е като течение на река от песни. Къде съществува песента? Тя се пее и нейният звук се изключва едновременно с това, тя се задържа във вашите уши и сърце. Вашето сърце е всичко, обичани. Вие сте Моето Сърце, обединени в своята красота. Вие сте диханието на Моето дихание. Вие сте Моята душа, изпратени на Земята, жадувайки я. О, Вие сте Творение на Любовта, създадени от Твореца на Любовта, и Тя доминира. Всичко останало, всичко материално не е важно.

Източник

Автор: Gloria Wendroff

Превод: Кръстина

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments