Самосъзнание.com | Любов - Мъдрост - Истина - ДНК е онова, което си ти като Физическо Същество

ДНК е онова, което си ти като Физическо Същество


ДНК не е нещо, което се съдържа в тялото ти. ДНК е онова, което си ти като физическо същество. Съзнанието се проявява във физическата реалност като ДНК. После ДНК-съществото, което ти си, се разпростира в идеята за физическа обвивка, която вие наричате тяло. Но не е коректно да се каже, че твоето тяло има ДНК. Правилно е да се каже, че ти, като ДНК-същество, изразяваш тази физичност във формата на тяло.

Като физични същества вие не сте хора, вие не сте мъже или жени, вие сте ДНК нишки, ето това е физическото съзнание, така съзнанието се изразява във физическата модалност. Така че всички вие сте физически - ДНК нишки, разбирате ли?

При т.н. от вас прераждания, вие записвате опитностите си върху ДНК, разпознаваеми после от вас като наследствени черти, и, когато индивид има по-малко опитности на физическо ниво, неговата ДНК е по-проста.

Всяка опитност е записана, стига да знаете къде да гледате, но на настоящия етап вие не можете да я разпознаете. Записът се изразява по различен начин, в определени връзки или дори в определен ъгъл на молекулярно сцепление. Има много начина да се разчете, стига да знаете как и къде да гледате.

Башар

МОЖЕ ДА ВИ ХАРЕСА СЪЩО:

0 comments