Плеядианците и Тяхната Технология – Хатонн / Солтек ~ 06.12.2013


Хатонн / Солтек чрез Марк Гамма ~ 06.12.2013
Мои обични хора тук, на Земята, време е отново да ви предам друго съобщение на вас. Откакто научихте тази нова информация от последното ми съобщение, днес ние трябва да възстановим отново връзката, където го финализирахме, тъй като моят канал беше твърде уморен, за да продължи.

Днес, доста освежен отново, иска да ви снабди с повече подробности за Плеядианците и тяхната конкретна технология. Бяхме споменали различни теми в последното ни послание, което ние сега искаме да продължим, а също така и тази тема с техния вид технологии.

Както бе споменато преди, Плеядианската технология е доста прогресивна. Ние се възползваме от нашата технология не само за космически полети, медицински цели, респ . медицинско лечение на нашето население, тя обхваща и нашата духовна работа.

Използването на вашият вид технологично разбиране може да се окаже доста трудно да си го представите, тъй като технологията, както ние я разбираме, далеч надминава всички възможни приложения, в сравнение с тази на Земята и нейните жители. Вие използвате технологиите за да се забавлявате, да се опрости работата ви и за да си свършите някаква друга работа, докато ние прилагаме нашите технологии също така и за работи, които са без значение от вашият начин на разбиране. За вас няма такова нещо, каквото е технологията за свързване към духовността.

И това ще бъде нашата тема днес. Искаме да ви обясним как технологиите и духовността могат да бъдат свързани една с друга. Всичко, което правим, мислим и предаваме е в придържането и хармонията с Вселената и Вселенските закони. Това е една от най – съществените предпоставки, която трябва да се спазва първо, за да се прилага всяка следваща технология в нейния смисъл.

Всяка технология ще откаже да бъде от някаква услуга, ако някое конкретно лице или организация, ще се опитат да се възползват от нея по някакъв друг начин, който не е в хармония с някой от Вселенските закони. Всички наши технологии, използвани от нас са напълно съзнателно същество. И по този начин неговото съзнание е напълно свързано с ” Всичко, Което Е ” – това отново означава, че всичко може да бъде в състояние да си взаимодейства едно с друго и да обменя факти и гледни точки и т.н. по този начин .

Това е най – прекрасното – все още зависи първо от получаване на някакво проучване, защото в противен случай разбирането на всичко това може да се окаже доста трудно. Нека да отидем на нашето пътуване и да изберем някое специално устройство – това, което скоро ще се използва също и на Земята. Става въпрос за уред, използван на нашите кораби винаги, тъй като има хора с дълбоки и сериозни наранявания.

Тези наранявания не са от някакво физическо естество, а засягат нивата на душите им. Душите са много повече това, отколкото сте в състояние да разберете в тяхната енергична сложност. Душите са същества от чисти енергии, показващи някакво невероятно съзнание и красота, която също е на висота във Вселената.

Такава една душа може да бъде значително повредена от време на време, тъй като може да е претърпяла голям шок или някакъв травматичен опит или е изключително фрагментирана от някоя ядрена експлозия ( това може да създаде някакъв вид смущение на отделни части на душата ). Тези наранявания в тяхната сложност могат да бъдат коригирани, излекувани само от някое екстравагантно прилагане на технологията. Тези устройства можете да си представите като някакъв вид камера с формата на ковчег в изправено положение. Те могат да подслонят душата и да коригират лечението й. Вие вече познавате тези устройства като "Лайт – Чембърс" – "Светлинни Камери".

Съответният пациент или душата му, ще бъдат третирани в него с различни честоти, различни светлини и звуци. Автоматично, съответната "Светлинна Камера", ще знае какви и къде са проблемите и съответно ще предложи подходящи мерки за лечение, които могат да бъдат повлияни и от човешкия му оператор. Като цяло няма да има нужда някой да работи с машината, тъй като тя има собствено съзнание, което се свързва със съзнанието на съответната душа. Тя може да обясни съвсем конкретно това, което е довело до нараняванията й и какви са изразените проблеми.

Тази процедура е напълно работеща на телепатичен режим и без използването на каквито и да било изречени думи. Всичко е спокойно и без напрежение. След специална програма на лечение, "Светлинната Камера" ще започне своята работа. Всички избрани програми мъдро преминават бърз преглед. Всички слоеве на душата ще бъдат третирани стъпка по стъпка във всички Измерения и Вселени.

От горното обяснение вие ще бъдете в състояние да разберете, че това води до някаква невероятно сложна процедура. Този график е напълно автономен. Не е необходима намеса отвън. След като лечението е приключило, душата ще бъде в състояние да напусне своята  "Светлинна Камера" и да започне отново своето служене, чрез връщане към тялото си отново. Това е направено с този канал преди известно време, когато той е бил тежко болен, прави се и в случаи, когато истинското тяло се повреди непоправимо или не е на разположение повече – на поправената душа ще бъде отредено някое друго тяло.

Всичко се съдържа в Божествения ред и се охранява и наблюдава от нашия Създател на "Всичко, Което Е". Той има легиони от помощници, за да придружават и коригиранат тази процедура. Ако са необходими някои промени или намеси, Създателят ще даде своите инструкции съответно, които ще бъдат предадени в името на всички и на съответната душа. И винаги душата е тази, която трябва да реши накрая. Свободната воля е изключително правило, а законът се спазва навсякъде.

Нека да преминем към друга тема.

Технологията е една от темите, но все още има някои други теми, които са по подобен начин интересни. Това, което ние ще ви предадем, няма нищо общо с технологиите, но все още технологията може да има художествен ефект по целия път на фона на това съобщение. Въпреки това областта на технологиите не е във фокуса ни тук и също не трябва да бъде обяснена в подробности.

За да разберете този вид обяснение, ще отида на борда на някакъв космически кораб. Ние се качихме на борда на моя собствен космически кораб, на "Феникс". Това е стар кораб и през всичките хиляди години е бил приспособяван винаги и отново с последното технологично подобрение. Въпреки това, много по – важно е да се разбере, че корабите се състоят не само от технологии, но са напълно съзнателно живи същества. Корабът има душа, така, както хората имат.

Корабите имат душа, която е наречена "Подпомагаща Душа", което означава, както следва: Тези души са били родени с цел да служат. И тяхната услуга е техният израз на Любов към всички, които искат с нетърпение да се възползват от тази услуга. Съзнанието на кораба поддържа винаги контакт с всички на борда на кораба, а също и то винаги се грижи за всички желания, удобства и всякакви възможности за неговия екипаж и техните нужди. Това е най – съществената задача, тъй като членовете на екипажа отчасти служат в продължение на години и до няколко поколения там на космическите кораби. Те живеят в някаква общност и с тях са всички техни семейства. Частично има цели групи от същите хора, които са се присъединили, за да вършат конкретна работа там.

Ние знаем и сме наясно с факта, че това може да бъде малко трудно за някои хора да си представят всичко по някакъв подходящ начин. Този начин на живот изглежда много странен за хората – да бъдат заедно, взаимодействащи си, живеейки и служейки, както е описано тук. След няколко години, считано от сега, и човешките същества също ще се научат да ценят този вид услуга, живот и работа за себе си. Служенето се извършва към общността и към себе си. Тъй като всички от екипажа са в услуга на всички от тяхната общност, хората, които са сами, без семействата си, се обслужват също. За да го изразя по някакъв прост начин : "Ние сме най – живописната маса – хора, произхождащи от различни раси, който служат на космически кораб". Нашата работа е за нас самите и за Светлината и ние пазим и гарантираме, че всичко е в хармония и съзвучие с Вселенските закони.

Отклонения от всякакъв вид ще бъдат забелязани веднага и ще бъдат коригирани също веднага. Ние сме в състояние да разберем всичко наведнъж, което не е в съответствие с Вселенските закони и също така да забележим къде и как трябва да се намесим, за да балансираме всичко в правилния ред отново.

И това е последната и следваща тема на нашето днешно послание. Ние не трябва да напускаме кораба, заради това, а ще останем все още на борда тук, тъй като това също ще е свързано с живота на борда. Всички ние, екипажът и аз, командирът на този космически кораб, сме били тук и ще останем тук в услуга още доста време. Ние всички сме равни с равни права и привилегии. Никой тук няма повече, нито по – малко. А също и тук е валидно правило, че всичко е според правилата и е в баланс. Това най – фундаментално правило ни прави винаги щастливи. Никой не притежава повече, нито се нуждае от повече, защото тук всичко е достатъчно за всички нас и за всеки.

Това е някакво много просто описание на начина, по който можем да живеем заедно. Ако тези прости правила се спазват, никога няма да има причина за недоволство. Не е възможно да се усети някакъв дисбаланс, нито е възможно да се установи някаква несправедливост, защото всичко тече и е в хармония.

Това са правилата и законите, които ще прилагате, след като бъдат изучавани от вас – след като се възнесете, ще се запознаете с тези правила и как да ги прилагате. Ще бъдете подпомагани от безбройните сътрудници на звездните семейства. И ние наричаме нашата собствена технология прекрасна, която ще ви помогне да интегрирате всичко.

Начинът на обучението ще се промени значително. Да седите на някоя училищна пейка, за да научите нещо, ще стане тема на миналото. За да получите информация ще бъде много по – лесно за вас. Всичко е в потока и може да се използва. Вие трябва само да се приспособите към тази конкретна област от знания и ще имате достъп до него.

Вие наричате това поле на Земята "Морфогенетично поле", открито от вашия учен ( Рупърт Шелдрейк ), след като е придобил по–широк хоризонт. Аз също се възползвам винаги от тази специфична област, тъй като е навсякъде и е винаги достъпна, ако човек е преминал през съответното образование – това е много лесно да се използва.

Мои обични хора, точно преди заключението на това съобщение днес, бих искал да ви кажа, че е дошло времето сега да се направят някои корекция по отношение на името ми. Тази корекция сега е необходима, тъй като ще има някакво събитие, което е свързано с мен. Аз съм Командир на космически кораб "Феникс" и това е добре известно вече от доста време. Въпреки това, не е известно на всички, че името ми Хатонн беше като много други неща дълбоко неразбрано от самото начало и по този начин е било приложено по съвсем погрешен начин оттогава. И аз го оставих, както беше, тъй като някой инкогнито = псевдоним, предполага също и някои специални предимства.

Време е сега да направя корекцията.

Хатонн не е истинското ми име, а е Солтек.

И това име беше дадено още с канализирането, свързано с Кометата ИСОН. Повечето от вас знаят, че тази така наречена Комета не е Комета, а е космически кораб.

ИСОН е моят космически кораб!

И много скоро моя кораб "Феникс" ще стигне до Земята – и Земята с всички нейни жители ще изпитат някаква драма, която никога не са виждали в небето на Гая и това ще изгрее над всичко останало! И след това – в следната последователност – ще дойде "ОГРОМНАТА" , която всички сте чакали с толкова нетърпение и копнеж от толкова дълго време.

Това е пристигането на вашите братя и сестри от звездите – пристигането на вашите небесни семейства, пристигането на всички промени своевременно и всичко останало, отнасящо се за това!

Аз съм в края на това съобщение.

Сега, най–скъпи мои хора–правете това, което е необходимо, за да възприемете всичко, което съм ви изпратил в това съобщение днес. Имаше толкова много нови въпроси и няколко от тях са ви били представени чрез различни други канали. Гмурнете се в това и асимилирайте цялото това знание. Вземете го в себе си и мислете за всичко, защото много скоро то ще стане някаква част от вас – и вие ще прилагате този вид технология и нейните знания.

С голяма любов към вас.

Солтек, Флотен Командир и Командир на "Феник"

Източник

Превод: Миленa ван Лиер

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments